QuakeLink

2023.143#3e5b853e9

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Agency S FM Region Name XML
es2021woptv 2021-11-18 00:00:19 2.6 28.62°N 17.84°W 38 IGN C SE EL PASO.ILP P / A
20211118_0000004 2021-11-18 00:00:19 2.6 28.62°N 17.84°W 38 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498472 2021-11-18 00:01:35 2.7 37.79°N 121.96°W 10 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
20211118_0000001 2021-11-18 00:01:35 2.4 37.81°N 121.92°W 13 EMSC C SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. P / A
nc73654265 2021-11-18 00:01:35 2.7 37.79°N 121.96°W 10 USGS C 2km NE of San Ramon, CA P / A
20211118_0000002 2021-11-18 00:03:53 3.7 8.44°S 107.72°E 10 EMSC C JAVA, INDONESIA P / A
bmg2021womp 2021-11-18 00:03:55 3.6 8.25°S 107.72°E 12 BMKG C Java, Indonesia P / A
es2021woqeh 2021-11-18 00:12:25 2.6 28.56°N 17.83°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000007 2021-11-18 00:12:25 2.6 28.56°N 17.83°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
hlnug2021woqes 2021-11-18 00:12:55 1.6 50.13°N 7.64°E 14 HLNUG C Rheinland-Pfalz P / A
11498474 2021-11-18 00:12:57 1.9 60.37°N 147.79°W 16 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak021esj4g1j 2021-11-18 00:12:57 1.9 60.37°N 147.79°W 16 USGS C 36 km NNE of Chenega, Alaska P / A
11498473 2021-11-18 00:14:12 0.7 33.99°N 116.83°W 9 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100352 2021-11-18 00:14:12 0.7 33.99°N 116.83°W 9 USGS C 8km NE of Banning, CA P / A
es2021woqgh 2021-11-18 00:14:41 3.0 28.58°N 17.80°W 35 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000006 2021-11-18 00:14:41 3.0 28.58°N 17.80°W 35 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p867598 2021-11-18 00:16:30 2.4 37.29°S 178.80°E 14 GNS C 50 km north-east of Te Araroa P / A
auth2021wonc 2021-11-18 00:18:58 39.87°N 20.17°E 161 AUTH C Greece-Albania border P / A
28926631 2021-11-18 00:20:03 1.4 43.12°N 13.00°E 13 INGV C 5 km NW Muccia (MC) P / A
noa2021woqmk 2021-11-18 00:21:50 1.3 37.65°N 21.55°E 21 NOA C 9 Km ESE from Pirgos P / A
auth2021wonf 2021-11-18 00:21:50 1.5 37.60°N 21.54°E 10 AUTH C West Peloponnese - SW Greece P / A
2021p867610 2021-11-18 00:22:39 4.2 35.52°S 178.18°E 209 GNS C 230 km north of Te Araroa P / A
20211118_0000003 2021-11-18 00:22:59 3.3 36.87°S 178.04°E 131 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
auth2021wong 2021-11-18 00:23:20 1.5 35.04°N 23.69°E 10 AUTH C SW of Crete Isl. - S. Greece P / A
es2021woqoh 2021-11-18 00:24:07 2.6 28.55°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000014 2021-11-18 00:24:07 2.6 28.55°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
auth2021woni 2021-11-18 00:26:04 1.7 39.39°N 23.46°E 5 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
11498796 2021-11-18 00:27:32 1.1 38.54°N 119.54°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73654270 2021-11-18 00:27:32 1.1 38.54°N 119.54°W 4 USGS C 6km WNW of Walker, CA P / A
20211118_0000009 2021-11-18 00:29:15 2.7 30.13°S 72.03°W 33 EMSC C OFFSHORE COQUIMBO, CHILE P / A
11498656 2021-11-18 00:30:02 1.8 39.42°N 110.30°W -2 IRIS C UTAH P / A
uu60468632 2021-11-18 00:30:02 1.8 39.42°N 110.30°W -2 USGS C 15 km SSE of Sunnyside, Utah P / A
es2021woqtm 2021-11-18 00:30:20 3.8 28.55°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000005 2021-11-18 00:30:20 3.7 28.55°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021woqxo 2021-11-18 00:34:56 1.1 38.08°N 22.70°E 15 NOA C 6 Km E from Xylokastron P / A
auth2021wonq 2021-11-18 00:34:56 1.3 38.10°N 22.71°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
rs2021wrhhng 2021-11-18 00:35:57 3.9 30.93°S 69.64°W 142 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
20211118_0000010 2021-11-18 00:35:58 3.5 30.90°S 69.45°W 116 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
auth2021wons 2021-11-18 00:36:39 1.1 42.04°N 23.93°E 10 AUTH C Bulgaria P / A
es2021woqzg 2021-11-18 00:36:53 2.9 28.55°N 17.84°W 11 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000013 2021-11-18 00:36:53 2.9 28.55°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrhirz 2021-11-18 00:37:19 3.4 21.86°S 68.27°W 11 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20211118_0000011 2021-11-18 00:37:21 2.6 21.84°S 68.62°W 125 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11498517 2021-11-18 00:37:46 2.0 19.16°N 155.49°W 37 IRIS C HAWAII P / A
hv72800467 2021-11-18 00:37:46 2.0 19.16°N 155.49°W 37 USGS C 4 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
20211118_0000008 2021-11-18 00:37:46 2.0 19.16°N 155.49°W 37 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11498518 2021-11-18 00:38:03 1.5 38.20°N 117.79°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00828292 2021-11-18 00:38:03 1.5 38.20°N 117.79°W 10 USGS C 34 km SE of Mina, Nevada P / A
auth2021wonv 2021-11-18 00:40:12 1.2 35.17°N 25.29°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
28926741 2021-11-18 00:40:47 0.7 42.82°N 13.13°E 12 INGV C 4 km NE Norcia (PG) P / A
noa2021worha 2021-11-18 00:48:46 1.2 35.16°N 25.24°E 12 NOA C 3 Km WNW from Arkalochori P / A
11498519 2021-11-18 00:49:08 1.5 38.15°N 117.97°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00828294 2021-11-18 00:49:08 1.5 38.15°N 117.97°W 10 USGS C 29 km SSE of Mina, Nevada P / A
2021p867660 2021-11-18 00:49:42 1.6 39.48°S 177.04°E 46 GNS C 10 km east of Napier P / A
11498698 2021-11-18 00:49:57 1.8 39.42°N 110.31°W -2 IRIS C UTAH P / A
uu60468637 2021-11-18 00:49:57 1.8 39.42°N 110.31°W -2 USGS C 15 km SSE of Sunnyside, Utah P / A
noa2021worll 2021-11-18 00:51:04 1.9 39.53°N 24.11°E 16 NOA C 49 Km NNE from Alonissos P / A
auth2021wooe 2021-11-18 00:51:04 1.9 39.56°N 24.08°E 10 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
es2021wormi 2021-11-18 00:52:52 3.2 28.56°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000015 2021-11-18 00:52:52 3.2 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021woroc 2021-11-18 00:54:12 1.2 35.20°N 25.29°E 7 NOA C 6 Km NNE from Arkalochori P / A
20211118_0000012 2021-11-18 00:54:24 3.6 3.54°S 78.04°W 71 EMSC C PERU-ECUADOR BORDER REGION P / A
11499260 2021-11-18 00:57:08 2.5 31.12°N 103.24°W 4 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2021wooj 2021-11-18 00:57:08 2.5 31.12°N 103.24°W 4 USGS C 21 km SW of Coyanosa, Texas P / A
20211118_0000322 2021-11-18 00:57:08 2.5 31.12°N 103.24°W 4 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
auth2021wook 2021-11-18 00:58:09 1.9 35.45°N 25.69°E 32 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
noa2021worro 2021-11-18 00:58:16 1.2 35.17°N 25.31°E 6 NOA C 5 Km ENE from Arkalochori P / A
11498655 2021-11-18 00:58:48 1.1 44.03°N 110.69°W 11 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu60468642 2021-11-18 00:58:48 1.1 44.03°N 110.69°W 11 USGS C 41 km NE of Alta, Wyoming P / A
20211118_0000019 2021-11-18 00:59:28 4.0 17.87°N 99.46°W 57 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
11498523 2021-11-18 01:02:24 1.9 34.66°N 118.87°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100400 2021-11-18 01:02:24 1.9 34.66°N 118.87°W 5 USGS C 15km S of Gorman, CA P / A
es2021worvs 2021-11-18 01:03:03 2.6 28.57°N 17.83°W 10 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000017 2021-11-18 01:03:03 2.6 28.57°N 17.83°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021woryc 2021-11-18 01:06:03 2.5 28.56°N 17.83°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000021 2021-11-18 01:06:03 2.5 28.56°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498757 2021-11-18 01:06:29 0.8 39.86°N 120.82°W 7 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nn00828339 2021-11-18 01:06:29 0.8 39.86°N 120.82°W 7 USGS C 4 km SSW of Spring Garden, California P / A
2021p867692 2021-11-18 01:06:37 2.1 41.24°S 172.56°E 5 GNS C 35 km east of Karamea P / A
28926771 2021-11-18 01:08:12 0.8 42.98°N 12.88°E 11 INGV C 10 km W Monte Cavallo (MC) P / A
11498527 2021-11-18 01:09:40 4.5 31.27°S 69.02°W 108 IRIS C SAN JUAN PROVINCE, ARGENTINA P / A
rs2021wrikom 2021-11-18 01:09:40 4.0 31.23°S 69.60°W 180 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
20211118_0000018 2021-11-18 01:09:40 4.5 31.27°S 69.02°W 108 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
us7000fuz1 2021-11-18 01:09:40 4.5 31.27°S 69.02°W 108 USGS C 38 km E of Calingasta, Argentina P / A
11498526 2021-11-18 01:11:09 2.7 19.14°N 155.51°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv72800532 2021-11-18 01:11:09 2.7 19.14°N 155.51°W 34 USGS C 7 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
20211118_0000016 2021-11-18 01:11:45 2.9 19.19°N 155.51°W 35 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11498525 2021-11-18 01:11:46 2.7 19.15°N 155.51°W 35 IRIS C HAWAII P / A
hv72800537 2021-11-18 01:11:46 2.7 19.15°N 155.51°W 35 USGS C 6 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
noa2021wosgj 2021-11-18 01:15:45 1.3 35.23°N 25.33°E 10 NOA C 10 Km NNE from Arkalochori P / A
noa2021woshm 2021-11-18 01:16:47 2.0 35.21°N 25.32°E 8 NOA C 8 Km NNE from Arkalochori P / A
auth2021wopa 2021-11-18 01:16:47 2.2 35.18°N 25.32°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11498804 2021-11-18 01:17:53 1.1 37.79°N 121.97°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654300 2021-11-18 01:17:53 1.1 37.79°N 121.97°W 9 USGS C 1km NE of San Ramon, CA P / A
es2021wosja 2021-11-18 01:18:35 2.8 28.56°N 17.84°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000023 2021-11-18 01:18:35 2.8 28.56°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021woskz 2021-11-18 01:20:51 2.2 28.55°N 17.83°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000030 2021-11-18 01:20:51 2.2 28.55°N 17.83°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11499039 2021-11-18 01:21:26 -0.3 58.42°N 154.79°W 9 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91044453 2021-11-18 01:21:26 -0.3 58.42°N 154.79°W 9 USGS C 97 km NNW of Karluk, Alaska P / A
11498654 2021-11-18 01:22:37 0.9 38.84°N 122.82°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654305 2021-11-18 01:22:37 0.9 38.84°N 122.82°W 3 USGS C 9km WNW of Cobb, CA P / A
noa2021wosmq 2021-11-18 01:22:52 0.9 35.14°N 25.20°E 10 NOA C 6 Km N from Arkalochori P / A
es2021wosmv 2021-11-18 01:23:00 3.0 35.48°N 3.68°W IGN C ALBORÁN SUR P / A
20211118_0000020 2021-11-18 01:23:01 3.0 35.47°N 3.64°W 20 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
28926911 2021-11-18 01:25:11 1.5 43.93°N 13.02°E 10 INGV C Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) P / A
2021p867730 2021-11-18 01:26:38 1.9 38.06°S 176.74°E 4 GNS C 20 km south-west of Whakatane P / A
11499041 2021-11-18 01:27:01 0.0 51.85°N 177.80°W 3 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91044458 2021-11-18 01:27:01 0.0 51.85°N 177.80°W 3 USGS C 80 km W of Adak, Alaska P / A
20211118_0000022 2021-11-18 01:27:51 2.6 28.57°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wosqg 2021-11-18 01:27:52 2.6 28.56°N 17.84°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000027 2021-11-18 01:28:34 3.0 63.99°N 21.53°W 6 EMSC C ICELAND REGION P / A
auth2021wopl 2021-11-18 01:29:42 1.7 38.94°N 26.26°E 18 AUTH C Lesvos Isl. - NE Greece P / A
11498653 2021-11-18 01:30:07 2.2 19.16°N 155.50°W 33 IRIS C HAWAII P / A
20211118_0000025 2021-11-18 01:30:07 2.2 19.16°N 155.50°W 33 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv72800582 2021-11-18 01:30:07 2.2 19.16°N 155.50°W 33 USGS C 5 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
es2021wossn 2021-11-18 01:30:12 2.4 28.55°N 17.85°W 11 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000024 2021-11-18 01:30:12 2.4 28.55°N 17.85°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
auth2021wopm 2021-11-18 01:30:42 0.9 38.56°N 21.60°E 7 AUTH C Central Greece P / A
es2021wosun 2021-11-18 01:31:59 2.9 28.57°N 17.85°W 36 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000026 2021-11-18 01:31:59 2.9 28.57°N 17.85°W 36 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wosur 2021-11-18 01:32:10 2.0 35.63°N 3.61°W IGN C ALBORÁN SUR P / A
20211118_0000042 2021-11-18 01:32:10 2.0 35.63°N 3.61°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
es2021wosww 2021-11-18 01:34:44 2.1 35.61°N 3.66°W IGN C ALBORÁN SUR P / A
20211118_0000045 2021-11-18 01:34:44 2.1 35.61°N 3.66°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
es2021wosys 2021-11-18 01:36:51 2.1 35.64°N 3.59°W 7 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20211118_0000047 2021-11-18 01:36:51 2.1 35.64°N 3.59°W 7 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
es2021wotae 2021-11-18 01:38:46 2.8 28.57°N 17.83°W 11 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000063 2021-11-18 01:38:46 2.8 28.57°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
auth2021wopt 2021-11-18 01:39:01 1.5 34.98°N 24.27°E 20 AUTH C SW of Crete Isl. - S. Greece P / A
11498806 2021-11-18 01:39:23 1.1 37.79°N 121.97°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654310 2021-11-18 01:39:23 1.1 37.79°N 121.97°W 9 USGS C 1km NE of San Ramon, CA P / A
11499029 2021-11-18 01:40:05 2.6 38.68°N 97.47°W 5 IRIS C KANSAS P / A
us7000fuz8 2021-11-18 01:40:05 2.6 38.68°N 97.47°W 5 USGS C 4 km SW of Gypsum, Kansas P / A
20211118_0000315 2021-11-18 01:40:05 2.6 38.68°N 97.47°W 5 EMSC C KANSAS P / A
bmg2021wopv 2021-11-18 01:40:41 4.1 3.76°S 101.87°E 138 BMKG C Southern Sumatra, Indonesia P / A
20211118_0000035 2021-11-18 01:40:41 4.1 3.76°S 101.87°E 138 EMSC C SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA P / A
es2021wotbw 2021-11-18 01:41:33 3.4 28.55°N 17.83°W 12 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000028 2021-11-18 01:41:33 3.4 28.55°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wotfv 2021-11-18 01:45:10 3.3 28.57°N 17.83°W 36 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000029 2021-11-18 01:45:10 3.3 28.57°N 17.83°W 36 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498652 2021-11-18 01:48:28 1.0 33.94°N 116.85°W 8 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100440 2021-11-18 01:48:28 1.0 33.94°N 116.85°W 8 USGS C 3km ENE of Banning, CA P / A
20211118_0000060 2021-11-18 01:50:48 3.5 27.69°N 55.89°E 10 EMSC C SOUTHERN IRAN P / A
20211118_0000031 2021-11-18 01:51:13 4.0 28.65°N 17.80°W 35 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wotlb 2021-11-18 01:51:14 4.4 28.55°N 17.84°W 34 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
11498651 2021-11-18 01:51:15 3.2 31.88°N 116.98°W 14 IRIS C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
20211118_0000214 2021-11-18 01:51:15 3.2 31.88°N 116.98°W 14 EMSC C OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
ci40100448 2021-11-18 01:51:15 3.2 31.88°N 116.98°W 14 USGS C 28km W of El Sauzal, B.C., MX P / A
es2021wotnv 2021-11-18 01:54:28 2.9 28.56°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000064 2021-11-18 01:54:28 2.9 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wotpo 2021-11-18 01:56:28 2.0 28.57°N 17.87°W 31 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000067 2021-11-18 01:56:28 2.0 28.57°N 17.87°W 31 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
28927021 2021-11-18 01:57:23 0.6 42.94°N 12.87°E 12 INGV C 7 km NW Sellano (PG) P / A
11498650 2021-11-18 01:58:10 2.3 19.22°N 155.40°W 32 IRIS C HAWAII P / A
20211118_0000032 2021-11-18 01:58:10 2.3 19.22°N 155.40°W 32 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv72800607 2021-11-18 01:58:10 2.3 19.22°N 155.40°W 32 USGS C 8 km ENE of P?hala, Hawaii P / A
es2021wotrj 2021-11-18 01:58:37 2.2 28.56°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000070 2021-11-18 01:58:37 2.2 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2021wrkbqc 2021-11-18 01:59:39 1.4 46.00°N 7.51°E -0 ETHZ C Arolla VS P / A
20211118_0000033 2021-11-18 01:59:39 1.4 46.00°N 7.51°E 0 EMSC C SWITZERLAND P / A
oca2021woql 2021-11-18 01:59:40 1.7 45.96°N 7.59°E 10 SISMOAZUR C NULL P / A
11498649 2021-11-18 02:04:12 1.9 19.23°N 155.40°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72800612 2021-11-18 02:04:12 1.9 19.23°N 155.40°W 31 USGS C 8 km ENE of P?hala, Hawaii P / A
es2021wotwg 2021-11-18 02:04:17 3.6 28.57°N 17.83°W 11 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000034 2021-11-18 02:04:17 3.6 28.57°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498648 2021-11-18 02:05:28 1.7 18.07°N 66.90°W 17 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021322003 2021-11-18 02:05:28 1.7 18.07°N 66.90°W 17 USGS C 3 km N of Lluveras, Puerto Rico P / A
20211118_0000212 2021-11-18 02:08:45 2.6 8.77°N 82.86°W 24 EMSC C PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION P / A
11498647 2021-11-18 02:09:58 1.9 17.88°N 66.87°W 14 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021322000 2021-11-18 02:09:58 1.9 17.88°N 66.87°W 14 USGS C 10 km SSE of Guánica, Puerto Rico P / A
noa2021woubg 2021-11-18 02:10:02 1.0 35.03°N 25.10°E 17 NOA C 20 Km SW from Arkalochori P / A
28927101 2021-11-18 02:10:28 1.0 43.01°N 13.02°E 6 INGV C 3 km NE Monte Cavallo (MC) P / A
11498646 2021-11-18 02:12:10 1.2 38.84°N 122.88°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654315 2021-11-18 02:12:10 1.2 38.84°N 122.88°W 3 USGS C 13km NW of The Geysers, CA P / A
noa2021woudn 2021-11-18 02:12:48 1.0 35.09°N 25.20°E 14 NOA C 9 Km SW from Arkalochori P / A
es2021wouey 2021-11-18 02:14:13 2.5 28.57°N 17.83°W 34 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000077 2021-11-18 02:14:13 2.5 28.57°N 17.83°W 34 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrkpjg 2021-11-18 02:15:35 2.5 20.66°S 69.15°W 92 gempa C Northern Chile P / A
es2021wougr 2021-11-18 02:16:27 3.3 28.08°N 16.13°W 30 IGN C ATLÁNTICO-CANARIAS P / A
20211118_0000036 2021-11-18 02:16:27 3.3 28.08°N 16.13°W 30 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000061 2021-11-18 02:18:15 3.5 27.56°N 56.28°E 10 EMSC C SOUTHERN IRAN P / A
es2021wouig 2021-11-18 02:18:18 2.5 28.57°N 17.83°W 11 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000083 2021-11-18 02:18:18 2.5 28.57°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrktjh 2021-11-18 02:20:14 2.8 20.70°S 70.02°W 27 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
11498645 2021-11-18 02:24:08 1.5 63.85°N 149.06°W 24 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021eskdrud 2021-11-18 02:24:08 1.5 63.85°N 149.06°W 24 USGS C 4 km W of Healy, Alaska P / A
es2021wounp 2021-11-18 02:24:31 2.7 28.56°N 17.83°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000086 2021-11-18 02:24:31 2.7 28.56°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000038 2021-11-18 02:26:44 3.1 19.84°S 69.35°W 108 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
rs2021wrkyzj 2021-11-18 02:26:45 3.0 19.90°S 69.42°W 95 gempa C Northern Chile P / A
2021p867844 2021-11-18 02:27:23 2.0 38.76°S 177.80°E 12 GNS C 20 km south-west of Gisborne P / A
es2021wouqm 2021-11-18 02:28:19 3.2 28.56°N 17.83°W 12 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000037 2021-11-18 02:28:19 3.2 28.56°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p867846 2021-11-18 02:28:41 1.6 37.77°S 177.53°E 28 GNS C 10 km west of Te Kaha P / A
11498758 2021-11-18 02:28:41 0.9 39.99°N 120.81°W 5 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nn00828340 2021-11-18 02:28:41 0.9 39.99°N 120.81°W 5 USGS C 9 km NE of East Quincy, California P / A
noa2021wourb 2021-11-18 02:29:22 1.6 38.35°N 22.14°E 11 NOA C 12 Km NNE from Aiyion P / A
auth2021work 2021-11-18 02:29:23 1.7 38.34°N 22.08°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
es2021wourz 2021-11-18 02:30:30 2.6 28.57°N 17.87°W 37 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000043 2021-11-18 02:30:30 2.6 28.57°N 17.87°W 36 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p867860 2021-11-18 02:36:14 1.5 39.47°S 175.71°E 16 GNS C 20 km north of Taihape P / A
11498644 2021-11-18 02:37:18 0.6 33.69°N 116.79°W 15 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100456 2021-11-18 02:37:18 0.6 33.69°N 116.79°W 15 USGS C 9km SW of Idyllwild, CA P / A
es2021wouyx 2021-11-18 02:37:42 2.4 28.56°N 17.85°W 11 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000046 2021-11-18 02:37:42 2.4 28.56°N 17.85°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrlkko 2021-11-18 02:40:00 2.5 21.11°S 68.76°W 123 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20211118_0000039 2021-11-18 02:40:27 3.1 38.20°S 73.79°W 35 EMSC C OFFSHORE BIO-BIO, CHILE P / A
rs2021wrlldl 2021-11-18 02:40:52 2.6 31.10°S 70.03°W 120 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
es2021wovch 2021-11-18 02:41:37 2.5 28.56°N 17.83°W 11 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000088 2021-11-18 02:41:37 2.5 28.56°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000050 2021-11-18 02:44:10 2.7 17.93°N 66.89°W 17 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
11498643 2021-11-18 02:44:11 2.7 17.96°N 66.89°W 9 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021322001 2021-11-18 02:44:11 3.1 17.96°N 66.89°W 9 USGS C 2 km S of Maria Antonia, Puerto Rico P / A
11498699 2021-11-18 02:45:13 1.0 39.43°N 110.32°W -1 IRIS C UTAH P / A
uu60468652 2021-11-18 02:45:13 1.0 39.43°N 110.32°W -1 USGS C 14 km SSE of Sunnyside, Utah P / A
auth2021worz 2021-11-18 02:46:16 1.8 34.98°N 23.61°E 11 AUTH C SW of Crete Isl. - S. Greece P / A
es2021wovht 2021-11-18 02:48:02 3.0 28.55°N 17.83°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000087 2021-11-18 02:48:02 3.0 28.55°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
gfz2021wosf 2021-11-18 02:53:02 4.5 37.00°N 90.55°W 0 GFZ C P / A
20211118_0000041 2021-11-18 02:53:02 4.0 36.89°N 90.56°W 11 EMSC C SOUTHEASTERN MISSOURI P / A
11498642 2021-11-18 02:53:03 4.0 36.91°N 90.54°W 16 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60363582 2021-11-18 02:53:03 4.0 36.91°N 90.54°W 16 USGS C 7 km S of Williamsville, Missouri P / A
rs2021wrlvxn 2021-11-18 02:53:21 2.6 20.90°S 69.71°W 71 gempa C Northern Chile P / A
11498641 2021-11-18 02:53:23 0.9 33.24°N 116.22°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100464 2021-11-18 02:53:23 0.9 33.24°N 116.22°W 10 USGS C 14km NW of Ocotillo Wells, CA P / A
es2021wovmy 2021-11-18 02:54:04 2.5 28.62°N 17.83°W 34 IGN C SE EL PASO.ILP P / A
20211118_0000098 2021-11-18 02:54:04 2.5 28.62°N 17.83°W 34 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrlwah 2021-11-18 02:54:13 3.5 36.12°N 96.89°W 6 gempa C Oklahoma P / A
ok2021wosg 2021-11-18 02:54:54 4.0 36.02°N 95.38°W 5 USGS C 7 km N of Wagoner, Oklahoma P / A
20211118_0000040 2021-11-18 02:54:54 4.0 36.02°N 95.38°W 5 EMSC C OKLAHOMA P / A
11498640 2021-11-18 02:59:01 1.9 19.20°N 155.40°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72800747 2021-11-18 02:59:01 1.9 19.20°N 155.40°W 31 USGS C 8 km E of P?hala, Hawaii P / A
11498639 2021-11-18 03:00:14 0.2 36.08°N 117.87°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci40100472 2021-11-18 03:00:14 0.2 36.08°N 117.87°W 4 USGS C 8km ENE of Coso Junction, CA P / A
28927171 2021-11-18 03:00:59 1.9 43.53°N 13.62°E 10 INGV C Sirolo (AN) P / A
es2021wovtg 2021-11-18 03:01:26 2.6 28.56°N 17.83°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000090 2021-11-18 03:01:26 2.6 28.56°N 17.83°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wovux 2021-11-18 03:03:20 2.9 28.56°N 17.84°W 36 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000044 2021-11-18 03:03:20 2.9 28.56°N 17.84°W 36 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p867915 2021-11-18 03:05:26 1.7 41.35°S 174.59°E 22 GNS C 15 km south-west of Wellington P / A
20211118_0000052 2021-11-18 03:10:27 4.1 8.48°N 82.94°W 6 EMSC C PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION P / A
es2021wowbp 2021-11-18 03:11:15 2.7 28.56°N 17.83°W 11 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000049 2021-11-18 03:11:15 2.7 28.56°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p867929 2021-11-18 03:12:59 2.1 41.03°S 175.09°E 24 GNS C 10 km north of Upper Hutt P / A
bmg2021wosw 2021-11-18 03:13:17 2.3 0.35°N 122.02°E 172 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
bmg2021wosx 2021-11-18 03:14:50 2.4 2.39°S 119.17°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
es2021wowfh 2021-11-18 03:15:25 2.3 28.56°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000091 2021-11-18 03:15:25 2.3 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000062 2021-11-18 03:16:02 3.0 18.93°N 64.96°W 35 EMSC C VIRGIN ISLANDS REGION P / A
11498638 2021-11-18 03:16:03 3.9 19.02°N 64.99°W 25 IRIS C VIRGIN ISLANDS P / A
pr2021322002 2021-11-18 03:16:03 3.9 19.02°N 64.99°W 25 USGS C 75 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands P / A
20211118_0000048 2021-11-18 03:17:07 3.8 1.42°S 80.42°W 3 EMSC C NEAR COAST OF ECUADOR P / A
ga2021wrmrdc 2021-11-18 03:18:00 2.3 30.40°S 117.76°E 4 GA C NW of Beacon, WA P / A
20211118_0000262 2021-11-18 03:18:00 2.3 30.40°S 117.76°E 4 EMSC C WESTERN AUSTRALIA P / A
11498765 2021-11-18 03:18:10 0.6 38.53°N 119.51°W 8 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00828341 2021-11-18 03:18:10 0.6 38.53°N 119.51°W 8 USGS C 2 km WNW of Walker, California P / A
28927251 2021-11-18 03:19:46 1.1 38.06°N 15.04°E 11 INGV C 2 km W Basicò (ME) P / A
es2021wowjh 2021-11-18 03:19:58 2.6 28.56°N 17.82°W 35 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000094 2021-11-18 03:19:58 2.6 28.56°N 17.82°W 35 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000056 2021-11-18 03:20:47 4.2 54.70°N 159.63°W 30 EMSC C SOUTH OF ALASKA P / A
11498637 2021-11-18 03:20:48 4.2 54.76°N 159.63°W 29 IRIS C SOUTH OF ALASKA P / A
us7000fuzn 2021-11-18 03:20:48 4.3 54.76°N 159.63°W 29 USGS C 84 km SE of Sand Point, Alaska P / A
20211118_0000066 2021-11-18 03:21:34 2.5 27.90°S 70.54°W 68 EMSC C ATACAMA, CHILE P / A
es2021wowmj 2021-11-18 03:23:44 2.9 28.56°N 17.83°W 12 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000051 2021-11-18 03:23:44 2.9 28.56°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wowpx 2021-11-18 03:27:50 3.2 28.56°N 17.83°W 12 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000053 2021-11-18 03:27:50 3.2 28.56°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wowqv 2021-11-18 03:28:55 2.9 28.56°N 17.83°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000054 2021-11-18 03:28:55 3.0 28.56°N 17.83°W 14 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wowrz 2021-11-18 03:30:00 2.4 28.55°N 17.87°W 37 IGN C NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000096 2021-11-18 03:30:00 2.4 28.55°N 17.87°W 37 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021wowtd 2021-11-18 03:31:36 1.2 35.17°N 25.30°E 6 NOA C 5 Km NE from Arkalochori P / A
es2021wowts 2021-11-18 03:32:15 2.4 28.59°N 17.87°W 34 IGN C S EL PASO.ILP P / A
20211118_0000095 2021-11-18 03:32:15 2.4 28.59°N 17.87°W 34 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498636 2021-11-18 03:33:16 1.3 38.13°N 117.98°W 11 IRIS C NEVADA P / A
nn00828298 2021-11-18 03:33:16 1.3 38.13°N 117.98°W 11 USGS C 30 km SSE of Mina, Nevada P / A
auth2021wotn 2021-11-18 03:33:24 0.9 38.39°N 22.06°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
20211118_0000055 2021-11-18 03:33:55 3.3 19.20°N 155.51°W 35 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11498635 2021-11-18 03:33:56 3.3 19.15°N 155.51°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv72800817 2021-11-18 03:33:56 3.2 19.15°N 155.51°W 34 USGS C 6 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
es2021wowvr 2021-11-18 03:34:33 3.3 28.57°N 17.87°W 38 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000057 2021-11-18 03:34:33 3.3 28.57°N 17.87°W 38 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498634 2021-11-18 03:37:07 2.1 19.15°N 155.51°W 32 IRIS C HAWAII P / A
20211118_0000058 2021-11-18 03:37:07 2.1 19.15°N 155.51°W 32 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv72800822 2021-11-18 03:37:07 2.1 19.15°N 155.51°W 32 USGS C 6 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
20211118_0000059 2021-11-18 03:37:15 3.2 37.97°S 178.64°E 32 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
2021p867975 2021-11-18 03:37:16 3.1 37.98°S 178.63°E 30 GNS C 30 km south-east of Ruatoria P / A
11498633 2021-11-18 03:37:59 1.2 38.13°N 117.98°W 11 IRIS C NEVADA P / A
nn00828300 2021-11-18 03:37:59 1.2 38.13°N 117.98°W 11 USGS C 30 km SSE of Mina, Nevada P / A
auth2021wots 2021-11-18 03:39:11 2.0 39.39°N 22.91°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11498632 2021-11-18 03:39:40 1.1 38.75°N 122.71°W -1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654325 2021-11-18 03:39:40 1.1 38.75°N 122.71°W -1 USGS C 3km SSW of Anderson Springs, CA P / A
noa2021woxae 2021-11-18 03:39:47 2.1 35.52°N 23.28°E 31 NOA C 34 Km W from Kissamos P / A
auth2021wott 2021-11-18 03:39:47 2.0 35.53°N 23.31°E 21 AUTH C W of Crete Isl. - S. Greece P / A
11498631 2021-11-18 03:40:00 1.3 36.87°N 90.56°W 16 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60363597 2021-11-18 03:40:00 2.5 36.87°N 90.56°W 16 USGS C 10 km S of Williamsville, Missouri P / A
20211118_0000192 2021-11-18 03:40:00 2.5 36.87°N 90.56°W 16 EMSC C SOUTHEASTERN MISSOURI P / A
auth2021wotu 2021-11-18 03:40:11 1.1 38.43°N 21.88°E 10 AUTH C Gulf of Patras - W. Greece P / A
11498630 2021-11-18 03:41:21 0.6 38.13°N 117.97°W 11 IRIS C NEVADA P / A
nn00828302 2021-11-18 03:41:21 0.6 38.13°N 117.97°W 11 USGS C 30 km SSE of Mina, Nevada P / A
11498629 2021-11-18 03:41:37 0.0 35.87°N 117.70°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100496 2021-11-18 03:41:37 0.0 35.87°N 117.70°W 8 USGS C 19km ESE of Little Lake, CA P / A
20211118_0000160 2021-11-18 03:43:29 3.0 19.75°N 73.43°W 2 EMSC C HAITI REGION P / A
auth2021wotz 2021-11-18 03:46:58 1.6 39.41°N 21.44°E 13 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
28927291 2021-11-18 03:55:19 1.1 42.72°N 12.82°E 13 INGV C 1 km W Scheggino (PG) P / A
oca2021woug 2021-11-18 03:55:29 1.2 44.57°N 6.80°E 3 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2021huseyc 2021-11-18 03:55:29 0.8 44.56°N 6.80°E 6 EOST C Earthquake of magnitude 0.8, near of Turin (France métropolitaine) P / A
noa2021woxng 2021-11-18 03:55:32 0.9 35.16°N 25.31°E 6 NOA C 4 Km ENE from Arkalochori P / A
rs2021wrnzek 2021-11-18 03:57:31 2.8 21.98°S 68.95°W 126 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11499044 2021-11-18 03:58:53 0.9 58.49°N 154.51°W 5 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91044468 2021-11-18 03:58:53 0.9 58.49°N 154.51°W 5 USGS C 102 km N of Karluk, Alaska P / A
11498628 2021-11-18 03:59:20 3.3 18.95°N 65.07°W 11 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20211118_0000082 2021-11-18 03:59:20 3.3 18.95°N 65.07°W 11 EMSC C VIRGIN ISLANDS REGION P / A
pr2021322004 2021-11-18 03:59:20 3.3 18.95°N 65.07°W 11 USGS C 69 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands P / A
noa2021woxra 2021-11-18 03:59:36 1.3 35.19°N 25.31°E 12 NOA C 7 Km NE from Arkalochori P / A
20211118_0000071 2021-11-18 04:01:33 3.8 39.87°N 14.68°E 2 EMSC C TYRRHENIAN SEA P / A
28927331 2021-11-18 04:01:34 3.8 39.86°N 14.75°E 11 INGV C Tirreno Meridionale (MARE) P / A
noa2021woxsy 2021-11-18 04:01:36 3.7 39.95°N 14.79°E 10 NOA C 394 Km W from Othonoi P / A
es2021woxtb 2021-11-18 04:01:49 3.3 28.57°N 17.81°W 38 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000065 2021-11-18 04:01:49 3.3 28.57°N 17.81°W 38 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021woxua 2021-11-18 04:02:56 2.2 36.93°N 3.92°W 64 IGN C SW JÁTAR.GR P / A
20211118_0000080 2021-11-18 04:02:56 2.2 36.93°N 3.92°W 64 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
bmg2021woup 2021-11-18 04:05:50 2.3 2.28°S 121.12°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
auth2021wouq 2021-11-18 04:07:13 2.1 35.66°N 25.81°E 50 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
noa2021woxwl 2021-11-18 04:07:23 1.2 35.18°N 25.24°E 12 NOA C 4 Km NNW from Arkalochori P / A
es2021woyai 2021-11-18 04:10:17 2.5 28.56°N 17.84°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000068 2021-11-18 04:10:17 2.5 28.56°N 17.84°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021woybs 2021-11-18 04:11:54 2.6 28.59°N 17.86°W 36 IGN C SE EL PASO.ILP P / A
20211118_0000075 2021-11-18 04:11:54 2.6 28.59°N 17.86°W 36 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
usp2021wouv 2021-11-18 04:13:15 4.3 1.47°N 79.59°W 10 IAG C Near Coast of Ecuador P / A
11498627 2021-11-18 04:13:28 0.7 35.88°N 117.74°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100504 2021-11-18 04:13:28 0.7 35.88°N 117.74°W 9 USGS C 16km ESE of Little Lake, CA P / A
11498626 2021-11-18 04:13:29 4.5 0.65°N 79.18°W 60 IRIS C NEAR COAST OF ECUADOR P / A
us7000fuzu 2021-11-18 04:13:29 4.5 0.65°N 79.18°W 60 USGS C 47 km NE of Rosa Zarate, Ecuador P / A
20211118_0000190 2021-11-18 04:13:30 3.3 10.52°N 85.61°W 41 EMSC C COSTA RICA P / A
20211118_0000069 2021-11-18 04:13:30 4.5 0.63°N 79.04°W 60 EMSC C NEAR COAST OF ECUADOR P / A
28927411 2021-11-18 04:14:28 1.0 42.92°N 12.90°E 12 INGV C 4 km NW Sellano (PG) P / A
11498625 2021-11-18 04:18:48 1.1 38.76°N 122.72°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654330 2021-11-18 04:18:48 1.1 38.76°N 122.72°W 2 USGS C 2km WSW of Anderson Springs, CA P / A
20211118_0000073 2021-11-18 04:19:04 2.9 1.90°S 120.56°E 10 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
bmg2021wova 2021-11-18 04:19:05 2.9 1.88°S 120.59°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
11498624 2021-11-18 04:19:08 1.2 38.77°N 122.72°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654335 2021-11-18 04:19:08 1.2 38.77°N 122.72°W 2 USGS C 2km WSW of Anderson Springs, CA P / A
noa2021woykc 2021-11-18 04:21:42 1.7 35.19°N 25.24°E 11 NOA C 5 Km NNW from Arkalochori P / A
auth2021wovd 2021-11-18 04:21:42 1.7 35.19°N 25.29°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
rs2021wrouim 2021-11-18 04:22:02 3.2 28.98°S 71.30°W 22 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
es2021woyks 2021-11-18 04:22:23 3.4 28.56°N 17.83°W 13 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000072 2021-11-18 04:22:23 3.4 28.56°N 17.83°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021woylu 2021-11-18 04:23:42 1.2 37.67°N 24.29°E 14 NOA C 7 Km NNW from Kea P / A
auth2021wove 2021-11-18 04:23:43 1.8 37.65°N 24.25°E 10 AUTH C Cyclades Isls.- S. Greece P / A
es2021woynh 2021-11-18 04:25:24 2.7 28.56°N 17.83°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000097 2021-11-18 04:25:24 2.7 28.56°N 17.83°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11499056 2021-11-18 04:26:07 4.0 34.96°S 71.07°W 90 IRIS C NEAR COAST OF CENTRAL CHILE P / A
rs2021wroxwc 2021-11-18 04:26:07 4.0 34.99°S 70.99°W 84 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
us7000fuzv 2021-11-18 04:26:07 4.0 34.96°S 71.07°W 90 USGS C 13 km SE of Teno, Chile P / A
20211118_0000074 2021-11-18 04:26:07 4.0 34.96°S 71.07°W 90 EMSC C MAULE, CHILE P / A
2021p868072 2021-11-18 04:28:57 1.8 40.52°S 175.56°E 25 GNS C 15 km south of Palmerston North P / A
es2021woyqk 2021-11-18 04:29:02 2.9 28.55°N 17.84°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000076 2021-11-18 04:29:02 2.9 28.55°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498623 2021-11-18 04:29:20 0.7 35.71°N 117.57°W 11 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100528 2021-11-18 04:29:20 0.7 35.71°N 117.57°W 11 USGS C 14km NE of Ridgecrest, CA P / A
20211118_0000078 2021-11-18 04:30:11 4.4 7.76°N 123.62°E 597 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
bmg2021wovk 2021-11-18 04:30:18 4.3 6.87°N 123.69°E 566 BMKG C Mindanao, Philippines P / A
es2021woytm 2021-11-18 04:32:36 2.3 28.55°N 17.84°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000092 2021-11-18 04:32:36 2.3 28.55°N 17.84°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11499060 2021-11-18 04:32:47 4.1 29.94°N 113.75°W 10 IRIS C GULF OF CALIFORNIA P / A
us7000fuzx 2021-11-18 04:32:47 4.1 29.94°N 113.75°W 10 USGS C 102 km W of La Libertad, Mexico P / A
2021p868080 2021-11-18 04:33:04 2.3 39.12°S 175.33°E 129 GNS C 25 km south of Taumarunui P / A
11499079 2021-11-18 04:33:34 4.4 30.75°N 113.15°W 10 IRIS C GULF OF CALIFORNIA P / A
us7000fv07 2021-11-18 04:33:34 4.4 30.75°N 113.15°W 10 USGS C 41 km W of Plutarco Elías Calles (La Y Griega), Mexico P / A
20211118_0000085 2021-11-18 04:33:34 4.4 30.75°N 113.15°W 10 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
11498622 2021-11-18 04:36:35 2.1 17.93°N 67.04°W 13 IRIS C MONA PASSAGE P / A
20211118_0000093 2021-11-18 04:36:35 2.1 17.93°N 67.04°W 13 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021322005 2021-11-18 04:36:35 2.1 17.93°N 67.04°W 13 USGS C 5 km S of La Parguera, Puerto Rico P / A
noa2021woyya 2021-11-18 04:37:53 1.0 35.16°N 25.29°E 6 NOA C 3 Km NE from Arkalochori P / A
20211118_0000079 2021-11-18 04:38:11 2.5 38.77°N 26.54°E 10 EMSC C NEAR THE COAST OF WESTERN TURKEY P / A
auth2021wovr 2021-11-18 04:38:12 2.3 38.75°N 26.53°E 10 AUTH C Northern coast of W. Turkey P / A
11498621 2021-11-18 04:39:32 1.3 35.64°N 117.56°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100536 2021-11-18 04:39:32 1.3 35.64°N 117.56°W 6 USGS C 11km ENE of Ridgecrest, CA P / A
rs2021wrpkul 2021-11-18 04:41:09 2.4 20.68°S 69.52°W 87 gempa C Northern Chile P / A
es2021wozby 2021-11-18 04:42:27 1.5 28.15°N 16.74°W 7 IGN C NW ADEJE.ITF P / A
20211118_0000081 2021-11-18 04:42:27 1.5 28.15°N 16.74°W 7 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
auth2021wovw 2021-11-18 04:44:35 1.9 39.61°N 26.47°E 10 AUTH C Northern coast of W. Turkey P / A
es2021wozff 2021-11-18 04:46:15 2.7 28.57°N 17.87°W 36 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000084 2021-11-18 04:46:15 2.7 28.57°N 17.87°W 36 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498620 2021-11-18 04:53:14 0.4 33.32°N 116.86°W 15 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100544 2021-11-18 04:53:14 0.4 33.32°N 116.86°W 15 USGS C 4km S of Palomar Observatory, CA P / A
11498619 2021-11-18 04:53:15 0.3 38.80°N 122.78°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654340 2021-11-18 04:53:15 0.3 38.80°N 122.78°W 3 USGS C 4km NW of The Geysers, CA P / A
es2021wozmz 2021-11-18 04:55:17 2.3 28.54°N 17.88°W 31 IGN C NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000100 2021-11-18 04:55:17 2.3 28.54°N 17.88°W 31 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
fr2021huskmb 2021-11-18 04:57:52 0.6 44.54°N 6.81°E 5 EOST C Earthquake of magnitude 0.6, near of Turin (France métropolitaine) P / A
sx2021wozpj 2021-11-18 04:58:06 -0.1 50.26°N 12.45°E 8 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozpq 2021-11-18 04:58:26 -0.6 50.25°N 12.45°E 9 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozqk 2021-11-18 04:59:19 -0.5 50.26°N 12.45°E 8 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozqx 2021-11-18 04:59:51 -0.5 50.25°N 12.45°E 9 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozqy 2021-11-18 04:59:55 -0.3 50.26°N 12.45°E 9 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozri 2021-11-18 05:00:25 0.1 50.26°N 12.45°E 8 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozrk 2021-11-18 05:00:29 -0.1 50.26°N 12.45°E 9 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
sx2021wozsm 2021-11-18 05:01:52 -0.1 50.25°N 12.45°E 9 SX C CZ Karlovarsky kraj P / A
20211118_0000089 2021-11-18 05:02:22 3.0 32.56°S 68.99°W 10 EMSC C MENDOZA, ARGENTINA P / A
rs2021wrqdgz 2021-11-18 05:02:33 3.1 22.04°S 68.49°W 7 gempa C Northern Chile P / A
auth2021wown 2021-11-18 05:04:27 1.6 38.48°N 22.39°E 10 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
noa2021wozuv 2021-11-18 05:04:28 1.3 38.45°N 22.39°E 16 NOA C 8 Km N from Galaxidi P / A
11498618 2021-11-18 05:04:46 1.3 38.85°N 122.75°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654345 2021-11-18 05:04:46 1.3 38.85°N 122.75°W 1 USGS C 4km NW of Cobb, CA P / A
2021p868142 2021-11-18 05:06:07 1.8 40.02°S 173.73°E 134 GNS C 60 km south of Opunake P / A
11498752 2021-11-18 05:06:42 1.3 62.33°N 151.34°W 77 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021esm29rv 2021-11-18 05:06:42 1.3 62.33°N 151.34°W 77 USGS C 35 km WSW of Petersville, Alaska P / A
11499046 2021-11-18 05:11:17 -0.2 58.29°N 154.98°W 3 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91044473 2021-11-18 05:11:17 -0.2 58.29°N 154.98°W 3 USGS C 86 km NNW of Karluk, Alaska P / A
noa2021wpabs 2021-11-18 05:12:29 1.6 35.11°N 25.21°E 14 NOA C 6 Km SW from Arkalochori P / A
auth2021wowu 2021-11-18 05:12:30 1.6 35.11°N 25.22°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
rs2021wrqmiy 2021-11-18 05:13:07 2.8 21.29°S 68.70°W 123 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
es2021wpacg 2021-11-18 05:13:10 2.6 28.56°N 17.83°W 12 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000101 2021-11-18 05:13:10 2.6 28.56°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wpafk 2021-11-18 05:17:50 2.2 28.58°N 17.85°W 10 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000106 2021-11-18 05:17:50 2.2 28.58°N 17.85°W 8 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
28927561 2021-11-18 05:24:23 1.3 42.53°N 12.98°E 14 INGV C 4 km S Leonessa (RI) P / A
auth2021woxf 2021-11-18 05:25:05 2.7 39.71°N 23.18°E 10 AUTH C North Aegean Sea - N. Greece P / A
noa2021wpamt 2021-11-18 05:25:29 1.1 38.34°N 23.43°E 6 NOA C 11 Km ENE from Thebes P / A
es2021wpanr 2021-11-18 05:26:28 2.9 28.61°N 17.79°W 32 IGN C NW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000108 2021-11-18 05:26:28 2.9 28.61°N 17.79°W 32 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498617 2021-11-18 05:27:42 1.9 19.21°N 155.47°W 38 IRIS C HAWAII P / A
hv72801032 2021-11-18 05:27:42 1.9 19.21°N 155.47°W 38 USGS C 1 km NE of P?hala, Hawaii P / A
rs2021wrrahz 2021-11-18 05:29:20 2.9 29.85°S 71.08°W 38 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
11498717 2021-11-18 05:31:51 0.2 46.21°N 122.19°W 5 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61798551 2021-11-18 05:31:51 0.2 46.21°N 122.19°W 5 USGS C 39 km NNE of Amboy, Washington P / A
11498616 2021-11-18 05:32:58 0.5 33.88°N 116.24°W 9 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100568 2021-11-18 05:32:58 0.5 33.88°N 116.24°W 9 USGS C 16km ENE of Thousand Palms, CA P / A
11498721 2021-11-18 05:33:42 0.3 46.19°N 122.19°W 1 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61798556 2021-11-18 05:33:42 0.3 46.19°N 122.19°W 1 USGS C 37 km NNE of Amboy, Washington P / A
noa2021wpavo 2021-11-18 05:35:37 1.3 38.37°N 22.13°E 11 NOA C 14 Km NNE from Aiyion P / A
auth2021woxo 2021-11-18 05:35:38 1.6 38.38°N 22.01°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
es2021wpbfa 2021-11-18 05:46:41 3.3 28.57°N 17.85°W 37 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000099 2021-11-18 05:46:41 3.3 28.57°N 17.85°W 37 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
bmg2021woxz 2021-11-18 05:48:57 4.8 7.59°S 128.48°E 163 BMKG C Banda Sea P / A
11498615 2021-11-18 05:48:57 4.9 7.35°S 128.45°E 156 IRIS C BANDA SEA P / A
20211118_0000103 2021-11-18 05:48:57 4.9 7.40°S 128.43°E 160 EMSC C KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA P / A
rs2021wrrrfu 2021-11-18 05:48:57 4.9 7.61°S 128.50°E 148 gempa C Banda Sea P / A
us7000fv0q 2021-11-18 05:48:57 4.9 7.35°S 128.45°E 156 USGS C 205 km NE of Lospalos, Timor Leste P / A
gfz2021woxz 2021-11-18 05:48:58 4.9 7.46°S 128.42°E 0 GFZ C P / A
es2021wpbik 2021-11-18 05:50:36 3.4 28.61°N 17.78°W 35 IGN C NW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000102 2021-11-18 05:50:36 3.4 28.61°N 17.78°W 35 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498614 2021-11-18 05:53:18 0.8 38.80°N 122.76°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654350 2021-11-18 05:53:18 0.8 38.80°N 122.76°W 2 USGS C 2km N of The Geysers, CA P / A
2021p868231 2021-11-18 05:53:45 2.0 40.55°S 173.78°E 93 GNS C 40 km north of French Pass P / A
11498613 2021-11-18 05:54:11 1.5 35.71°N 117.57°W 11 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100576 2021-11-18 05:54:11 1.5 35.71°N 117.57°W 11 USGS C 14km NE of Ridgecrest, CA P / A
20211118_0000255 2021-11-18 05:54:15 2.9 8.53°N 83.02°W 13 EMSC C COSTA RICA P / A
auth2021woyh 2021-11-18 05:58:12 1.3 38.75°N 20.62°E 7 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
11498612 2021-11-18 05:58:32 1.0 38.18°N 117.78°W 12 IRIS C NEVADA P / A
nn00828303 2021-11-18 05:58:32 1.0 38.18°N 117.78°W 12 USGS C 36 km SE of Mina, Nevada P / A
es2021wpbpk 2021-11-18 05:58:46 2.8 28.52°N 17.85°W 35 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000119 2021-11-18 05:58:46 2.8 28.52°N 17.85°W 35 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021wpbqg 2021-11-18 05:59:44 2.1 34.85°N 25.25°E 45 NOA C 25 Km SW from Arvi P / A
auth2021woyj 2021-11-18 05:59:46 2.1 34.93°N 25.22°E 18 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
es2021wpbsk 2021-11-18 06:02:17 2.5 28.57°N 17.84°W 10 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000111 2021-11-18 06:02:17 2.5 28.57°N 17.83°W 8 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498611 2021-11-18 06:02:53 1.9 19.16°N 155.48°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72801062 2021-11-18 06:02:53 1.9 19.16°N 155.48°W 33 USGS C 4 km S of P?hala, Hawaii P / A
noa2021wpbvm 2021-11-18 06:05:50 2.7 41.11°N 24.67°E 9 NOA C 18 Km W from Xanthi P / A
20211118_0000109 2021-11-18 06:05:51 2.7 41.11°N 24.67°E 3 EMSC C GREECE P / A
auth2021woyo 2021-11-18 06:05:51 2.8 41.11°N 24.67°E 3 AUTH C Eastern Macedonia - N. Greece P / A
20211118_0000104 2021-11-18 06:06:40 3.1 8.49°N 82.95°W 7 EMSC C PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION P / A
es2021wpbwh 2021-11-18 06:07:02 2.6 28.56°N 17.84°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000112 2021-11-18 06:07:02 2.6 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
28927701 2021-11-18 06:07:25 1.2 45.68°N 7.12°E 8 INGV C 4 km NW Rhêmes-Saint-Georges (AO) P / A
fr2021husqqo 2021-11-18 06:07:25 1.4 45.66°N 7.06°E 15 EOST C Earthquake of magnitude 1.4, near of Aosta (France métropolitaine) P / A
oca2021woyp 2021-11-18 06:07:26 1.6 45.66°N 7.09°E 5 SISMOAZUR C NULL P / A
20211118_0000105 2021-11-18 06:07:26 1.5 45.68°N 7.11°E -1 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2021wrshdd 2021-11-18 06:07:26 1.6 45.67°N 7.08°E 5 ETHZ C Courmayeur I P / A
bmg2021woys 2021-11-18 06:10:06 4.0 1.46°N 126.35°E 12 BMKG C Northern Molucca Sea P / A
20211118_0000107 2021-11-18 06:10:07 4.4 1.44°N 126.38°E 10 EMSC C MOLUCCA SEA P / A
es2021wpbzm 2021-11-18 06:10:30 2.9 28.57°N 17.84°W 10 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000113 2021-11-18 06:10:30 2.9 28.57°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wpcbv 2021-11-18 06:13:16 2.4 28.57°N 17.83°W 32 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
es2021wpcgb 2021-11-18 06:18:07 3.9 37.01°N 13.46°W 40 IGN C AZORES-CABO DE SAN VICENTE P / A
es2021wpcgv 2021-11-18 06:19:06 2.6 35.35°N 3.64°W 40 IGN C N ANOUAL.MAC P / A
20211118_0000114 2021-11-18 06:19:06 2.6 35.35°N 3.64°W 40 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
20211118_0000189 2021-11-18 06:19:30 3.1 9.31°N 84.14°W 30 EMSC C COSTA RICA P / A
noa2021wpclm 2021-11-18 06:24:30 2.3 36.46°N 27.10°E 10 NOA C 14 Km SSW from Nissiros P / A
auth2021woze 2021-11-18 06:24:31 2.3 36.54°N 27.22°E 10 AUTH C Nisyros Isl. - SE Greece P / A
20211118_0000110 2021-11-18 06:24:32 2.1 36.55°N 27.16°E 7 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
noa2021wpcni 2021-11-18 06:27:37 1.6 35.20°N 25.24°E 12 NOA C 7 Km NNW from Arkalochori P / A
11498724 2021-11-18 06:27:43 0.3 45.33°N 121.69°W 6 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw61798561 2021-11-18 06:27:43 0.3 45.33°N 121.69°W 6 USGS C 5 km ENE of Government Camp, Oregon P / A
rs2021wrsyxp 2021-11-18 06:28:04 2.5 21.52°S 68.57°W 126 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
28927801 2021-11-18 06:34:22 1.0 43.11°N 13.01°E 13 INGV C 4 km NW Muccia (MC) P / A
rs2021wrthgx 2021-11-18 06:37:44 2.8 21.86°S 68.70°W 145 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11498728 2021-11-18 06:38:00 0.6 45.34°N 121.69°W 5 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw61798566 2021-11-18 06:38:00 0.6 45.34°N 121.69°W 5 USGS C 6 km NE of Government Camp, Oregon P / A
es2021wpcya 2021-11-18 06:39:09 2.6 28.56°N 17.83°W 9 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000116 2021-11-18 06:39:10 2.6 28.56°N 17.83°W 8 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498610 2021-11-18 06:39:53 0.8 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654360 2021-11-18 06:39:53 0.8 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
11498731 2021-11-18 06:40:08 0.6 45.32°N 121.69°W 6 IRIS C WASHINGTON-OREGON BORDER REGION P / A
uw61798571 2021-11-18 06:40:08 0.6 45.32°N 121.69°W 6 USGS C 5 km ENE of Government Camp, Oregon P / A
rs2021wrtjks 2021-11-18 06:40:14 2.4 33.53°N 118.31°W 5 gempa C Southern California P / A
11498609 2021-11-18 06:40:48 2.6 58.06°N 137.66°W 13 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
ak021esmv0xy 2021-11-18 06:40:48 2.6 58.06°N 137.66°W 13 USGS C 78 km WSW of Elfin Cove, Alaska P / A
11498608 2021-11-18 06:41:44 1.5 38.11°N 118.95°W 9 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00828305 2021-11-18 06:41:44 1.5 38.11°N 118.95°W 9 USGS C 19 km ENE of Mono City, California P / A
11498607 2021-11-18 06:41:54 1.1 36.46°N 98.76°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2021wozt 2021-11-18 06:41:54 1.1 36.46°N 98.76°W 8 USGS C 16 km SE of Waynoka, Oklahoma P / A
11498606 2021-11-18 06:45:31 0.8 33.49°N 116.79°W 7 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100584 2021-11-18 06:45:31 0.8 33.49°N 116.79°W 7 USGS C 9km NE of Aguanga, CA P / A
fr2021husucu 2021-11-18 06:46:31 0.9 20.94°S 55.45°E 12 EOST C Earthquake of magnitude 0.9, near of Saint-Denis (La Réunion) P / A
11498605 2021-11-18 06:47:25 2.8 60.70°N 151.82°W 103 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak021esmwh90 2021-11-18 06:47:25 2.8 60.70°N 151.82°W 103 USGS C 28 km WNW of Salamatof, Alaska P / A
rs2021wrtran 2021-11-18 06:49:04 3.5 31.96°S 70.26°W 121 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
20211118_0000115 2021-11-18 06:49:05 3.4 31.94°S 70.33°W 122 EMSC C COQUIMBO, CHILE P / A
es2021wpdgw 2021-11-18 06:49:25 3.3 28.56°N 17.83°W 11 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000117 2021-11-18 06:49:25 3.3 28.56°N 17.83°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p868346 2021-11-18 06:55:04 2.5 42.13°S 173.66°E 5 GNS C 25 km north of Kaikoura P / A
11498604 2021-11-18 06:57:54 0.8 38.83°N 122.81°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654365 2021-11-18 06:57:54 0.8 38.83°N 122.81°W 1 USGS C 7km NW of The Geysers, CA P / A
20211118_0000120 2021-11-18 06:58:08 3.7 7.02°N 77.53°W 57 EMSC C PANAMA-COLOMBIA BORDER REGION P / A
es2021wpdpj 2021-11-18 06:59:21 2.8 28.57°N 17.81°W 12 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000118 2021-11-18 06:59:21 2.8 28.57°N 17.81°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wpdrm 2021-11-18 07:01:37 2.9 28.55°N 17.89°W 30 IGN C NW FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000121 2021-11-18 07:01:37 2.9 28.55°N 17.89°W 30 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wpdun 2021-11-18 07:05:21 3.7 28.56°N 17.83°W 33 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000122 2021-11-18 07:05:21 3.7 28.56°N 17.83°W 33 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wpdva 2021-11-18 07:05:56 2.6 35.42°N 3.57°W 30 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20211118_0000123 2021-11-18 07:05:56 2.6 35.42°N 3.57°W 30 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
28928011 2021-11-18 07:07:34 1.4 38.11°N 15.10°E 10 INGV C 2 km SE Falcone (ME) P / A
gfz2021wpay 2021-11-18 07:18:39 5.0 20.88°S 169.84°E 0 GFZ C P / A
11498603 2021-11-18 07:18:39 4.9 20.79°S 169.90°E 110 IRIS C VANUATU ISLANDS P / A
20211118_0000124 2021-11-18 07:18:39 4.9 20.78°S 169.83°E 111 EMSC C VANUATU P / A
us7000fv1d 2021-11-18 07:18:39 4.9 20.79°S 169.90°E 110 USGS C 153 km SSE of Isangel, Vanuatu P / A
2021p868398 2021-11-18 07:18:40 4.7 20.77°S 169.68°E 124 GNS C 1540 km north of Cape Reinga P / A
bmg2021wpaz 2021-11-18 07:18:45 4.6 20.74°S 169.76°E 175 BMKG C Vanuatu Islands P / A
20211118_0000225 2021-11-18 07:20:30 3.3 22.48°S 66.65°W 215 EMSC C JUJUY, ARGENTINA P / A
noa2021wpeho 2021-11-18 07:20:37 2.0 35.13°N 25.22°E 14 NOA C 5 Km N from Arkalochori P / A
auth2021wpba 2021-11-18 07:20:38 2.1 35.11°N 25.23°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11498602 2021-11-18 07:21:30 0.9 38.82°N 122.76°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654370 2021-11-18 07:21:30 0.9 38.82°N 122.76°W 2 USGS C 4km W of Cobb, CA P / A
20211118_0000125 2021-11-18 07:25:05 2.2 37.45°N 30.44°E 8 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
rs2021wruwja 2021-11-18 07:25:25 3.1 32.80°S 71.87°W 18 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
rs2021wrvbca 2021-11-18 07:30:54 3.2 32.99°S 69.90°W 58 gempa C Mendoza Province, Argentina P / A
20211118_0000130 2021-11-18 07:37:37 2.5 37.02°S 73.99°W 25 EMSC C OFFSHORE BIO-BIO, CHILE P / A
auth2021wpbp 2021-11-18 07:37:47 37.89°N 21.48°E 127 AUTH C West Peloponnese - SW Greece P / A
2021p868428 2021-11-18 07:38:41 2.9 39.97°S 173.19°E 5 GNS C 80 km south-west of Opunake P / A
20211118_0000126 2021-11-18 07:38:42 3.2 39.96°S 173.20°E 34 EMSC C OFF W. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
28928161 2021-11-18 07:38:48 1.4 38.12°N 15.08°E 8 INGV C Falcone (ME) P / A
2021p868432 2021-11-18 07:40:57 2.4 37.98°S 178.63°E 30 GNS C 25 km south-east of Ruatoria P / A
rs2021wrvmfd 2021-11-18 07:43:48 2.1 20.22°S 69.02°W 92 gempa C Northern Chile P / A
es2021wpfhp 2021-11-18 07:50:54 2.9 28.57°N 17.82°W 10 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000127 2021-11-18 07:50:54 2.9 28.57°N 17.82°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrvsji 2021-11-18 07:50:56 2.7 21.01°S 68.60°W 136 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
2021p868454 2021-11-18 07:52:23 1.7 38.05°S 176.74°E 3 GNS C 20 km south-west of Whakatane P / A
auth2021wpcc 2021-11-18 07:53:03 1.9 39.23°N 21.56°E 41 AUTH C Central Greece P / A
noa2021wpfjm 2021-11-18 07:53:04 1.5 39.37°N 21.90°E 35 NOA C 2 Km W from Karditsa P / A
rs2021wrvuhv 2021-11-18 07:53:12 2.4 27.81°S 70.27°W 84 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
11498601 2021-11-18 07:56:59 1.6 34.26°N 119.74°W 2 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100616 2021-11-18 07:56:59 1.6 34.26°N 119.74°W 2 USGS C 18km S of Santa Barbara, CA P / A
11498734 2021-11-18 07:57:20 1.7 34.27°N 119.75°W 0 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci37367804 2021-11-18 07:57:20 1.7 34.27°N 119.75°W 0 USGS C 18km SSW of Santa Barbara, CA P / A
11498600 2021-11-18 08:00:26 2.3 34.27°N 119.75°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
rs2021wrwanq 2021-11-18 08:00:26 2.9 34.35°N 119.72°W 15 gempa C Southern California P / A
20211118_0000128 2021-11-18 08:00:26 2.3 34.27°N 119.75°W 5 EMSC C SANTA BARBARA CHANNEL, CALIF. P / A
ci40100624 2021-11-18 08:00:26 2.3 34.27°N 119.75°W 5 USGS C 17km SSW of Santa Barbara, CA P / A
11498599 2021-11-18 08:00:42 4.4 19.41°N 145.47°E 155 IRIS C MARIANA ISLANDS P / A
us7000fv1u 2021-11-18 08:00:42 4.4 19.41°N 145.47°E 155 USGS C Maug Islands region, Northern Mariana Islands P / A
20211118_0000141 2021-11-18 08:00:42 4.4 19.41°N 145.47°E 155 EMSC C MAUG ISLANDS REG, N. MARIANA IS. P / A
20211118_0000134 2021-11-18 08:01:35 4.1 29.91°N 113.79°W 12 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
2021p868474 2021-11-18 08:02:56 2.1 37.09°S 177.63°E 28 GNS C 70 km north of Te Kaha P / A
11498598 2021-11-18 08:03:51 1.9 19.17°N 155.48°W 32 IRIS C HAWAII P / A
hv72801212 2021-11-18 08:03:51 1.9 19.17°N 155.48°W 32 USGS C 4 km S of P?hala, Hawaii P / A
es2021wpfsz 2021-11-18 08:04:12 2.9 28.57°N 17.82°W 10 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000129 2021-11-18 08:04:12 2.9 28.57°N 17.82°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wrwguf 2021-11-18 08:07:40 3.2 34.20°N 119.84°W 11 gempa C Southern California P / A
11498597 2021-11-18 08:07:42 2.5 34.27°N 119.75°W 2 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
20211118_0000131 2021-11-18 08:07:42 2.6 34.27°N 119.75°W 2 EMSC C SANTA BARBARA CHANNEL, CALIF. P / A
ci40100632 2021-11-18 08:07:42 2.6 34.27°N 119.75°W 2 USGS C 17km SSW of Santa Barbara, CA P / A
11498743 2021-11-18 08:07:48 2.9 34.23°N 119.76°W 2 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci37367812 2021-11-18 08:07:48 2.9 34.23°N 119.76°W 2 USGS C 22km SSW of Santa Barbara, CA P / A
20211118_0000133 2021-11-18 08:08:39 2.1 39.87°N 28.87°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
20211118_0000135 2021-11-18 08:08:58 2.8 24.26°S 67.50°W 204 EMSC C SALTA, ARGENTINA P / A
es2021wpfyl 2021-11-18 08:10:29 2.4 28.55°N 17.84°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000137 2021-11-18 08:10:29 2.4 28.55°N 17.84°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498819 2021-11-18 08:10:44 0.8 35.23°N 120.79°W 4 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654390 2021-11-18 08:10:44 0.8 35.23°N 120.79°W 4 USGS C 8km NW of Avila Beach, CA P / A
fr2021hutbpk 2021-11-18 08:11:02 0.6 45.92°N 7.03°E 9 EOST C Earthquake of magnitude 0.6, near of Aosta (France métropolitaine) P / A
11498596 2021-11-18 08:13:45 2.6 17.84°N 66.84°W 6 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20211118_0000142 2021-11-18 08:13:45 2.6 17.84°N 66.84°W 6 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021322006 2021-11-18 08:13:45 2.6 17.84°N 66.84°W 6 USGS C 16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico P / A
11498595 2021-11-18 08:14:23 1.8 34.27°N 119.75°W 2 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100640 2021-11-18 08:14:23 1.8 34.27°N 119.75°W 2 USGS C 18km SSW of Santa Barbara, CA P / A
11498594 2021-11-18 08:15:15 1.1 38.78°N 122.76°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654400 2021-11-18 08:15:15 1.1 38.78°N 122.76°W 1 USGS C 0km NNW of The Geysers, CA P / A
es2021wpgdp 2021-11-18 08:16:39 3.7 28.60°N 17.82°W 40 IGN C W VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000132 2021-11-18 08:16:39 3.7 28.60°N 17.82°W 40 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498593 2021-11-18 08:16:53 -0.0 37.63°N 118.84°W 2 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73654405 2021-11-18 08:16:53 -0.0 37.63°N 118.84°W 2 USGS C 12km E of Mammoth Lakes, CA P / A
20211118_0000205 2021-11-18 08:17:08 3.4 18.04°N 100.20°W 64 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
11498592 2021-11-18 08:17:11 0.7 35.62°N 117.41°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100648 2021-11-18 08:17:11 0.7 35.62°N 117.41°W 8 USGS C 16km S of Trona, CA P / A
11498591 2021-11-18 08:17:18 1.1 38.77°N 118.86°W 6 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00828309 2021-11-18 08:17:18 1.1 38.77°N 118.86°W 6 USGS C 16 km NNW of Walker Lake, Nevada P / A
oca2021wpcx 2021-11-18 08:18:15 1.4 43.93°N 7.20°E 6 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2021hutcgk 2021-11-18 08:18:16 1.0 43.93°N 7.20°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.0, near of Nice (France métropolitaine) P / A
2021p868504 2021-11-18 08:20:02 1.2 40.36°S 175.98°E 39 GNS C 20 km south-west of Dannevirke P / A
20211118_0000204 2021-11-18 08:20:46 3.7 15.34°N 93.12°W 3 EMSC C OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO P / A
11498590 2021-11-18 08:21:36 0.8 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654410 2021-11-18 08:21:36 0.8 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
es2021wpgip 2021-11-18 08:22:20 2.8 28.60°N 17.77°W 33 IGN C SE VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000136 2021-11-18 08:22:20 2.8 28.60°N 17.77°W 32 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000144 2021-11-18 08:24:46 3.1 23.86°S 68.83°W 104 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
11499049 2021-11-18 08:24:59 0.2 52.13°N 175.84°W 18 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91044478 2021-11-18 08:24:59 0.2 52.13°N 175.84°W 18 USGS C 61 km ENE of Adak, Alaska P / A
es2021wpgnu 2021-11-18 08:28:22 3.0 28.56°N 17.84°W 11 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000138 2021-11-18 08:28:22 3.0 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498589 2021-11-18 08:28:55 1.6 36.07°N 118.00°W 5 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci40100664 2021-11-18 08:28:55 1.6 36.07°N 118.00°W 5 USGS C 5km WNW of Coso Junction, CA P / A
20211118_0000203 2021-11-18 08:29:53 3.5 30.64°N 113.78°W 10 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
fr2021hutdjq 2021-11-18 08:30:54 0.6 42.93°N 0.19°E 7 EOST C Earthquake of magnitude 0.6, near of Pau (France métropolitaine) P / A
20211118_0000199 2021-11-18 08:31:31 3.4 16.90°N 98.51°W 11 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
11498588 2021-11-18 08:34:07 2.3 36.57°N 117.86°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
20211118_0000139 2021-11-18 08:34:07 2.3 36.57°N 117.86°W 4 EMSC C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100672 2021-11-18 08:34:07 2.3 36.57°N 117.86°W 4 USGS C 19km E of Lone Pine, CA P / A
noa2021wpgry 2021-11-18 08:34:13 1.7 35.38°N 25.33°E 9 NOA C 18 Km ENE from Iraklion P / A
20211118_0000140 2021-11-18 08:35:29 3.6 28.68°N 17.68°W 30 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
es2021wpgtw 2021-11-18 08:35:31 3.9 28.56°N 17.78°W 31 IGN C S VILLA DE MAZO.ILP P / A
11498587 2021-11-18 08:40:17 0.8 35.89°N 117.72°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100680 2021-11-18 08:40:17 0.8 35.89°N 117.72°W 6 USGS C 18km ESE of Little Lake, CA P / A
es2021wpgyi 2021-11-18 08:40:42 3.0 28.56°N 17.84°W 12 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000143 2021-11-18 08:40:42 3.0 28.56°N 17.84°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000145 2021-11-18 08:42:02 2.0 38.71°N 15.80°E 62 EMSC C SICILY, ITALY P / A
28928421 2021-11-18 08:42:02 2.0 38.71°N 15.80°E 62 INGV C Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) P / A
20211118_0000201 2021-11-18 08:45:23 3.7 16.81°N 99.75°W 15 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
oca2021wpdw 2021-11-18 08:46:47 1.5 43.82°N 7.36°E 5 SISMOAZUR C NULL P / A
noa2021wphdy 2021-11-18 08:47:15 2.2 35.04°N 25.12°E 13 NOA C 18 Km SW from Arkalochori P / A
auth2021wpdw 2021-11-18 08:47:15 2.4 35.01°N 25.15°E 10 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11498586 2021-11-18 08:47:30 1.6 38.84°N 122.88°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654425 2021-11-18 08:47:30 1.6 38.84°N 122.88°W 2 USGS C 13km NW of The Geysers, CA P / A
2021p868562 2021-11-18 08:50:11 1.5 38.05°S 176.74°E 4 GNS C 20 km south-west of Whakatane P / A
20211118_0000198 2021-11-18 08:55:07 4.0 13.68°N 93.09°W 15 EMSC C OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO P / A
11498703 2021-11-18 08:57:26 2.0 37.86°N 112.54°W 9 IRIS C UTAH P / A
20211118_0000226 2021-11-18 08:57:26 2.0 37.86°N 112.54°W 9 EMSC C UTAH P / A
uu60468672 2021-11-18 08:57:26 2.0 37.86°N 112.54°W 9 USGS C 10 km WNW of Panguitch, Utah P / A
11498585 2021-11-18 08:58:52 1.7 36.56°N 121.24°W 2 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654430 2021-11-18 08:58:52 1.7 36.56°N 121.24°W 2 USGS C 9km WNW of Pinnacles, CA P / A
11498584 2021-11-18 08:59:19 1.8 60.30°N 143.73°W 64 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak021eso5wku 2021-11-18 08:59:19 1.8 60.30°N 143.73°W 64 USGS C 115 km ESE of Cordova, Alaska P / A
11498583 2021-11-18 09:02:50 0.9 36.45°N 98.78°W 6 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2021wpej 2021-11-18 09:02:50 0.9 36.45°N 98.78°W 6 USGS C 16 km SSE of Waynoka, Oklahoma P / A
fr2021hutgtp 2021-11-18 09:09:01 1.5 46.79°N 1.15°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.5, near of La Roche-sur-Yon (France métropolitaine) P / A
20211118_0000319 2021-11-18 09:09:29 3.1 60.17°N 153.20°W 134 EMSC C SOUTHERN ALASKA P / A
11498582 2021-11-18 09:09:30 3.1 60.19°N 153.14°W 134 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak021esogn7l 2021-11-18 09:09:30 2.5 60.19°N 153.14°W 134 USGS C 65 km E of Port Alsworth, Alaska P / A
rs2021wryiaz 2021-11-18 09:09:30 1.6 19.43°S 69.42°W 92 gempa C Northern Chile P / A
11498770 2021-11-18 09:10:39 0.9 40.10°N 119.69°W 16 IRIS C NEVADA P / A
nn00828342 2021-11-18 09:10:39 0.9 40.10°N 119.69°W 16 USGS C 18 km NNW of Sutcliffe, Nevada P / A
rs2021wrynnq 2021-11-18 09:15:55 3.1 21.88°S 68.37°W 31 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20211118_0000202 2021-11-18 09:17:00 4.0 29.88°N 113.80°W 15 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
11498581 2021-11-18 09:17:29 0.9 38.80°N 122.75°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654435 2021-11-18 09:17:29 0.9 38.80°N 122.75°W 2 USGS C 2km NNE of The Geysers, CA P / A
28928681 2021-11-18 09:18:37 1.0 43.38°N 12.58°E 2 INGV C 3 km N Gubbio (PG) P / A
rs2021wryqhv 2021-11-18 09:19:05 3.0 21.05°S 68.05°W 174 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
es2021wpijc 2021-11-18 09:23:33 1.9 36.99°N 4.99°W 30 IGN C SE ALMARGEN.MA P / A
20211118_0000147 2021-11-18 09:23:33 1.9 36.99°N 4.99°W 30 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
rs2021wryuuo 2021-11-18 09:24:16 4.0 30.68°S 71.92°W 5 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20211118_0000146 2021-11-18 09:24:19 3.6 30.74°S 71.76°W 33 EMSC C OFFSHORE COQUIMBO, CHILE P / A
20211118_0000148 2021-11-18 09:30:01 2.6 49.67°N 1.71°W 2 EMSC C FRANCE P / A
fr2021hutiqe 2021-11-18 09:30:01 2.3 49.67°N 1.71°W 0 EOST C Explosion of magnitude 2.3, near of Cherbourg-en-Cotentin (France métropolitaine) P / A
11498580 2021-11-18 09:32:22 1.9 60.52°N 147.66°W 14 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak021esolk4a 2021-11-18 09:32:22 1.9 60.52°N 147.66°W 14 USGS C 54 km NNE of Chenega, Alaska P / A
rs2021wrzcjt 2021-11-18 09:33:08 2.8 17.47°S 69.53°W 158 gempa C Peru-Bolivia Border Region P / A
11498579 2021-11-18 09:33:45 1.0 33.76°N 115.88°W 6 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100704 2021-11-18 09:33:45 1.0 33.76°N 115.88°W 6 USGS C 26km N of North Shore, CA P / A
11499125 2021-11-18 09:35:17 4.3 17.92°S 178.48°W 548 IRIS C FIJI ISLANDS REGION P / A
20211118_0000320 2021-11-18 09:35:17 4.3 17.92°S 178.48°W 548 EMSC C FIJI REGION P / A
us7000fv27 2021-11-18 09:35:17 4.3 17.92°S 178.48°W 548 USGS C 234 km E of Levuka, Fiji P / A
20211118_0000200 2021-11-18 09:37:34 4.0 29.90°N 113.11°W 15 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
rs2021wrzidq 2021-11-18 09:39:47 2.8 29.35°S 71.20°W 25 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
oca2021wpfq 2021-11-18 09:40:35 2.3 48.63°N 6.70°E 82 SISMOAZUR C NULL P / A
20211118_0000150 2021-11-18 09:41:22 3.7 4.88°S 80.65°W 52 EMSC C PERU-ECUADOR BORDER REGION P / A
11498578 2021-11-18 09:43:21 2.0 19.15°N 155.40°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72801322 2021-11-18 09:43:21 2.0 19.15°N 155.40°W 31 USGS C 9 km SE of P?hala, Hawaii P / A
20211118_0000149 2021-11-18 09:43:21 2.0 19.15°N 155.40°W 31 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
20211118_0000197 2021-11-18 09:48:02 3.6 19.19°N 104.66°W 36 EMSC C JALISCO, MEXICO P / A
11498577 2021-11-18 09:49:47 0.8 35.87°N 117.68°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100712 2021-11-18 09:49:47 0.8 35.87°N 117.68°W 7 USGS C 22km ESE of Little Lake, CA P / A
koeri2021wpfz 2021-11-18 09:50:31 5.2 51.29°N 178.52°W 10 KOERI C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
fr2021hutklm 2021-11-18 09:50:33 5.0 51.54°N 178.40°W 10 EOST C Event of magnitude 5.0, near of Anchorage (Monde) P / A
gfz2021wpfz 2021-11-18 09:50:35 5.2 51.51°N 178.39°W 0 GFZ C P / A
20211118_0000153 2021-11-18 09:50:35 5.2 51.46°N 178.46°W 32 EMSC C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
bmg2021wpfz 2021-11-18 09:50:36 5.3 51.34°N 178.40°W 44 BMKG C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
11498576 2021-11-18 09:50:37 5.2 51.40°N 178.34°W 54 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
us7000fv2c 2021-11-18 09:50:37 5.2 51.40°N 178.34°W 54 USGS C 129 km WSW of Adak, Alaska P / A
ga2021wrzrld 2021-11-18 09:50:39 5.1 51.41°N 178.40°W 61 GA C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
rs2021wrzrid 2021-11-18 09:50:42 5.1 51.68°N 178.34°W 88 gempa C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
11498705 2021-11-18 09:52:12 1.5 37.48°N 113.78°W 8 IRIS C UTAH P / A
uu60468677 2021-11-18 09:52:12 1.5 37.48°N 113.78°W 8 USGS C 11 km SSW of Enterprise, Utah P / A
20211118_0000196 2021-11-18 09:52:14 3.5 16.92°N 99.67°W 31 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
fr2021hutkuw 2021-11-18 09:54:37 1.4 46.04°N 2.90°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.4, near of Clermont-Ferrand (France métropolitaine) P / A
2021p868683 2021-11-18 09:54:40 3.9 47.74°S 165.76°E 12 GNS C 70 km north-west of Snares Islands P / A
20211118_0000151 2021-11-18 09:54:42 3.8 47.61°S 165.73°E 12 EMSC C OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z. P / A
es2021wpjkd 2021-11-18 09:55:05 2.0 37.23°N 4.87°W IGN C NE PEDRERA.SE P / A
20211118_0000154 2021-11-18 09:55:05 2.0 37.23°N 4.87°W 10 EMSC C SPAIN P / A
28928921 2021-11-18 09:56:50 1.5 37.66°N 15.02°E 8 INGV C 5 km N Nicolosi (CT) P / A
20211118_0000155 2021-11-18 09:57:06 2.4 42.92°N 35.23°E 17 EMSC C BLACK SEA P / A
11498575 2021-11-18 09:59:12 2.8 31.67°N 104.37°W 6 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
us7000fv2e 2021-11-18 09:59:12 2.8 31.65°N 104.37°W 5 USGS C 58 km S of Whites City, New Mexico P / A
20211118_0000156 2021-11-18 09:59:12 2.8 31.67°N 104.37°W 6 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
tx2021wpgg 2021-11-18 09:59:12 2.8 31.67°N 104.37°W 6 USGS C 56 km S of Whites City, New Mexico P / A
11498574 2021-11-18 10:00:30 2.0 34.27°N 119.76°W 0 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100720 2021-11-18 10:00:30 2.0 34.27°N 119.76°W 0 USGS C 17km SSW of Santa Barbara, CA P / A
20211118_0000152 2021-11-18 10:00:30 2.0 34.27°N 119.76°W 0 EMSC C SANTA BARBARA CHANNEL, CALIF. P / A
20211118_0000157 2021-11-18 10:03:04 3.2 30.72°S 71.81°W 33 EMSC C OFFSHORE COQUIMBO, CHILE P / A
11498573 2021-11-18 10:04:40 1.8 19.24°N 155.40°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72801337 2021-11-18 10:04:40 1.8 19.24°N 155.40°W 31 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
20211118_0000158 2021-11-18 10:05:10 2.8 21.08°S 68.63°W 127 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
rs2021wsaeau 2021-11-18 10:05:11 2.9 21.09°S 68.76°W 122 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20211118_0000194 2021-11-18 10:08:14 3.7 29.92°N 113.71°W 15 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
noa2021wpkai 2021-11-18 10:14:06 1.4 35.15°N 25.20°E 13 NOA C 6 Km W from Arkalochori P / A
auth2021wpgw 2021-11-18 10:17:49 1.9 37.88°N 21.00°E 24 AUTH C Central Ionian Sea - W. Greece P / A
11498572 2021-11-18 10:22:25 1.0 33.33°N 116.92°W 16 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100728 2021-11-18 10:22:25 1.0 33.33°N 116.92°W 16 USGS C 6km WSW of Palomar Observatory, CA P / A
bmg2021wphb 2021-11-18 10:23:23 2.5 0.28°N 122.16°E 131 BMKG C Minahassa Peninsula, Sulawesi P / A
20211118_0000163 2021-11-18 10:23:23 2.5 0.28°N 122.22°E 127 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
ci40100736 2021-11-18 10:25:35 1.8 33.06°N 116.49°W 11 USGS C 11km E of Julian, CA P / A
11498571 2021-11-18 10:25:35 1.8 33.06°N 116.49°W 11 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
rs2021wsaxbs 2021-11-18 10:27:17 2.7 20.86°S 69.08°W 94 gempa C Northern Chile P / A
fr2021hutnwv 2021-11-18 10:29:16 1.8 45.97°N 1.42°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.8, near of Limoges (France métropolitaine) P / A
koeri2021wphg 2021-11-18 10:29:26 1.5 36.15°N 33.58°E 1 KOERI C Turkey P / A
11498570 2021-11-18 10:30:04 4.5 23.15°S 66.62°W 202 IRIS C JUJUY PROVINCE, ARGENTINA P / A
us7000fv2m 2021-11-18 10:30:04 4.5 23.15°S 66.62°W 202 USGS C 96 km W of El Aguilar, Argentina P / A
20211118_0000159 2021-11-18 10:30:04 4.5 23.14°S 66.66°W 203 EMSC C JUJUY, ARGENTINA P / A
rs2021wsazmt 2021-11-18 10:30:04 5.0 23.27°S 66.41°W 58 gempa C Jujuy Province, Argentina P / A
gfz2021wphh 2021-11-18 10:30:05 4.3 23.11°S 66.73°W 0 GFZ C P / A
usp2021wphh 2021-11-18 10:30:07 4.6 23.02°S 66.57°W 243 IAG C Jujuy Province, Argentina P / A
11498820 2021-11-18 10:40:13 0.9 38.94°N 123.59°W 4 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc73654445 2021-11-18 10:40:13 0.9 38.94°N 123.59°W 4 USGS C 9km ENE of Point Arena, CA P / A
rs2021wsbjlh 2021-11-18 10:41:38 2.5 21.13°S 69.07°W 97 gempa C Northern Chile P / A
20211118_0000161 2021-11-18 10:42:16 2.6 44.55°N 2.05°E 15 EMSC C FRANCE P / A
oca2021wphs 2021-11-18 10:42:59 1.9 44.29°N 7.48°E 0 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2021hutpcn 2021-11-18 10:42:59 1.8 44.29°N 7.54°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.8, near of Nice (France métropolitaine) P / A
fr2021hutpfx 2021-11-18 10:44:28 1.4 48.03°N 1.36°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.4, near of Vitré (France métropolitaine) P / A
2021p868778 2021-11-18 10:45:26 1.1 40.94°S 175.44°E 41 GNS C 15 km west of Masterton P / A
20211118_0000195 2021-11-18 10:46:18 3.4 16.80°N 99.68°W 9 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
20211118_0000193 2021-11-18 10:48:03 3.8 16.22°N 97.87°W 7 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
es2021wplgv 2021-11-18 10:51:51 3.2 28.56°N 17.84°W 14 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000162 2021-11-18 10:51:51 3.2 28.56°N 17.84°W 14 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498569 2021-11-18 10:53:09 1.5 34.27°N 119.75°W 1 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100744 2021-11-18 10:53:09 1.5 34.27°N 119.75°W 1 USGS C 18km SSW of Santa Barbara, CA P / A
es2021wplid 2021-11-18 10:53:22 1.8 38.87°N 1.42°W IGN C NE CORRAL-RUBIO.AB P / A
20211118_0000164 2021-11-18 10:53:22 1.8 38.87°N 1.42°W 10 EMSC C SPAIN P / A
11498568 2021-11-18 10:53:41 1.3 38.16°N 117.85°W 8 IRIS C NEVADA P / A
nn00828314 2021-11-18 10:53:41 1.3 38.16°N 117.85°W 8 USGS C 33 km SE of Mina, Nevada P / A
11498567 2021-11-18 10:55:17 1.4 34.27°N 119.76°W 0 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100752 2021-11-18 10:55:17 1.4 34.27°N 119.76°W 0 USGS C 17km SSW of Santa Barbara, CA P / A
fr2021hutqkd 2021-11-18 10:57:34 1.5 47.80°N 3.69°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.5, near of Lorient (France métropolitaine) P / A
fr2021hutqky 2021-11-18 10:57:55 1.5 46.69°N 1.58°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.5, near of La Roche-sur-Yon (France métropolitaine) P / A
20211118_0000165 2021-11-18 10:58:17 2.7 37.42°N 30.41°E 5 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
11498566 2021-11-18 10:59:06 0.9 37.56°N 118.80°W 6 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73654455 2021-11-18 10:59:06 0.9 37.56°N 118.80°W 6 USGS C 11km W of Toms Place, CA P / A
11498565 2021-11-18 11:01:47 0.8 38.84°N 122.79°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654460 2021-11-18 11:01:47 0.8 38.84°N 122.79°W 2 USGS C 6km WNW of Cobb, CA P / A
rs2021wscbdj 2021-11-18 11:02:33 2.2 33.40°N 118.46°W 5 gempa C Southern California P / A
11498564 2021-11-18 11:02:38 1.7 33.70°N 118.23°W 8 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100760 2021-11-18 11:02:38 1.7 33.70°N 118.23°W 8 USGS C 7km SE of San Pedro, CA P / A
11498563 2021-11-18 11:03:23 1.2 34.35°N 116.46°W 5 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100768 2021-11-18 11:03:23 1.2 34.35°N 116.46°W 5 USGS C 27km N of Yucca Valley, CA P / A
auth2021wpil 2021-11-18 11:05:48 38.70°N 21.15°E 113 AUTH C Western Greece P / A
fr2021hutrft 2021-11-18 11:07:02 1.0 43.53°N 6.57°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.0, near of Fréjus (France métropolitaine) P / A
oca2021wpim 2021-11-18 11:07:04 1.8 43.64°N 6.59°E 5 SISMOAZUR C NULL P / A
20211118_0000166 2021-11-18 11:08:05 1.7 47.05°N 6.55°E 2 EMSC C FRANCE P / A
fr2021hutrmb 2021-11-18 11:09:40 1.4 44.05°N 5.91°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.4, near of Manosque (France métropolitaine) P / A
oca2021wpio 2021-11-18 11:09:41 1.7 43.99°N 5.92°E 10 SISMOAZUR C NULL P / A
2021p868823 2021-11-18 11:09:42 0.7 39.21°S 175.38°E 3 GNS C 20 km north of Ohakune P / A
11498562 2021-11-18 11:09:50 1.6 36.04°N 117.37°W 3 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci40100776 2021-11-18 11:09:50 1.6 36.04°N 117.37°W 3 USGS C 30km N of Searles Valley, CA P / A
11499274 2021-11-18 11:11:38 1.3 34.65°N 96.30°W 6 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2021wpiq 2021-11-18 11:11:38 1.3 34.65°N 96.30°W 6 USGS C 6 km NE of Centrahoma, Oklahoma P / A
es2021wplxu 2021-11-18 11:12:24 2.8 28.56°N 17.84°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000167 2021-11-18 11:12:24 2.8 28.56°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
rs2021wsckvv 2021-11-18 11:13:27 3.0 33.33°S 72.19°W 5 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
2021p868837 2021-11-18 11:14:59 4.6 29.41°S 176.83°W 5 GNS C 1010 km north-east of Te Araroa P / A
11498561 2021-11-18 11:15:17 0.9 35.65°N 117.45°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100784 2021-11-18 11:15:17 0.9 35.65°N 117.45°W 7 USGS C 13km SSW of Searles Valley, CA P / A
2021p868836 2021-11-18 11:16:06 1.4 38.62°S 176.22°E 5 GNS C 10 km north-east of Taupo P / A
fr2021hutsch 2021-11-18 11:16:43 1.1 42.66°N 2.14°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.1, near of Limoux (France métropolitaine) P / A
fr2021hutses 2021-11-18 11:17:46 1.3 46.19°N 1.96°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.3, near of Montluçon (France métropolitaine) P / A
20211118_0000169 2021-11-18 11:18:44 2.7 30.41°S 71.44°W 58 EMSC C COQUIMBO, CHILE P / A
rs2021wscpkj 2021-11-18 11:18:44 3.3 30.40°S 71.51°W 23 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
28929211 2021-11-18 11:19:03 1.7 43.34°N 13.23°E 8 INGV C 4 km S Cingoli (MC) P / A
noa2021wpmft 2021-11-18 11:20:56 1.6 39.65°N 21.83°E 11 NOA C 11 Km NNE from Trikala P / A
11498560 2021-11-18 11:24:55 0.3 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73654470 2021-11-18 11:24:55 0.3 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 7km NW of The Geysers, CA P / A
11498559 2021-11-18 11:25:09 2.3 19.20°N 155.40°W 33 IRIS C HAWAII P / A
20211118_0000168 2021-11-18 11:25:09 2.3 19.20°N 155.40°W 33 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
hv72801402 2021-11-18 11:25:09 2.3 19.20°N 155.40°W 33 USGS C 8 km E of P?hala, Hawaii P / A
11499271 2021-11-18 11:26:30 1.4 34.66°N 96.31°W 4 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2021wpjd 2021-11-18 11:26:30 1.4 34.66°N 96.31°W 4 USGS C 6 km NNE of Centrahoma, Oklahoma P / A
20211118_0000175 2021-11-18 11:41:28 3.3 63.93°N 19.64°W 8 EMSC C ICELAND P / A
es2021wpmxm 2021-11-18 11:41:48 3.1 28.56°N 17.84°W 11 IGN C N FUENCALIENTE DE LA PALMA.ILP P / A
20211118_0000170 2021-11-18 11:41:48 3.1 28.56°N 17.84°W 11 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
fr2021hutukz 2021-11-18 11:43:00 1.7 48.58°N 2.44°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.7, near of Saint-Brieuc (France métropolitaine) P / A
11498773 2021-11-18 11:45:19 1.0 38.58°N 118.44°W 8 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00828343 2021-11-18 11:45:19 1.0 38.58°N 118.44°W 8 USGS C 17 km ENE of Hawthorne, Nevada P / A
fr2021hutuzc 2021-11-18 11:49:08 1.8 48.11°N 1.05°W 0 EOST C Earthquake of magnitude 1.8, near of Laval (France métropolitaine) P / A
20211118_0000174 2021-11-18 11:51:39 2.0 37.82°N 26.90°E 7 EMSC C DODECANESE ISLANDS, GREECE P / A
2021p868903 2021-11-18 11:51:59 1.8 38.00°S 176.12°E 132 GNS C 15 km north-west of Rotorua P / A
es2021wpngm 2021-11-18 11:52:05 2.9 28.56°N 17.84°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000171 2021-11-18 11:52:05 2.9 28.56°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
28929711 2021-11-18 11:52:32 2.1 37.67°N 15.01°E 7 INGV C 6 km N Nicolosi (CT) P / A
fr2021hutvib 2021-11-18 11:53:00 1.8 46.88°N 0.27°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.8, near of Bressuire (France métropolitaine) P / A
es2021wpnlt 2021-11-18 11:58:11 2.9 28.61°N 17.81°W 38 IGN C W VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000173 2021-11-18 11:58:11 2.9 28.63°N 17.80°W 39 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p868916 2021-11-18 11:58:38 1.7 40.88°S 176.03°E 24 GNS C 15 km west of Castlepoint P / A
20211118_0000176 2021-11-18 11:58:41 2.0 40.52°N 36.83°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
es2021wpnop 2021-11-18 12:01:33 2.7 28.60°N 17.81°W 31 IGN C W VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000172 2021-11-18 12:01:34 2.7 28.66°N 17.75°W 30 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
fr2021hutwhk 2021-11-18 12:03:58 1.3 42.80°N 2.81°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.3, near of Perpignan (France métropolitaine) P / A
11498558 2021-11-18 12:04:37 0.8 34.03°N 117.57°W 8 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100816 2021-11-18 12:04:37 0.8 34.03°N 117.57°W 8 USGS C 6km ESE of Ontario, CA P / A
2021p868929 2021-11-18 12:05:42 2.5 40.45°S 174.50°E 59 GNS C 65 km north-west of Paraparaumu P / A
rs2021wsehst 2021-11-18 12:10:10 2.9 21.32°S 69.85°W 59 gempa C Northern Chile P / A
rs2021wseipl 2021-11-18 12:11:11 2.6 21.67°S 68.62°W 127 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
fr2021hutwyq 2021-11-18 12:11:28 1.4 46.37°N 4.59°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.4, near of Mâcon (France métropolitaine) P / A
oca2021wpkr 2021-11-18 12:12:42 2.4 42.44°N 1.50°E 31 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2021hutxbo 2021-11-18 12:12:43 1.5 42.79°N 1.79°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.5, near of Carcassonne (France métropolitaine) P / A
11498557 2021-11-18 12:18:35 0.9 36.21°N 117.89°W 2 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci40100824 2021-11-18 12:18:35 0.9 36.21°N 117.89°W 2 USGS C 13km SE of Olancha, CA P / A
20211118_0000178 2021-11-18 12:19:48 2.6 28.02°S 71.42°W 25 EMSC C OFFSHORE ATACAMA, CHILE P / A
11498556 2021-11-18 12:20:48 0.5 35.68°N 117.43°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci37367484 2021-11-18 12:20:48 0.5 35.68°N 117.43°W 5 USGS C 10km SSW of Searles Valley, CA P / A
11498706 2021-11-18 12:21:05 0.7 35.91°N 117.74°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100832 2021-11-18 12:21:05 0.7 35.91°N 117.74°W 8 USGS C 15km ESE of Little Lake, CA P / A
2021p868961 2021-11-18 12:22:41 1.8 40.65°S 175.84°E 16 GNS C 10 km east of Eketahuna P / A
es2021wpohm 2021-11-18 12:23:30 2.6 35.62°N 3.65°W IGN C ALBORÁN SUR P / A
20211118_0000180 2021-11-18 12:23:30 2.6 35.62°N 3.65°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
fr2021hutyel 2021-11-18 12:25:14 1.1 44.96°N 3.02°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.1, near of Aurillac (France métropolitaine) P / A
11498823 2021-11-18 12:25:15 1.2 37.63°N 122.47°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654480 2021-11-18 12:25:15 1.2 37.63°N 122.47°W 7 USGS C 2km NE of Pacifica, CA P / A
es2021wpoiz 2021-11-18 12:25:19 3.5 28.58°N 17.87°W 36 IGN C S EL PASO.ILP P / A
20211118_0000177 2021-11-18 12:25:19 3.5 28.58°N 17.87°W 34 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
2021p868971 2021-11-18 12:27:49 3.0 35.58°S 179.45°E 220 GNS C 245 km north-east of Te Araroa P / A
20211118_0000179 2021-11-18 12:27:49 3.0 35.57°S 179.45°E 220 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
28929481 2021-11-18 12:29:03 1.3 40.61°N 15.71°E 10 INGV C 4 km NE Tito (PZ) P / A
11498555 2021-11-18 12:33:46 0.6 35.86°N 117.68°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100856 2021-11-18 12:33:46 0.6 35.86°N 117.68°W 8 USGS C 22km ESE of Little Lake, CA P / A
es2021wpoti 2021-11-18 12:37:19 2.1 28.12°N 16.24°W 9 IGN C ATLÁNTICO-CANARIAS P / A
20211118_0000181 2021-11-18 12:37:21 2.0 28.22°N 16.45°W 20 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
fr2021hutzhd 2021-11-18 12:37:40 1.0 43.10°N 0.30°W 13 EOST C Earthquake of magnitude 1.0, near of Pau (France métropolitaine) P / A
20211118_0000183 2021-11-18 12:37:40 1.9 43.12°N 0.30°W 13 EMSC C PYRENEES P / A
20211118_0000182 2021-11-18 12:39:28 3.0 10.02°N 122.20°E 7 EMSC C PANAY, PHILIPPINES P / A
2021p869000 2021-11-18 12:43:03 2.2 38.21°S 175.96°E 163 GNS C 5 km east of Tokoroa P / A
2021p869001 2021-11-18 12:43:41 1.0 39.16°S 175.63°E 6 GNS C 20 km south-west of Turangi P / A
noa2021wpoyz 2021-11-18 12:43:55 2.4 35.18°N 25.31°E 13 NOA C 5 Km NE from Arkalochori P / A
auth2021wplr 2021-11-18 12:43:56 2.4 35.14°N 25.32°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2021wsfnsr 2021-11-18 12:47:19 0.9 47.68°N 7.58°E 17 ETHZ C Muellheim D P / A
20211118_0000249 2021-11-18 12:47:19 0.9 47.68°N 7.58°E 17 EMSC C FRANCE-GERMANY BORDER REGION P / A
auth2021wplw 2021-11-18 12:49:04 2.0 39.13°N 22.57°E 48 AUTH C Central Greece P / A
es2021wppir 2021-11-18 12:55:15 3.0 28.57°N 17.83°W 12 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000184 2021-11-18 12:55:15 3.0 28.57°N 17.83°W 12 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021wppkj 2021-11-18 12:57:11 1.6 38.00°N 23.38°E 17 NOA C 28 Km N from Aigina P / A
auth2021wpmd 2021-11-18 12:57:13 1.7 38.13°N 23.44°E 5 AUTH C Attica - C. Greece P / A
28929631 2021-11-18 12:59:13 0.9 45.77°N 11.05°E 6 INGV C 4 km E Ala (TN) P / A
rs2021wsgbqt 2021-11-18 13:03:28 3.1 22.30°S 69.93°W 27 gempa C Northern Chile P / A
11498554 2021-11-18 13:05:20 1.4 35.40°N 118.54°W 4 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100888 2021-11-18 13:05:20 1.4 35.40°N 118.54°W 4 USGS C 22km SSW of Bodfish, CA P / A
11498553 2021-11-18 13:11:58 0.3 35.91°N 117.75°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100896 2021-11-18 13:11:58 0.3 35.91°N 117.75°W 9 USGS C 15km ESE of Little Lake, CA P / A
11498552 2021-11-18 13:16:59 1.8 33.71°N 118.22°W 11 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
rs2021wsgnhk 2021-11-18 13:16:59 2.2 33.65°N 118.26°W 4 gempa C Southern California P / A
ci40100912 2021-11-18 13:16:59 1.8 33.71°N 118.22°W 11 USGS C 7km ESE of San Pedro, CA P / A
2021p869063 2021-11-18 13:17:12 1.2 38.40°S 176.87°E 53 GNS C 15 km east of Murupara P / A
es2021wpqcw 2021-11-18 13:18:45 2.9 28.56°N 17.84°W 13 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000185 2021-11-18 13:18:45 2.9 28.56°N 17.84°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498551 2021-11-18 13:19:33 0.8 33.99°N 116.98°W 7 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100928 2021-11-18 13:19:33 0.8 33.99°N 116.98°W 7 USGS C 7km E of Calimesa, CA P / A
11499050 2021-11-18 13:20:23 0.8 52.45°N 174.07°W 27 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
av91044483 2021-11-18 13:20:23 0.8 52.45°N 174.07°W 27 USGS C 29 km NNE of Atka, Alaska P / A
auth2021wpmy 2021-11-18 13:21:40 1.6 37.87°N 21.17°E 12 AUTH C West Peloponnese - SW Greece P / A
es2021wpqfz 2021-11-18 13:22:26 2.6 28.56°N 17.83°W 10 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000186 2021-11-18 13:22:26 2.8 28.55°N 17.84°W 10 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
28929791 2021-11-18 13:27:19 2.8 39.33°N 15.33°E 312 INGV C Tirreno Meridionale (MARE) P / A
20211118_0000191 2021-11-18 13:27:19 2.8 39.33°N 15.33°E 312 EMSC C SOUTHERN ITALY P / A
es2021wpqlw 2021-11-18 13:29:15 2.7 28.55°N 17.83°W 11 IGN C NE FUENCALIENTE DE LA PALMA.IL P / A
20211118_0000188 2021-11-18 13:29:15 2.7 28.55°N 17.83°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
11498550 2021-11-18 13:30:23 2.4 37.30°N 120.00°W 21 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654490 2021-11-18 13:30:23 2.4 37.30°N 120.00°W 21 USGS C 21km SSW of Bootjack, CA P / A
20211118_0000187 2021-11-18 13:30:23 2.4 37.30°N 120.00°W 21 EMSC C CENTRAL CALIFORNIA P / A
auth2021wpni 2021-11-18 13:33:11 38.40°N 21.70°E 100 AUTH C Gulf of Patras - W. Greece P / A
rs2021wshdhi 2021-11-18 13:35:32 2.4 21.59°S 68.56°W 134 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11498549 2021-11-18 13:36:40 1.4 34.11°N 117.51°W 16 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci40100936 2021-11-18 13:36:40 1.4 34.11°N 117.51°W 16 USGS C 5km WNW of Fontana, CA P / A
11498548 2021-11-18 13:40:31 1.3 36.45°N 121.01°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654495 2021-11-18 13:40:31 1.3 36.45°N 121.01°W 7 USGS C 15km SE of Pinnacles, CA P / A
11498760 2021-11-18 13:43:03 1.1 62.05°N 150.84°W 19 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021esr1ltd 2021-11-18 13:43:03 1.1 62.05°N 150.84°W 19 USGS C 30 km ENE of Skwentna, Alaska P / A
11498547 2021-11-18 13:43:14 1.9 63.33°N 145.45°W 2 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021esr1mrs 2021-11-18 13:43:14 1.9 63.33°N 145.45°W 2 USGS C 27 km NNE of Paxson, Alaska P / A
auth2021wpnr 2021-11-18 13:44:29 1.8 39.73°N 22.19°E 5 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11498546 2021-11-18 13:48:12 1.7 62.36°N 149.77°W 52 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021esr2p6i 2021-11-18 13:48:12 1.7 62.36°N 149.77°W 52 USGS C 17 km ENE of Talkeetna, Alaska P / A
11498697 2021-11-18 13:48:24 1.8 32.54°N 115.25°W 27 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci40100944 2021-11-18 13:48:24 1.8 32.54°N 115.25°W 27 USGS C 10km ESE of Puebla, B.C., MX P / A
noa2021wprfl 2021-11-18 13:52:03 2.5 34.51°N 23.43°E 20 NOA C 70 Km N from Gavdhos P / A
auth2021wpny 2021-11-18 13:52:06 2.2 34.67°N 23.64°E 21 AUTH C SW of Crete Isl. - S. Greece P / A
noa2021wprfw 2021-11-18 13:52:36 1.3 38.32°N 23.40°E 9 NOA C 7 Km E from Thebes P / A
auth2021wpnz 2021-11-18 13:52:36 1.6 38.29°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11498545 2021-11-18 13:56:17 1.8 32.54°N 115.26°W 19 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci40100952 2021-11-18 13:56:17 1.8 32.54°N 115.26°W 19 USGS C 9km ESE of Puebla, B.C., MX P / A
20211118_0000208 2021-11-18 13:59:02 2.8 34.56°N 23.58°E 17 EMSC C CRETE, GREECE P / A
auth2021wpoe 2021-11-18 13:59:02 2.8 34.56°N 23.58°E 17 AUTH C SW of Crete Isl. - S. Greece P / A
noa2021wprlm 2021-11-18 13:59:04 2.7 34.74°N 23.65°E 30 NOA C 41 Km N from Gavdhos P / A
fr2021huugqg 2021-11-18 14:00:30 0.8 42.92°N 0.19°E 5 EOST C Earthquake of magnitude 0.8, near of Pau (France métropolitaine) P / A
11498544 2021-11-18 14:04:30 1.8 37.79°N 121.97°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654510 2021-11-18 14:04:30 1.8 37.79°N 121.97°W 9 USGS C 1km NE of San Ramon, CA P / A
rs2021wsicgp 2021-11-18 14:04:31 2.2 37.80°N 122.01°W 6 gempa C Central California P / A
20211118_0000216 2021-11-18 14:06:03 3.8 53.76°N 164.19°W 26 EMSC C UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
11498543 2021-11-18 14:06:05 3.8 53.81°N 164.26°W 38 IRIS C UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
us7000fv33 2021-11-18 14:06:05 3.8 53.81°N 164.26°W 38 USGS C 106 km ESE of Akutan, Alaska P / A
11498702 2021-11-18 14:07:33 2.5 32.83°N 118.42°W 4 IRIS C OFF COAST OF CALIFORNIA P / A
ci40100976 2021-11-18 14:07:33 2.5 32.83°N 118.42°W 4 USGS C 7km W of San Clemente Is. (SE tip), CA P / A
20211118_0000222 2021-11-18 14:07:33 2.5 32.83°N 118.42°W 4 EMSC C CHANNEL ISLANDS, CALIFORNIA P / A
usp2021wpol 2021-11-18 14:07:58 6.3 5.25°S 153.98°E 10 IAG C New Ireland Region, P.N.G. P / A
koeri2021wpol 2021-11-18 14:08:01 6.2 5.25°S 153.66°E 10 KOERI C New Ireland Region, P.N.G. P / A
fr2021huuhhs 2021-11-18 14:08:02 6.2 5.21°S 153.51°E 10 EOST C Event of magnitude 6.2, near of Port Moresby (Monde) P / A
28930051 2021-11-18 14:08:03 6.5 5.28°S 153.68°E 18 INGV C Papua New Guinea [Sea] P / A
2021p869158 2021-11-18 14:08:04 1.8 39.08°S 176.22°E 43 GNS C 35 km east of Turangi P / A
gfz2021wpol 2021-11-18 14:08:05 6.5 5.30°S 153.69°E 0 GFZ C P / A
2021p869170 2021-11-18 14:08:05 6.6 5.57°S 153.62°E 33 GNS C 3750 km north-west of Cape Reinga P / A
11498542 2021-11-18 14:08:05 6.2 5.31°S 153.74°E 35 IRIS C NEW IRELAND REGION, P.N.G. P / A
us7000fv37 2021-11-18 14:08:05 6.2 5.31°S 153.74°E 35 USGS C 194 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea P / A
20211118_0000207 2021-11-18 14:08:06 6.5 5.29°S 153.71°E 55 EMSC C NEW IRELAND REGION, P.N.G. P / A
ga2021wsifjn 2021-11-18 14:08:07 6.4 5.31°S 153.68°E 66 GA C New Ireland Region, P.N.G. P / A
rs2021wsifhz 2021-11-18 14:08:08 6.3 5.34°S 153.66°E 74 gempa C New Ireland Region, P.N.G. P / A
bmg2021wpok 2021-11-18 14:08:09 6.3 5.36°S 153.63°E 68 BMKG C New Ireland Region, P.N.G. P / A
rs2021wsifls 2021-11-18 14:08:15 2.5 18.63°S 69.88°W 75 gempa C Northern Chile P / A
20211118_0000206 2021-11-18 14:10:04 4.7 20.98°S 68.76°W 119 EMSC C TARAPACA, CHILE P / A
11498541 2021-11-18 14:10:05 4.7 20.92°S 68.78°W 115 IRIS C CHILE-BOLIVIA BORDER REGION P / A
us7000fv36 2021-11-18 14:10:05 4.7 20.92°S 68.78°W 115 USGS C 163 km ESE of Iquique, Chile P / A
rs2021wsihco 2021-11-18 14:10:05 4.8 20.97°S 68.90°W 123 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
usp2021wpon 2021-11-18 14:10:05 5.0 20.85°S 68.60°W 115 IAG C Chile-Bolivia Border Region P / A
gfz2021wpon 2021-11-18 14:10:06 4.7 20.96°S 68.81°W 0 GFZ C P / A
20211118_0000209 2021-11-18 14:11:04 2.6 37.42°N 16.19°E 40 EMSC C IONIAN SEA P / A
28929981 2021-11-18 14:11:04 2.6 37.42°N 16.19°E 40 INGV C Mar Ionio Meridionale (MARE) P / A
ak021esrgtqj 2021-11-18 14:13:44 3.3 51.64°N 176.33°E 26 USGS C 253 km ESE of Attu Station, Alaska P / A
11498767 2021-11-18 14:13:45 3.6 51.72°N 176.43°E 24 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
20211118_0000272 2021-11-18 14:13:45 3.6 51.72°N 176.43°E 24 EMSC C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
us7000fv9g 2021-11-18 14:13:45 3.6 51.72°N 176.43°E 24 USGS C 254 km ESE of Attu Station, Alaska P / A
auth2021wpot 2021-11-18 14:16:59 38.22°N 22.37°E 97 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
11498540 2021-11-18 14:17:28 1.7 37.79°N 121.97°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654515 2021-11-18 14:17:28 1.7 37.79°N 121.97°W 9 USGS C 1km NE of San Ramon, CA P / A
11499247 2021-11-18 14:19:10 2.0 31.62°N 104.33°W 6 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
20211118_0000321 2021-11-18 14:19:10 2.0 31.62°N 104.33°W 6 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
tx2021wpow 2021-11-18 14:19:10 2.0 31.62°N 104.33°W 6 USGS C 61 km WNW of Toyah, Texas P / A
11498539 2021-11-18 14:20:29 2.9 38.69°N 97.54°W 3 IRIS C KANSAS P / A
20211118_0000215 2021-11-18 14:20:29 2.9 38.69°N 97.54°W 3 EMSC C KANSAS P / A
us7000fv39 2021-11-18 14:20:29 2.9 38.69°N 97.54°W 3 USGS C Kansas P / A
2021p869182 2021-11-18 14:20:30 1.8 38.49°S 177.80°E 31 GNS C 25 km north-west of Gisborne P / A
oca2021wppb 2021-11-18 14:24:24 4.9 55.10°N 7.23°W 5 SISMOAZUR C NULL P / A
2021p869193 2021-11-18 14:26:18 1.9 40.21°S 175.01°E 16 GNS C 30 km south of Whanganui P / A
11498538 2021-11-18 14:26:32 2.9 64.14°N 149.97°W 17 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021esrjgo4 2021-11-18 14:26:32 2.9 64.14°N 149.97°W 17 USGS C 40 km WSW of Clear, Alaska, Alaska P / A
20211118_0000210 2021-11-18 14:26:33 3.1 64.20°N 149.99°W 11 EMSC C CENTRAL ALASKA P / A
auth2021wppc 2021-11-18 14:27:20 1.9 35.73°N 25.90°E 10 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
11499053 2021-11-18 14:27:35 -0.2 60.48°N 152.78°W 3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91422911 2021-11-18 14:27:35 -0.2 60.48°N 152.78°W 3 USGS C 78 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
11498537 2021-11-18 14:27:39 1.4 35.61°N 117.47°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40100992 2021-11-18 14:27:39 1.4 35.61°N 117.47°W 6 USGS C 18km SSW of Searles Valley, CA P / A
11498937 2021-11-18 14:27:45 1.0 35.25°N 120.89°W 11 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654520 2021-11-18 14:27:45 1.0 35.25°N 120.89°W 11 USGS C 9km SSW of Baywood-Los Osos, CA P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2021wsixuh 2021-11-18 14:29:46 1.7 47.55°N 8.18°E -1 ETHZ C Brugg AG P / A
20211118_0000211 2021-11-18 14:29:46 1.9 47.55°N 8.17°E 1 EMSC C SWITZERLAND P / A
oca2021wppc 2021-11-18 14:30:00 3.6 45.13°N 8.51°E 278 SISMOAZUR C NULL P / A
11498536 2021-11-18 14:31:56 1.7 63.55°N 150.87°W 10 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021esrkl2v 2021-11-18 14:31:56 1.7 63.55°N 150.87°W 10 USGS C 42 km E of Denali National Park, Alaska P / A
es2021wpspu 2021-11-18 14:34:32 1.8 28.28°N 16.34°W 30 IGN C SE GÜÍMAR.ITF P / A
20211118_0000213 2021-11-18 14:34:32 1.8 28.28°N 16.34°W 30 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
noa2021wpstt 2021-11-18 14:39:07 1.5 38.48°N 22.95°E 30 NOA C 8 Km NE from Leivadia P / A
auth2021wppm 2021-11-18 14:39:07 1.6 38.41°N 22.91°E 10 AUTH C Central Greece P / A
noa2021wpswu 2021-11-18 14:43:21 1.0 35.15°N 25.26°E 9 NOA C 1 Km W from Arkalochori P / A
noa2021wpsyj 2021-11-18 14:44:26 0.9 35.17°N 25.32°E 6 NOA C 5 Km ENE from Arkalochori P / A
11498535 2021-11-18 14:47:28 1.9 60.92°N 150.97°W 35 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak021esrnybw 2021-11-18 14:47:28 1.9 60.92°N 150.97°W 35 USGS C 15 km W of Point Possession, Alaska P / A
fr2021huukve 2021-11-18 14:47:41 2.1 12.84°S 45.39°E 30 EOST C Event of magnitude 2.1, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
11498534 2021-11-18 14:54:32 1.2 46.99°N 112.90°W 16 IRIS C MONTANA P / A
mb80530894 2021-11-18 14:54:32 1.2 46.99°N 112.90°W 16 USGS C 16 km WNW of Lincoln, Montana P / A
2021p869246 2021-11-18 14:54:47 2.0 40.15°S 174.37°E 5 GNS C 45 km south-west of Waverley P / A
rs2021wsjxpb 2021-11-18 14:59:26 2.8 28.28°S 70.81°W 2 gempa C Central Chile P / A
noa2021wptlt 2021-11-18 15:00:03 0.8 38.37°N 21.79°E 6 NOA C 4 Km SW from Nafpaktos P / A
auth2021wpqe 2021-11-18 15:00:03 1.1 38.35°N 21.80°E 5 AUTH C Gulf of Patras - W. Greece P / A
11498533 2021-11-18 15:08:57 2.0 19.17°N 155.48°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72801567 2021-11-18 15:08:57 2.0 19.17°N 155.48°W 31 USGS C 4 km S of P?hala, Hawaii P / A
bmg2021wpqp 2021-11-18 15:12:25 2.5 2.28°S 119.09°E 10 BMKG C Sulawesi, Indonesia P / A
2021p869286 2021-11-18 15:15:35 2.1 37.91°S 176.39°E 126 GNS C 25 km north-east of Rotorua P / A
rs2021wsknwg 2021-11-18 15:18:19 3.6 17.92°S 70.55°W 1 gempa C Near Coast of Peru P / A
rs2021wskref 2021-11-18 15:22:09 2.6 21.25°S 68.19°W 179 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
fr2021huuoai 2021-11-18 15:23:44 0.2 14.82°N 61.16°W -0 EOST C Earthquake of magnitude 0.2, near of Fort-de-France (Les Antilles) P / A
usp2021wprm 2021-11-18 15:40:08 5.1 4.70°S 153.46°E 10 IAG C New Ireland Region, P.N.G. P / A
20211118_0000218 2021-11-18 15:40:13 5.4 4.67°S 153.26°E 38 EMSC C NEW IRELAND REGION, P.N.G. P / A
gfz2021wprm 2021-11-18 15:40:14 5.5 4.72°S 153.27°E 0 GFZ C P / A
2021p869344 2021-11-18 15:40:15 5.5 5.27°S 152.83°E 33 GNS C 3820 km north-west of Cape Reinga P / A
11498532 2021-11-18 15:40:15 5.4 4.72°S 153.30°E 63 IRIS C NEW IRELAND REGION, P.N.G. P / A
us7000fv3z 2021-11-18 15:40:15 5.4 4.72°S 153.30°E 63 USGS C 121 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea P / A
ga2021wslgua 2021-11-18 15:40:16 5.7 4.71°S 153.24°E 71 GA C New Ireland Region, P.N.G. P / A
rs2021wslguk 2021-11-18 15:40:16 5.6 4.76°S 153.23°E 62 gempa C New Ireland Region, P.N.G. P / A
bmg2021wprn 2021-11-18 15:40:17 5.5 4.83°S 153.18°E 70 BMKG C New Ireland Region, P.N.G. P / A
fr2021huupmp 2021-11-18 15:40:20 5.4 4.81°S 153.20°E 90 EOST C Event of magnitude 5.4, near of Port Moresby (Monde) P / A
20211118_0000219 2021-11-18 15:42:58 3.7 6.78°N 127.14°E 1 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
es2021wpvar 2021-11-18 15:47:54 2.7 28.56°N 17.83°W 13 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000217 2021-11-18 15:47:54 2.7 28.56°N 17.83°W 13 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
auth2021wpru 2021-11-18 15:48:30 1.3 36.53°N 25.45°E 5 AUTH C Santorini Isl. - S. Greece P / A
noa2021wpvby 2021-11-18 15:49:16 1.4 38.60°N 21.93°E 23 NOA C 25 Km NNE from Nafpaktos P / A
auth2021wprv 2021-11-18 15:49:16 1.6 38.56°N 21.91°E 15 AUTH C Central Greece P / A
28930311 2021-11-18 15:50:15 0.7 44.11°N 8.12°E 5 INGV C Zuccarello (SV) P / A
11498531 2021-11-18 15:50:42 1.2 35.39°N 118.55°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40101024 2021-11-18 15:50:42 1.2 35.39°N 118.55°W 5 USGS C 22km SSW of Bodfish, CA P / A
11498701 2021-11-18 15:53:35 2.2 17.89°N 66.86°W 13 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr2021322007 2021-11-18 15:53:35 2.2 17.89°N 66.86°W 13 USGS C 10 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico P / A
20211118_0000220 2021-11-18 15:53:35 2.2 17.89°N 66.86°W 13 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
11498530 2021-11-18 15:53:48 1.5 35.40°N 118.55°W 6 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40101032 2021-11-18 15:53:48 1.5 35.40°N 118.55°W 6 USGS C 22km SSW of Bodfish, CA P / A
20211118_0000313 2021-11-18 15:53:49 3.7 15.85°N 95.29°W 8 EMSC C OFFSHORE OAXACA, MEXICO P / A
11498529 2021-11-18 15:55:02 1.5 64.15°N 150.04°W 13 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak021essb1oz 2021-11-18 15:55:02 1.5 64.15°N 150.04°W 13 USGS C 43 km WSW of Clear, Alaska, Alaska P / A
noa2021wpvia 2021-11-18 15:56:20 3.1 40.43°N 21.29°E 10 NOA C 10 Km S from Kastoria P / A
20211118_0000221 2021-11-18 15:56:20 3.2 40.41°N 21.24°E 11 EMSC C GREECE P / A
auth2021wpsa 2021-11-18 15:56:20 3.1 40.41°N 21.24°E 11 AUTH C Western Macedonia - N. Greece P / A
11498528 2021-11-18 15:57:46 1.0 35.75°N 117.54°W 11 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci40101040 2021-11-18 15:57:46 1.0 35.75°N 117.54°W 11 USGS C 13km W of Searles Valley, CA P / A
11498696 2021-11-18 16:01:47 1.9 19.14°N 155.50°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72801602 2021-11-18 16:01:47 1.9 19.14°N 155.50°W 33 USGS C 7 km SSW of P?hala, Hawaii P / A
11498700 2021-11-18 16:09:48 1.3 37.45°N 119.29°W 11 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73654535 2021-11-18 16:09:48 1.3 37.45°N 119.29°W 11 USGS C 32km NE of North Fork, CA P / A
11498725 2021-11-18 16:10:41 4.4 27.69°N 55.99°E 10 IRIS C SOUTHERN IRAN P / A
us7000fv4g 2021-11-18 16:10:41 4.4 27.69°N 55.99°E 10 USGS C 62 km NNW of Bandar Abbas, Iran P / A
20211118_0000224 2021-11-18 16:10:41 4.4 27.69°N 55.99°E 10 EMSC C SOUTHERN IRAN P / A
gfz2021wpsn 2021-11-18 16:10:43 4.4 27.54°N 56.04°E 0 GFZ C P / A
20211118_0000223 2021-11-18 16:13:37 3.2 11.23°N 86.93°W 34 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
2021p869396 2021-11-18 16:14:17 2.5 42.30°S 172.34°E 5 GNS C 40 km south-east of Reefton P / A
11499078 2021-11-18 16:14:24 0.6 60.51°N 152.67°W 7 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91422991 2021-11-18 16:14:24 0.6 60.51°N 152.67°W 7 USGS C 74 km W of Salamatof, Alaska P / A
bmg2021wpsr 2021-11-18 16:15:54 3.2 8.21°S 116.78°E 10 BMKG C Sumbawa Region, Indonesia P / A
20211118_0000230 2021-11-18 16:15:54 2.9 8.24°S 116.78°E 10 EMSC C LOMBOK REGION, INDONESIA P / A
20211118_0000227 2021-11-18 16:17:23 2.0 42.44°N 13.29°E 12 EMSC C CENTRAL ITALY P / A
28930521 2021-11-18 16:17:23 2.0 42.44°N 13.29°E 12 INGV C Pizzoli (AQ) P / A
20211118_0000312 2021-11-18 16:19:27 3.7 16.75°N 99.52°W 6 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
rs2021wsmpus 2021-11-18 16:20:55 2.4 22.38°S 69.66°W 43 gempa C Northern Chile P / A
rs2021wsmpzn 2021-11-18 16:21:08 3.1 31.61°S 69.76°W 143 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
bmg2021wptb 2021-11-18 16:27:23 4.1 3.29°N 129.21°E 10 BMKG C North of Halmahera, Indonesia P / A
20211118_0000228 2021-11-18 16:27:24 4.0 3.25°N 129.16°E 10 EMSC C NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA P / A
11498704 2021-11-18 16:27:39 2.0 17.98°N 66.88°W 10 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20211118_0000229 2021-11-18 16:27:39 2.0 17.98°N 66.88°W 10 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr2021322008 2021-11-18 16:27:39 2.0 17.98°N 66.88°W 10 USGS C 0 km ESE of Maria Antonia, Puerto Rico P / A
bmg2021wpte 2021-11-18 16:30:51 1.6 3.09°S 140.28°E 13 BMKG C Irian Jaya, Indonesia P / A
auth2021wptj 2021-11-18 16:36:18 1.9 38.92°N 21.16°E 9 AUTH C Western Greece P / A
11498707 2021-11-18 16:40:27 2.2 19.20°N 155.43°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv72801652 2021-11-18 16:40:27 2.2 19.20°N 155.43°W 34 USGS C 5 km E of P?hala, Hawaii P / A
20211118_0000231 2021-11-18 16:40:27 2.2 19.20°N 155.43°W 34 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
28930631 2021-11-18 16:43:41 1.4 40.78°N 15.44°E 6 INGV C 1 km SE Castelgrande (PZ) P / A
11498708 2021-11-18 16:43:49 2.1 19.21°N 155.43°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv72801657 2021-11-18 16:43:49 2.1 19.21°N 155.43°W 34 USGS C 5 km E of P?hala, Hawaii P / A
20211118_0000232 2021-11-18 16:43:49 2.1 19.21°N 155.43°W 34 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11498709 2021-11-18 16:46:13 2.2 59.93°N 152.78°W 100 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak021essuko3 2021-11-18 16:46:13 2.2 59.93°N 152.78°W 100 USGS C 55 km WNW of Anchor Point, Alaska P / A
noa2021wpwzx 2021-11-18 16:47:29 1.2 38.42°N 21.96°E 9 NOA C 12 Km ENE from Nafpaktos P / A
auth2021wpts 2021-11-18 16:47:29 1.3 38.40°N 21.96°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
20211118_0000233 2021-11-18 16:50:36 3.3 24.18°S 67.47°W 224 EMSC C SALTA, ARGENTINA P / A
2021p869471 2021-11-18 16:54:30 2.1 40.63°S 173.28°E 109 GNS C 50 km east of Collingwood P / A
11498777 2021-11-18 16:54:42 0.2 39.46°N 120.35°W 12 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nn00828344 2021-11-18 16:54:42 0.2 39.46°N 120.35°W 12 USGS C 14 km S of Sierraville, California P / A
11498711 2021-11-18 16:56:56 5.8 13.55°N 90.80°W 30 IRIS C NEAR COAST OF GUATEMALA P / A
us7000fv5p 2021-11-18 16:56:56 5.8 13.55°N 90.80°W 30 USGS C 41 km S of Puerto San José, Guatemala P / A
20211118_0000234 2021-11-18 16:56:57 5.8 13.51°N 90.83°W 34 EMSC C OFFSHORE GUATEMALA P / A
usp2021wpua 2021-11-18 16:56:57 5.8 13.54°N 90.78°W 47 IAG C Near Coast of Guatemala P / A
gfz2021wpua 2021-11-18 16:56:58 5.9 13.58°N 90.84°W 0 GFZ C P / A
fr2021huuwhm 2021-11-18 16:56:58 5.0 13.68°N 91.04°W 10 EOST C Event of magnitude 5.0, near of Guatemala (Monde) P / A
ga2021wsnuxh 2021-11-18 16:57:03 5.2 13.69°N 90.67°W 83 GA C Near Coast of Guatemala P / A
koeri2021wpua 2021-11-18 16:57:04 5.2 13.55°N 90.70°W 90 KOERI C Near Coast of Guatemala P / A
rs2021wsnuxo 2021-11-18 16:57:04 5.4 13.71°N 90.60°W 84 gempa C Near Coast of Guatemala P / A
es2021wpxmg 2021-11-18 17:01:52 2.6 28.58°N 17.84°W 14 IGN C SW VILLA DE MAZO.ILP P / A
20211118_0000235 2021-11-18 17:01:52 2.6 28.58°N 17.84°W 14 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20211118_0000236 2021-11-18 17:03:23 3.4 6.83°N 126.98°E 20 EMSC C MINDANAO, PHILIPPINES P / A
20211118_0000314 2021-11-18 17:07:49 3.8 16.60°N 99.45°W 2 EMSC C OFFSHORE GUERRERO, MEXICO P / A
rs2021wsogei 2021-11-18 17:10:04 2.7 20.78°S 68.91°W 95 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11499072 2021-11-18 17:10:50 2.2 43.52°N 116.56°W 16 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
us7000fvdd 2021-11-18 17:10:50 2.2 43.52°N 116.56°W 16 USGS C southern Idaho P / A
20211118_0000316 2021-11-18 17:10:50 2.2 43.52°N 116.56°W 16 EMSC C SOUTHERN IDAHO P / A
20211118_0000237 2021-11-18 17:17:07 4.0 6.84°N 127.07°E 7 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
11498712 2021-11-18 17:17:16 2.1 60.06°N 147.50°W 20 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak021est9srr 2021-11-18 17:17:16 2.1 60.06°N 147.50°W 20 USGS C 28 km E of Chenega, Alaska P / A
gfz2021wpux 2021-11-18 17:23:48 4.8 13.36°N 91.01°W 0 GFZ C P / A
11498716 2021-11-18 17:23:50 4.5 13.43°N 90.86°W 55 IRIS C NEAR COAST OF GUATEMALA P / A
us7000fv60 2021-11-18 17:23:50 4.5 13.43°N 90.86°W 55 USGS C 54 km S of Puerto San José, Guatemala P / A
20211118_0000239 2021-11-18 17:23:50 4.5 13.44°N 90.86°W 60 EMSC C OFFSHORE GUATEMALA P / A
rs2021wsosbv 2021-11-18 17:23:54 5.0 13.52°N 90.73°W 100 gempa C Near Coast of Guatemala P / A
es2021wpygd 2021-11-18 17:25:02 2.6 36.93°N 3.77°W 6 IGN C SE JAYENA.GR P / A
20211118_0000240 2021-11-18 17:25:02 2.6 36.93°N 3.77°W 6 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P /