QuakeLink

2023.143#3e5b853e9

Event ID Origin Time
UTC
Mag Latitude
degrees
Longitude
degrees
Depth
km
Agency S FM Region Name XML
noa2022hcowj 2022-04-12 00:00:40 1.6 38.32°N 23.38°E 10 NOA C 6 Km E from Thebes P / A
auth2022hcnv 2022-04-12 00:00:41 1.8 38.31°N 23.38°E 5 AUTH C Central Greece P / A
fr2022iwcevp 2022-04-12 00:02:56 1.5 12.83°S 45.47°E 42 EOST C Event of magnitude 1.5, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
auth2022hcny 2022-04-12 00:03:58 1.5 38.38°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
30544591 2022-04-12 00:04:07 0.5 43.14°N 12.83°E 16 INGV C 4 km NE Nocera Umbra (PG) P / A
2022p272982 2022-04-12 00:04:51 2.1 38.70°S 177.74°E 5 GNS C 20 km west of Gisborne P / A
auth2022hcnz 2022-04-12 00:05:34 1.8 37.78°N 23.49°E 10 AUTH C Saronikos Gulf - S. Greece P / A
ga2022hdkntv 2022-04-12 00:05:38 2.3 30.23°S 116.49°E 5 GA C NW of Dalwallinu, WA P / A
20220412_0000035 2022-04-12 00:05:38 2.3 30.23°S 116.49°E 5 EMSC C WESTERN AUSTRALIA P / A
30544601 2022-04-12 00:07:07 1.4 43.15°N 12.84°E 16 INGV C 6 km NE Nocera Umbra (PG) P / A
auth2022hcoc 2022-04-12 00:08:38 1.3 38.26°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcod 2022-04-12 00:09:54 1.7 38.37°N 23.36°E 11 AUTH C Central Greece P / A
11548971 2022-04-12 00:10:14 0.3 38.79°N 122.73°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717241 2022-04-12 00:10:14 0.3 38.79°N 122.73°W 2 USGS C 2km ENE of The Geysers, CA P / A
auth2022hcof 2022-04-12 00:11:44 1.6 38.36°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
rs2022hdktqb 2022-04-12 00:12:26 3.4 31.30°S 69.00°W 164 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
fr2022iwcgdk 2022-04-12 00:17:35 1.7 12.76°S 45.44°E 38 EOST C Event of magnitude 1.7, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
20220412_0000001 2022-04-12 00:18:23 4.0 17.28°N 100.42°W 48 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
auth2022hcon 2022-04-12 00:21:43 1.6 38.35°N 23.38°E 10 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hcpqa 2022-04-12 00:23:30 2.4 37.18°N 20.82°E 7 NOA C 18 Km N from Strofades P / A
20220412_0000055 2022-04-12 00:23:32 2.2 37.30°N 20.96°E 6 EMSC C IONIAN SEA P / A
auth2022hcop 2022-04-12 00:23:32 2.1 37.30°N 20.96°E 6 AUTH C W of Peloponnese - SW Greece P / A
20220412_0000002 2022-04-12 00:30:29 2.9 59.79°N 153.25°W 119 EMSC C SOUTHERN ALASKA P / A
11548749 2022-04-12 00:30:30 2.9 59.80°N 153.26°W 111 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oozw64 2022-04-12 00:30:30 2.5 59.80°N 153.26°W 111 USGS C 47 km E of Pedro Bay, Alaska P / A
rs2022hdljpi 2022-04-12 00:30:59 2.6 21.11°S 69.07°W 96 gempa C Northern Chile P / A
rs2022hdlkxb 2022-04-12 00:32:30 2.5 45.22°N 122.51°W 5 gempa C Washington-Oregon Border Region P / A
auth2022hcox 2022-04-12 00:32:43 1.7 38.32°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcpa 2022-04-12 00:36:06 1.9 37.85°N 24.04°E 49 AUTH C Attica - C. Greece P / A
30544691 2022-04-12 00:36:35 1.6 41.16°N 14.18°E 7 INGV C 3 km S Pignataro Maggiore (CE) P / A
11548753 2022-04-12 00:40:12 1.7 38.81°N 122.74°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717256 2022-04-12 00:40:12 1.7 38.81°N 122.74°W 2 USGS C 2km SW of Cobb, CA P / A
auth2022hcpe 2022-04-12 00:41:19 1.3 38.35°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcpf 2022-04-12 00:42:05 1.6 38.37°N 23.35°E 9 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000003 2022-04-12 00:44:59 3.2 1.15°N 127.17°E 77 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
auth2022hcph 2022-04-12 00:45:00 1.4 38.34°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcpi 2022-04-12 00:45:59 1.0 38.60°N 20.57°E 6 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
oca2022hcpi 2022-04-12 00:46:18 0.8 44.53°N 6.82°E 5 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2022iwcirr 2022-04-12 00:46:18 0.2 44.53°N 6.85°E 5 EOST C Earthquake of magnitude 0.2, near of Turin (France métropolitaine) P / A
auth2022hcpj 2022-04-12 00:47:36 1.5 38.35°N 23.32°E 5 AUTH C Central Greece P / A
30544731 2022-04-12 00:52:07 1.1 41.95°N 12.93°E 9 INGV C 2 km SW Ciciliano (RM) P / A
11548757 2022-04-12 00:54:16 2.5 40.46°N 124.28°W 25 IRIS C NEAR COAST OF NORTHERN CALIF. P / A
nc73717261 2022-04-12 00:54:16 2.5 40.46°N 124.28°W 25 USGS C 13km S of Ferndale, CA P / A
20220412_0000004 2022-04-12 00:54:16 2.5 40.46°N 124.28°W 25 EMSC C NORTHERN CALIFORNIA P / A
auth2022hcpq 2022-04-12 00:54:55 2.1 37.99°N 22.95°E 10 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
noa2022hcqra 2022-04-12 00:55:01 1.5 35.17°N 25.31°E 5 NOA C 5 Km NE from Arkalochori P / A
auth2022hcpr 2022-04-12 00:55:01 1.5 35.19°N 25.32°E 10 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11548837 2022-04-12 00:55:04 0.9 38.07°N 122.34°W 6 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc71127854 2022-04-12 00:55:04 0.9 38.07°N 122.34°W 6 USGS C 8km NW of Hercules, CA P / A
11548760 2022-04-12 00:55:44 2.4 17.95°N 67.02°W 10 IRIS C MONA PASSAGE P / A
pr71344278 2022-04-12 00:55:44 2.4 17.95°N 67.02°W 10 USGS C 3 km SE of La Parguera, Puerto Rico P / A
20220412_0000005 2022-04-12 00:55:44 2.4 17.95°N 67.02°W 10 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
2022p273078 2022-04-12 00:56:23 2.4 45.18°S 167.02°E 5 GNS C 60 km north-west of Te Anau P / A
auth2022hcps 2022-04-12 00:57:11 1.9 37.26°N 20.94°E 10 AUTH C W of Peloponnese - SW Greece P / A
30544791 2022-04-12 00:57:34 0.9 42.94°N 12.98°E 12 INGV C 6 km S Monte Cavallo (MC) P / A
auth2022hcpt 2022-04-12 00:58:50 1.4 38.34°N 23.35°E 6 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcpu 2022-04-12 01:00:31 1.4 37.80°N 21.17°E 5 AUTH C West Peloponnese - SW Greece P / A
auth2022hcpw 2022-04-12 01:01:46 1.3 38.36°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcpx 2022-04-12 01:03:11 1.5 38.34°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hcrak 2022-04-12 01:06:10 1.3 35.18°N 25.31°E 10 NOA C 6 Km NE from Arkalochori P / A
auth2022hcqa 2022-04-12 01:07:07 1.4 38.33°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000165 2022-04-12 01:07:34 2.6 8.84°N 82.84°W 23 EMSC C PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION P / A
auth2022hcqd 2022-04-12 01:10:12 1.8 38.78°N 22.78°E 10 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000006 2022-04-12 01:10:30 3.7 38.00°N 141.70°E 50 EMSC C NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN P / A
auth2022hcqg 2022-04-12 01:13:41 1.6 35.20°N 25.31°E 7 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11548925 2022-04-12 01:14:46 -0.1 44.77°N 110.74°W 3 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu60490852 2022-04-12 01:14:46 -0.1 44.77°N 110.74°W 3 USGS C 23 km S of Mammoth, Wyoming P / A
30544961 2022-04-12 01:16:30 1.3 40.89°N 15.12°E 11 INGV C 3 km E Nusco (AV) P / A
auth2022hcqj 2022-04-12 01:17:23 2.3 39.98°N 23.08°E 10 AUTH C North Aegean Sea - N. Greece P / A
fr2022iwclnv 2022-04-12 01:18:26 2.5 12.80°S 45.77°E 26 EOST C Event of magnitude 2.5, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
11548762 2022-04-12 01:19:48 1.9 19.26°N 155.39°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72981257 2022-04-12 01:19:48 1.9 19.26°N 155.39°W 33 USGS C 11 km ENE of P?hala, Hawaii P / A
11549567 2022-04-12 01:21:36 1.9 46.01°N 68.44°W 5 IRIS C MAINE P / A
us7000h22t 2022-04-12 01:21:36 1.9 46.01°N 68.44°W 5 USGS C 1 km NNE of Patten, Maine P / A
noa2022hcrov 2022-04-12 01:23:01 1.4 38.34°N 23.36°E 14 NOA C 5 Km ENE from Thebes P / A
auth2022hcqo 2022-04-12 01:23:02 1.5 38.32°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
2022p273131 2022-04-12 01:24:14 2.7 38.31°S 176.16°E 142 GNS C 20 km south of Rotorua P / A
30545021 2022-04-12 01:27:27 0.9 42.77°N 12.73°E 10 INGV C 4 km N Spoleto (PG) P / A
auth2022hcqu 2022-04-12 01:29:44 1.5 38.35°N 23.32°E 7 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcqv 2022-04-12 01:30:24 1.6 38.36°N 21.66°E 73 AUTH C Gulf of Patras - W. Greece P / A
11548764 2022-04-12 01:30:52 2.1 18.03°N 66.79°W 18 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20220412_0000007 2022-04-12 01:30:52 2.1 18.03°N 66.79°W 18 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71344283 2022-04-12 01:30:52 2.1 18.03°N 66.79°W 18 USGS C 1 km N of Guayanilla, Puerto Rico P / A
auth2022hcqy 2022-04-12 01:34:30 40.09°N 22.26°E 119 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
fr2022iwcmzh 2022-04-12 01:34:41 2.0 12.82°S 45.45°E 39 EOST C Event of magnitude 2.0, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
11548763 2022-04-12 01:40:50 1.4 63.26°N 151.11°W 1 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224opnihi 2022-04-12 01:40:50 1.4 63.26°N 151.11°W 1 USGS C Central Alaska P / A
noa2022hcsnj 2022-04-12 01:51:23 1.4 38.30°N 23.38°E 12 NOA C 6 Km ESE from Thebes P / A
auth2022hcrm 2022-04-12 01:51:24 1.7 38.31°N 23.41°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548765 2022-04-12 01:52:40 1.0 62.10°N 148.43°W 31 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224opq2av 2022-04-12 01:52:40 1.0 62.10°N 148.43°W 31 USGS C 33 km N of Chickaloon, Alaska P / A
2022p273186 2022-04-12 01:53:49 2.2 38.01°S 177.88°E 22 GNS C 30 km south-east of Te Kaha P / A
auth2022hcrp 2022-04-12 01:54:30 2.2 39.19°N 23.38°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
es2022hcsqy 2022-04-12 01:55:34 2.0 36.86°N 4.95°W 8 IGN C SE SERRATO.MA P / A
20220412_0000008 2022-04-12 01:55:34 2.0 36.86°N 4.95°W 8 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
20220412_0000168 2022-04-12 01:57:34 2.7 7.44°N 80.59°W 8 EMSC C PANAMA P / A
auth2022hcrt 2022-04-12 01:59:33 1.4 38.61°N 20.54°E 10 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
nc73717266 2022-04-12 02:03:05 0.8 36.90°N 121.48°W 5 USGS C 8km NE of San Juan Bautista, CA P / A
11548936 2022-04-12 02:03:05 0.8 36.90°N 121.48°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
auth2022hcrx 2022-04-12 02:04:03 2.4 38.54°N 21.77°E 10 AUTH C Central Greece P / A
es2022hctab 2022-04-12 02:06:13 1.9 36.87°N 4.90°W 7 IGN C W ARDALES.MA P / A
20220412_0000017 2022-04-12 02:06:13 1.9 36.87°N 4.90°W 7 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
auth2022hcsa 2022-04-12 02:07:18 1.5 38.31°N 23.39°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548970 2022-04-12 02:09:26 -0.8 60.05°N 153.08°W 2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91536206 2022-04-12 02:09:26 -0.8 60.05°N 153.08°W 2 USGS C 64 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
noa2022hctdw 2022-04-12 02:10:32 1.5 38.32°N 23.35°E 12 NOA C 3 Km E from Thebes P / A
auth2022hcsc 2022-04-12 02:10:33 1.6 38.32°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
fr2022iwcqen 2022-04-12 02:10:45 1.4 12.81°S 45.31°E 32 EOST C Event of magnitude 1.4, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
11548769 2022-04-12 02:10:58 0.6 60.38°N 152.33°W 76 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oq2j9w 2022-04-12 02:10:58 0.6 60.38°N 152.33°W 76 USGS C 51 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
20220412_0000010 2022-04-12 02:11:52 3.6 37.55°N 24.52°W 6 EMSC C AZORES ISLANDS REGION P / A
noa2022hctfa 2022-04-12 02:11:55 1.3 38.32°N 23.36°E 12 NOA C 4 Km E from Thebes P / A
auth2022hcse 2022-04-12 02:11:56 1.5 38.33°N 23.36°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548770 2022-04-12 02:13:33 1.5 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717276 2022-04-12 02:13:33 1.5 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
auth2022hcsg 2022-04-12 02:14:04 1.2 38.31°N 23.04°E 19 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000011 2022-04-12 02:14:57 3.2 23.59°S 66.65°W 220 EMSC C JUJUY, ARGENTINA P / A
11548771 2022-04-12 02:15:14 2.1 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
20220412_0000009 2022-04-12 02:15:14 2.1 38.83°N 122.82°W 2 EMSC C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717281 2022-04-12 02:15:14 2.1 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
auth2022hcsh 2022-04-12 02:15:24 1.9 38.30°N 23.37°E 4 AUTH C Central Greece P / A
11548980 2022-04-12 02:16:21 0.1 58.24°N 154.50°W 3 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91536216 2022-04-12 02:16:21 0.1 58.24°N 154.50°W 3 USGS C 74 km N of Karluk, Alaska P / A
11549045 2022-04-12 02:18:28 0.1 46.20°N 122.19°W 1 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830881 2022-04-12 02:18:28 0.1 46.20°N 122.19°W 1 USGS C Washington P / A
fr2022iwcqyk 2022-04-12 02:19:22 0.8 43.14°N 0.62°W 13 EOST C Earthquake of magnitude 0.8, near of Pau (France métropolitaine) P / A
2022p273234 2022-04-12 02:19:33 2.7 39.11°S 174.56°E 18 GNS C 35 km north-east of Stratford P / A
auth2022hcsk 2022-04-12 02:19:36 1.6 38.36°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
oca2022hcsl 2022-04-12 02:21:00 0.9 44.21°N 7.09°E 3 SISMOAZUR C NULL P / A
noa2022hctmy 2022-04-12 02:21:10 1.9 39.40°N 20.75°E 8 NOA C 18 Km ESE from Agia Kyriaki P / A
auth2022hcsm 2022-04-12 02:21:11 1.9 39.41°N 20.72°E 5 AUTH C Epirus - NW Greece P / A
11548773 2022-04-12 02:23:15 1.3 59.77°N 153.11°W 104 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oq589q 2022-04-12 02:23:15 1.3 59.77°N 153.11°W 104 USGS C 56 km E of Pedro Bay, Alaska P / A
30545091 2022-04-12 02:25:04 0.9 42.88°N 12.92°E 11 INGV C 1 km S Sellano (PG) P / A
11548776 2022-04-12 02:25:34 2.0 19.17°N 155.47°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv72981292 2022-04-12 02:25:34 2.0 19.17°N 155.47°W 34 USGS C 4 km SSE of P?hala, Hawaii P / A
20220412_0000012 2022-04-12 02:25:34 2.0 19.17°N 155.47°W 34 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11548774 2022-04-12 02:25:50 0.9 38.81°N 122.74°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717286 2022-04-12 02:25:50 0.9 38.81°N 122.74°W 2 USGS C 2km SW of Cobb, CA P / A
auth2022hcsr 2022-04-12 02:27:04 1.5 38.59°N 23.05°E 57 AUTH C Central Greece P / A
11548775 2022-04-12 02:27:31 1.0 33.22°N 116.75°W 19 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39990575 2022-04-12 02:27:31 1.0 33.22°N 116.75°W 19 USGS C 3km SSE of Lake Henshaw, CA P / A
noa2022hctty 2022-04-12 02:29:20 1.3 38.32°N 23.36°E 9 NOA C 4 Km E from Thebes P / A
auth2022hcst 2022-04-12 02:29:21 1.4 38.29°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hctvd 2022-04-12 02:31:13 1.5 38.30°N 23.34°E 11 NOA C 2 Km SE from Thebes P / A
auth2022hcsu 2022-04-12 02:31:13 1.7 38.31°N 23.35°E 6 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000040 2022-04-12 02:33:47 2.2 38.32°N 23.34°E 6 EMSC C GREECE P / A
auth2022hcsw 2022-04-12 02:33:47 2.2 38.32°N 23.34°E 6 AUTH C Central Greece P / A
11548777 2022-04-12 02:34:37 2.3 19.25°N 155.38°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72981307 2022-04-12 02:34:37 2.3 19.25°N 155.38°W 33 USGS C 11 km ENE of P?hala, Hawaii P / A
20220412_0000013 2022-04-12 02:34:37 2.3 19.25°N 155.38°W 33 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
auth2022hcsx 2022-04-12 02:35:24 1.1 38.35°N 23.34°E 3 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcsy 2022-04-12 02:36:26 0.9 38.72°N 20.62°E 0 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
es2022hcubh 2022-04-12 02:37:58 2.6 35.56°N 3.63°W 8 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000021 2022-04-12 02:37:58 2.6 35.56°N 3.63°W 8 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
30545211 2022-04-12 02:38:18 0.5 42.87°N 12.93°E 9 INGV C 2 km S Sellano (PG) P / A
11548782 2022-04-12 02:39:01 1.9 66.34°N 157.46°W 0 IRIS C NORTHERN ALASKA P / A
ak0224oq8mmb 2022-04-12 02:39:01 1.9 66.34°N 157.46°W 0 USGS C 62 km SSW of Shungnak, Alaska P / A
auth2022hctb 2022-04-12 02:39:28 1.1 38.16°N 22.65°E 10 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
auth2022hcte 2022-04-12 02:43:16 1.7 38.29°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
30545231 2022-04-12 02:44:26 1.2 43.10°N 12.78°E 10 INGV C 2 km SW Nocera Umbra (PG) P / A
11548780 2022-04-12 02:45:22 2.1 19.21°N 155.38°W 34 IRIS C HAWAII P / A
hv72981317 2022-04-12 02:45:22 2.1 19.21°N 155.38°W 34 USGS C 10 km E of P?hala, Hawaii P / A
20220412_0000014 2022-04-12 02:45:22 2.1 19.21°N 155.38°W 34 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
auth2022hcti 2022-04-12 02:46:42 1.7 37.92°N 22.96°E 16 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
11548783 2022-04-12 02:47:49 1.9 19.17°N 155.47°W 30 IRIS C HAWAII P / A
hv72981327 2022-04-12 02:47:49 1.9 19.17°N 155.47°W 30 USGS C 4 km SSE of P?hala, Hawaii P / A
11548781 2022-04-12 02:48:25 2.2 38.55°N 119.53°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73717291 2022-04-12 02:48:25 2.2 38.55°N 119.53°W 4 USGS C 6km NW of Walker, CA P / A
20220412_0000015 2022-04-12 02:48:25 2.2 38.54°N 119.53°W 4 EMSC C CENTRAL CALIFORNIA P / A
rs2022hdpztu 2022-04-12 02:50:26 3.2 28.27°S 70.85°W 23 gempa C Central Chile P / A
noa2022hcumo 2022-04-12 02:51:03 1.5 38.31°N 23.37°E 10 NOA C 5 Km E from Thebes P / A
auth2022hctl 2022-04-12 02:51:03 1.6 38.29°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
es2022hcuni 2022-04-12 02:51:59 2.9 35.51°N 3.65°W 1 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000016 2022-04-12 02:52:00 2.9 35.60°N 3.64°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
rs2022hdqcbe 2022-04-12 02:53:06 3.7 33.96°S 72.47°W 3 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220412_0000020 2022-04-12 02:53:09 2.5 33.98°S 72.30°W 37 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
auth2022hcto 2022-04-12 02:53:53 1.5 38.39°N 23.29°E 22 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000018 2022-04-12 02:56:22 4.0 11.10°S 117.93°E 10 EMSC C SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA P / A
11548785 2022-04-12 02:57:27 2.0 17.91°N 66.96°W 10 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344288 2022-04-12 02:57:27 2.0 17.91°N 66.96°W 10 USGS C 8 km SW of Guánica, Puerto Rico P / A
20220412_0000022 2022-04-12 02:57:27 2.0 17.91°N 66.96°W 10 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
20220412_0000019 2022-04-12 03:01:40 2.5 11.55°N 86.41°W 12 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
auth2022hctu 2022-04-12 03:01:42 1.9 38.30°N 23.67°E 9 AUTH C Central Greece P / A
rs2022hdqkib 2022-04-12 03:02:39 3.1 33.10°S 69.27°W 5 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
noa2022hcuxh 2022-04-12 03:03:33 2.3 38.31°N 23.37°E 8 NOA C 5 Km ESE from Thebes P / A
20220412_0000054 2022-04-12 03:03:34 2.5 38.31°N 23.37°E 4 EMSC C GREECE P / A
auth2022hctw 2022-04-12 03:03:34 2.5 38.31°N 23.37°E 4 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hctx 2022-04-12 03:04:53 1.6 38.33°N 23.36°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcty 2022-04-12 03:06:22 1.5 38.35°N 23.32°E 10 AUTH C Central Greece P / A
rs2022hdqpkl 2022-04-12 03:08:35 3.1 33.20°S 72.20°W 6 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220412_0000024 2022-04-12 03:08:37 2.8 33.25°S 72.07°W 24 EMSC C OFFSHORE VALPARAISO, CHILE P / A
auth2022hcuc 2022-04-12 03:10:09 1.7 38.65°N 22.47°E 21 AUTH C Central Greece P / A
11548786 2022-04-12 03:11:03 1.2 38.83°N 122.82°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717301 2022-04-12 03:11:03 1.2 38.83°N 122.82°W 2 USGS C 8km NW of The Geysers, CA P / A
rs2022hdqrvo 2022-04-12 03:11:24 2.7 19.50°S 68.50°W 5 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
30545351 2022-04-12 03:14:04 2.4 37.86°N 14.49°E 38 INGV C 2 km NE Capizzi (ME) P / A
20220412_0000023 2022-04-12 03:14:04 2.4 37.86°N 14.49°E 38 EMSC C SICILY, ITALY P / A
auth2022hcuh 2022-04-12 03:17:11 1.1 38.29°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcuj 2022-04-12 03:18:13 2.3 39.17°N 23.82°E 10 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
rs2022hdqzkb 2022-04-12 03:20:10 2.7 20.49°S 69.59°W 38 gempa C Northern Chile P / A
auth2022hcun 2022-04-12 03:23:03 1.5 38.35°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548796 2022-04-12 03:23:42 4.2 17.85°S 178.56°W 553 IRIS C FIJI ISLANDS REGION P / A
us7000h1el 2022-04-12 03:23:42 4.2 17.85°S 178.56°W 553 USGS C 226 km E of Levuka, Fiji P / A
gfz2022hcun 2022-04-12 03:23:43 4.4 17.81°S 178.60°W 570 GFZ C P / A
20220412_0000025 2022-04-12 03:23:43 4.1 17.84°S 178.55°W 565 EMSC C FIJI REGION P / A
11548789 2022-04-12 03:24:03 0.8 38.82°N 122.76°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717306 2022-04-12 03:24:03 0.8 38.82°N 122.76°W 2 USGS C 4km W of Cobb, CA P / A
11548857 2022-04-12 03:25:08 2.3 17.98°N 67.12°W 4 IRIS C MONA PASSAGE P / A
20220412_0000068 2022-04-12 03:25:08 2.3 17.98°N 67.12°W 4 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71344293 2022-04-12 03:25:08 2.3 17.98°N 67.12°W 4 USGS C 6 km E of Pole Ojea, Puerto Rico P / A
rs2022hdresw 2022-04-12 03:26:23 3.1 32.97°S 72.29°W 18 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
es2022hcvrh 2022-04-12 03:26:50 2.6 35.56°N 3.62°W IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000028 2022-04-12 03:26:50 2.5 35.59°N 3.64°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
11548790 2022-04-12 03:27:29 1.0 35.92°N 117.73°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39990591 2022-04-12 03:27:29 1.0 35.92°N 117.73°W 9 USGS C 16km E of Little Lake, CA P / A
rs2022hdrgqq 2022-04-12 03:28:34 3.1 21.81°S 68.27°W 9 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11548791 2022-04-12 03:28:54 1.6 59.81°N 153.23°W 123 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oqrtgb 2022-04-12 03:28:54 1.6 59.81°N 153.23°W 123 USGS C 49 km E of Pedro Bay, Alaska P / A
fr2022iwcxhv 2022-04-12 03:31:03 1.3 42.41°N 2.33°E 2 EOST C Earthquake of magnitude 1.3, near of Perpignan (France métropolitaine) P / A
11548792 2022-04-12 03:31:59 1.8 35.11°N 95.53°W 8 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022hcuu 2022-04-12 03:31:59 1.8 35.11°N 95.53°W 8 USGS C 12 km E of Crowder, Oklahoma P / A
auth2022hcuu 2022-04-12 03:32:04 1.5 38.35°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
fr2022iwcxko 2022-04-12 03:32:14 0.7 42.42°N 2.31°E 3 EOST C Earthquake of magnitude 0.7, near of Perpignan (France métropolitaine) P / A
2022p273375 2022-04-12 03:34:43 0.3 39.40°S 175.82°E 15 GNS C 30 km north of Taihape P / A
11548795 2022-04-12 03:36:55 1.2 33.93°N 116.96°W 15 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39990607 2022-04-12 03:36:55 1.2 33.93°N 116.96°W 15 USGS C 1km E of Beaumont, CA P / A
20220412_0000029 2022-04-12 03:40:39 3.5 12.97°N 88.91°W 51 EMSC C OFFSHORE EL SALVADOR P / A
auth2022hcvd 2022-04-12 03:42:20 2.2 39.16°N 22.46°E 10 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000027 2022-04-12 03:44:31 3.0 47.78°N 2.66°W 15 EMSC C FRANCE P / A
fr2022iwcyna 2022-04-12 03:44:32 2.8 47.82°N 2.79°W 17 EOST C Earthquake of magnitude 2.8, near of Vannes (France métropolitaine) P / A
auth2022hcvg 2022-04-12 03:45:14 1.7 38.21°N 23.57°E 3 AUTH C Attica - C. Greece P / A
11548797 2022-04-12 03:47:39 1.5 62.92°N 149.29°W 56 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224oqvuwl 2022-04-12 03:47:39 1.5 62.92°N 149.29°W 56 USGS C 55 km SSW of Cantwell, Alaska P / A
20220412_0000026 2022-04-12 03:47:58 2.7 19.26°N 155.41°W 35 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11548798 2022-04-12 03:47:59 2.3 19.25°N 155.41°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72981367 2022-04-12 03:47:59 2.3 19.25°N 155.41°W 31 USGS C 9 km ENE of P?hala, Hawaii P / A
2022p273405 2022-04-12 03:50:28 1.8 40.91°S 175.45°E 18 GNS C 15 km west of Masterton P / A
11548799 2022-04-12 03:53:38 1.2 38.78°N 122.71°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717311 2022-04-12 03:53:38 1.2 38.78°N 122.71°W 2 USGS C 2km WNW of Anderson Springs, CA P / A
11548993 2022-04-12 03:55:35 -1.0 59.36°N 153.43°W -1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91054553 2022-04-12 03:55:35 -1.0 59.36°N 153.43°W -1 USGS C Southern Alaska P / A
11548995 2022-04-12 03:55:45 -0.6 58.30°N 154.90°W 4 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91054558 2022-04-12 03:55:45 -0.6 58.30°N 154.90°W 4 USGS C 85 km NNW of Karluk, Alaska P / A
noa2022hcwsm 2022-04-12 03:59:02 1.9 35.12°N 25.27°E 12 NOA C 4 Km S from Arkalochori P / A
auth2022hcvs 2022-04-12 03:59:02 1.7 35.14°N 25.20°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11548802 2022-04-12 04:03:13 1.1 34.08°N 117.30°W 16 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39990615 2022-04-12 04:03:13 1.1 34.08°N 117.30°W 16 USGS C 2km ENE of Colton, CA P / A
11548803 2022-04-12 04:05:30 1.4 62.72°N 151.86°W 8 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224or89ow 2022-04-12 04:05:30 1.4 62.72°N 151.86°W 8 USGS C 61 km WNW of Petersville, Alaska P / A
11548955 2022-04-12 04:08:54 1.0 37.55°N 121.94°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717316 2022-04-12 04:08:54 1.0 37.55°N 121.94°W 5 USGS C 4km E of Fremont, CA P / A
20220412_0000030 2022-04-12 04:09:23 2.6 37.37°N 35.04°E 6 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
koeri2022hcwa 2022-04-12 04:09:24 2.7 37.37°N 35.05°E 5 KOERI C Karaisali-Adana P / A
11548805 2022-04-12 04:09:27 0.9 60.39°N 152.26°W 77 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224or94ch 2022-04-12 04:09:27 0.9 60.39°N 152.26°W 77 USGS C 49 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
11548841 2022-04-12 04:09:32 0.8 37.42°N 121.67°W 7 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717326 2022-04-12 04:09:32 0.8 37.42°N 121.67°W 7 USGS C 15km ENE of Alum Rock, CA P / A
11548807 2022-04-12 04:10:21 1.3 38.76°N 122.74°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717321 2022-04-12 04:10:21 1.3 38.76°N 122.74°W 2 USGS C 2km SE of The Geysers, CA P / A
11548918 2022-04-12 04:13:03 1.4 46.68°N 112.28°W 1 IRIS C MONTANA P / A
mb80542869 2022-04-12 04:13:03 1.4 46.68°N 112.28°W 1 USGS C 8 km S of Marysville, Montana P / A
noa2022hcxfu 2022-04-12 04:14:25 1.1 35.17°N 25.29°E 7 NOA C 4 Km NE from Arkalochori P / A
20220412_0000031 2022-04-12 04:14:39 4.6 22.91°N 120.64°E 17 EMSC C TAIWAN P / A
11549097 2022-04-12 04:14:41 4.0 22.99°N 120.76°E 10 IRIS C TAIWAN P / A
us7000h1et 2022-04-12 04:14:41 4.0 22.99°N 120.76°E 10 USGS C 34 km ESE of Yujing, Taiwan P / A
11548917 2022-04-12 04:22:28 1.8 46.68°N 112.28°W 4 IRIS C MONTANA P / A
mb80542874 2022-04-12 04:22:28 1.8 46.68°N 112.28°W 4 USGS C 8 km SSE of Marysville, Montana P / A
11549001 2022-04-12 04:23:42 0.1 58.58°N 154.34°W 1 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91536301 2022-04-12 04:23:42 0.1 58.58°N 154.34°W 1 USGS C 99 km SSE of Kokhanok, Alaska P / A
es2022hcxot 2022-04-12 04:24:30 2.5 35.49°N 3.71°W 10 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000032 2022-04-12 04:24:30 2.5 35.49°N 3.71°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
noa2022hcxri 2022-04-12 04:27:32 2.3 38.32°N 23.38°E 11 NOA C 6 Km E from Thebes P / A
20220412_0000052 2022-04-12 04:27:33 2.5 38.32°N 23.37°E 6 EMSC C GREECE P / A
auth2022hcwq 2022-04-12 04:27:33 2.5 38.32°N 23.37°E 6 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcws 2022-04-12 04:30:33 1.6 38.33°N 23.31°E 5 AUTH C Central Greece P / A
rs2022hdtjxg 2022-04-12 04:32:42 2.3 21.04°S 69.05°W 89 gempa C Northern Chile P / A
20220412_0000033 2022-04-12 04:36:11 2.8 12.19°N 87.91°W 16 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
30545621 2022-04-12 04:38:07 1.2 42.88°N 13.11°E 10 INGV C 4 km W Castelsantangelo sul Nera (MC) P / A
11548842 2022-04-12 04:39:35 0.5 37.42°N 121.67°W 5 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717331 2022-04-12 04:39:35 0.5 37.42°N 121.67°W 5 USGS C 15km ENE of Alum Rock, CA P / A
noa2022hcycm 2022-04-12 04:40:30 2.0 37.89°N 20.70°E 20 NOA C 4 Km ENE from Volimes Zakyntos P / A
auth2022hcxb 2022-04-12 04:40:31 2.0 37.89°N 20.71°E 14 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
auth2022hcxc 2022-04-12 04:41:20 1.9 38.34°N 23.35°E 7 AUTH C Central Greece P / A
30545681 2022-04-12 04:43:48 1.3 41.69°N 14.49°E 11 INGV C 3 km W Pietracupa (CB) P / A
11548811 2022-04-12 04:45:31 2.0 58.56°N 152.15°W 38 IRIS C KODIAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
ak0224orguf8 2022-04-12 04:45:31 2.0 58.56°N 152.15°W 38 USGS C 71 km NE of Aleneva, Alaska P / A
noa2022hcygx 2022-04-12 04:45:33 1.4 38.31°N 23.39°E 10 NOA C 7 Km E from Thebes P / A
auth2022hcxf 2022-04-12 04:45:34 1.7 38.33°N 23.38°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548813 2022-04-12 04:46:57 1.5 62.96°N 151.31°W 23 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224orh40v 2022-04-12 04:46:57 1.5 62.96°N 151.31°W 23 USGS C 59 km NNW of Petersville, Alaska P / A
11548927 2022-04-12 04:47:36 0.6 44.09°N 110.76°W 8 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu60491067 2022-04-12 04:47:36 0.6 44.09°N 110.76°W 8 USGS C 44 km NNE of Alta, Wyoming P / A
koeri2022hcxj 2022-04-12 04:49:23 1.6 40.54°N 26.52°E 8 KOERI C Saros Bay-Aegean Sea P / A
2022p273516 2022-04-12 04:49:34 2.1 39.68°S 176.93°E 25 GNS C 5 km south-east of Hastings P / A
11549099 2022-04-12 04:55:28 4.3 0.08°N 123.58°E 137 IRIS C MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI P / A
us7000h1ey 2022-04-12 04:55:28 4.3 0.08°N 123.58°E 137 USGS C 77 km SE of Gorontalo, Indonesia P / A
20220412_0000034 2022-04-12 04:55:28 4.3 0.08°N 123.58°E 137 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
11548940 2022-04-12 04:56:16 2.4 31.64°N 104.37°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
texnet2022hcxp 2022-04-12 04:56:16 2.4 31.63°N 104.37°W 7 TXNet F Western Texas P / A
20220412_0000134 2022-04-12 04:56:16 2.4 31.64°N 104.37°W 7 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
tx2022hcxp 2022-04-12 04:56:16 2.4 31.64°N 104.37°W 7 USGS C 59 km S of Whites City, New Mexico P / A
11548820 2022-04-12 04:58:00 2.5 17.97°N 67.01°W 9 IRIS C MONA PASSAGE P / A
pr71344298 2022-04-12 04:58:00 2.5 17.97°N 67.01°W 9 USGS C 3 km E of La Parguera, Puerto Rico P / A
20220412_0000036 2022-04-12 04:58:00 2.5 17.97°N 67.01°W 9 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
rs2022hdukkz 2022-04-12 05:03:29 2.4 44.91°N 123.72°W 32 gempa C Oregon P / A
auth2022hcxy 2022-04-12 05:06:59 1.8 38.33°N 23.32°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hczev 2022-04-12 05:13:39 2.3 35.16°N 25.30°E 7 NOA C 3 Km ENE from Arkalochori P / A
auth2022hcye 2022-04-12 05:13:39 2.2 35.14°N 25.30°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11549066 2022-04-12 05:14:16 0.6 46.68°N 121.70°W 2 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830891 2022-04-12 05:14:16 0.6 46.68°N 121.70°W 2 USGS C 8 km NNW of Packwood, Washington P / A
11548922 2022-04-12 05:14:26 0.9 34.08°N 117.97°W 12 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39990631 2022-04-12 05:14:26 0.9 34.08°N 117.97°W 12 USGS C 0km W of Baldwin Park, CA P / A
11548816 2022-04-12 05:16:56 1.7 63.30°N 147.34°W 30 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224orw482 2022-04-12 05:16:56 1.7 63.30°N 147.34°W 30 USGS C 81 km E of Cantwell, Alaska P / A
noa2022hcziw 2022-04-12 05:18:22 1.3 38.32°N 23.35°E 10 NOA C 3 Km ENE from Thebes P / A
auth2022hcyi 2022-04-12 05:18:22 1.6 38.34°N 23.32°E 6 AUTH C Central Greece P / A
rs2022hduypg 2022-04-12 05:19:56 2.3 29.58°S 69.99°W 97 gempa C Chile-Argentina Border Region P / A
11548819 2022-04-12 05:22:49 1.5 38.17°N 117.88°W 6 IRIS C NEVADA P / A
nn00837036 2022-04-12 05:22:49 1.5 38.17°N 117.88°W 6 USGS C 31 km SE of Mina, Nevada P / A
11549056 2022-04-12 05:22:56 1.2 48.41°N 123.29°W 43 IRIS C VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION P / A
uw61830896 2022-04-12 05:22:56 1.2 48.41°N 123.29°W 43 USGS C 5 km S of Oak Bay, Canada P / A
noa2022hczns 2022-04-12 05:24:02 1.6 38.49°N 23.57°E 14 NOA C 4 Km NW from Chalkis P / A
auth2022hcym 2022-04-12 05:24:03 1.7 38.52°N 23.50°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548843 2022-04-12 05:24:43 0.1 38.81°N 122.83°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717336 2022-04-12 05:24:43 0.1 38.81°N 122.83°W 2 USGS C 7km WNW of The Geysers, CA P / A
noa2022hczof 2022-04-12 05:25:31 2.9 35.13°N 25.26°E 11 NOA C 2 Km SSW from Arkalochori P / A
20220412_0000041 2022-04-12 05:25:31 2.9 35.13°N 25.23°E 9 EMSC C CRETE, GREECE P / A
auth2022hcyo 2022-04-12 05:25:31 2.9 35.13°N 25.23°E 9 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
20220412_0000045 2022-04-12 05:28:50 3.5 30.92°N 49.98°E 8 EMSC C WESTERN IRAN P / A
11548824 2022-04-12 05:29:37 2.7 17.83°N 66.57°W 12 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20220412_0000037 2022-04-12 05:29:37 2.7 17.83°N 66.57°W 12 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344308 2022-04-12 05:29:37 2.7 17.83°N 66.57°W 12 USGS C 19 km SSW of Potala Pastillo, Puerto Rico P / A
auth2022hcyr 2022-04-12 05:29:42 2.0 37.14°N 20.79°E 10 AUTH C South Ionian Sea - W. Greece P / A
auth2022hcyt 2022-04-12 05:31:29 1.6 38.34°N 23.36°E 7 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hcyu 2022-04-12 05:32:13 1.9 40.36°N 24.62°E 39 AUTH C North Aegean Sea - N. Greece P / A
es2022hczvj 2022-04-12 05:32:51 2.2 35.47°N 3.66°W 17 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000038 2022-04-12 05:32:51 2.2 35.47°N 3.66°W 17 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
30546101 2022-04-12 05:33:02 1.6 42.93°N 12.95°E 11 INGV C 5 km NE Sellano (PG) P / A
2022p273598 2022-04-12 05:33:06 3.0 40.16°S 175.27°E 28 GNS C 25 km west of Feilding P / A
11548822 2022-04-12 05:35:32 2.0 19.23°N 155.37°W 31 IRIS C HAWAII P / A
hv72981457 2022-04-12 05:35:32 2.0 19.23°N 155.37°W 31 USGS C Island of Hawaii, Hawaii P / A
11548828 2022-04-12 05:38:06 2.0 17.97°N 67.01°W 9 IRIS C MONA PASSAGE P / A
pr71344313 2022-04-12 05:38:06 2.0 17.97°N 67.01°W 9 USGS C 3 km E of La Parguera, Puerto Rico P / A
20220412_0000039 2022-04-12 05:38:06 2.0 17.97°N 67.01°W 9 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
11549052 2022-04-12 05:39:04 1.1 37.17°N 117.37°W 9 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837090 2022-04-12 05:39:04 1.1 37.17°N 117.37°W 9 USGS C 60 km S of Goldfield, Nevada P / A
11548830 2022-04-12 05:49:24 1.8 17.98°N 66.96°W 8 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344318 2022-04-12 05:49:24 1.8 17.98°N 66.96°W 8 USGS C 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico P / A
rs2022hdwauq 2022-04-12 05:52:40 3.1 20.26°S 70.36°W 7 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
11548833 2022-04-12 05:53:13 2.5 17.91°N 66.88°W 8 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344328 2022-04-12 05:53:13 2.5 17.91°N 66.88°W 8 USGS C 7 km SSE of Guánica, Puerto Rico P / A
20220412_0000042 2022-04-12 05:53:13 2.5 17.91°N 66.88°W 8 EMSC C PUERTO RICO REGION P / A
noa2022hdamq 2022-04-12 05:53:17 1.6 35.15°N 25.21°E 10 NOA C 5 Km W from Arkalochori P / A
noa2022hdang 2022-04-12 05:53:43 1.5 38.31°N 23.36°E 8 NOA C 4 Km ESE from Thebes P / A
auth2022hczm 2022-04-12 05:53:44 1.7 38.33°N 23.32°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000079 2022-04-12 05:55:56 2.9 5.11°S 103.18°E 10 EMSC C SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA P / A
30546301 2022-04-12 06:02:40 1.1 42.91°N 12.75°E 10 INGV C 3 km N Trevi (PG) P / A
11548831 2022-04-12 06:05:02 1.3 62.86°N 150.17°W 34 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224osf2pc 2022-04-12 06:05:02 1.3 62.86°N 150.17°W 34 USGS C 46 km N of Chase, Alaska P / A
20220412_0000113 2022-04-12 06:08:29 3.4 16.77°N 99.65°W 10 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
11548834 2022-04-12 06:09:43 2.1 17.97°N 66.82°W 11 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344333 2022-04-12 06:09:43 2.1 17.97°N 66.82°W 11 USGS C 2 km S of Indios, Puerto Rico P / A
20220412_0000043 2022-04-12 06:09:43 2.1 17.97°N 66.82°W 11 EMSC C PUERTO RICO P / A
20220412_0000114 2022-04-12 06:10:11 3.6 18.05°N 103.20°W 2 EMSC C OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO P / A
11548832 2022-04-12 06:10:27 1.0 38.75°N 122.74°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717341 2022-04-12 06:10:27 1.0 38.75°N 122.74°W 2 USGS C 3km SSE of The Geysers, CA P / A
20220412_0000046 2022-04-12 06:13:41 2.5 35.07°N 33.21°E 46 EMSC C CYPRUS REGION P / A
20220412_0000044 2022-04-12 06:21:59 3.8 11.95°N 86.96°W 42 EMSC C NEAR COAST OF NICARAGUA P / A
auth2022hdal 2022-04-12 06:23:28 1.8 36.64°N 21.86°E 10 AUTH C SW of Peloponnese - SW Greece P / A
11548835 2022-04-12 06:23:43 1.7 36.66°N 121.28°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717351 2022-04-12 06:23:43 1.7 36.66°N 121.28°W 8 USGS C 15km SSE of Tres Pinos, CA P / A
11548839 2022-04-12 06:28:58 4.6 8.89°S 74.71°W 178 IRIS C PERU-BRAZIL BORDER REGION P / A
20220412_0000047 2022-04-12 06:28:58 4.6 8.89°S 74.71°W 178 EMSC C CENTRAL PERU P / A
us7000h1fe 2022-04-12 06:28:58 4.6 8.89°S 74.71°W 178 USGS C 4 km N of Tournavista, Peru P / A
auth2022hdat 2022-04-12 06:32:02 1.5 38.31°N 23.40°E 3 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hdbve 2022-04-12 06:33:25 1.4 35.13°N 25.26°E 10 NOA C 2 Km SSW from Arkalochori P / A
11548836 2022-04-12 06:34:02 1.6 61.43°N 150.96°W 67 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oslakj 2022-04-12 06:34:02 1.6 61.43°N 150.96°W 67 USGS C 26 km WSW of Susitna, Alaska P / A
20220412_0000048 2022-04-12 06:36:51 3.1 0.15°S 122.83°E 30 EMSC C SULAWESI, INDONESIA P / A
es2022hdcdr 2022-04-12 06:43:09 2.4 35.47°N 3.76°W 8 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000049 2022-04-12 06:43:09 2.4 35.47°N 3.76°W 8 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
20220412_0000087 2022-04-12 06:43:26 3.3 31.52°S 69.46°W 98 EMSC C SAN JUAN, ARGENTINA P / A
rs2022hdxtfi 2022-04-12 06:44:11 2.6 21.15°S 68.44°W 115 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11548838 2022-04-12 06:46:33 1.6 36.00°N 117.93°W 3 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci39990639 2022-04-12 06:46:33 1.6 36.00°N 117.93°W 3 USGS C 5km SSE of Coso Junction, CA P / A
11549051 2022-04-12 06:46:58 1.3 48.31°N 121.87°W 8 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830906 2022-04-12 06:46:58 1.3 48.31°N 121.87°W 8 USGS C 5 km NE of Oso, Washington P / A
fr2022iwdotx 2022-04-12 06:47:48 1.7 12.78°S 45.34°E 40 EOST C Event of magnitude 1.7, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
noa2022hdcko 2022-04-12 06:51:10 2.1 37.84°N 21.28°E 17 NOA C 7 Km S from Andravida P / A
auth2022hdbj 2022-04-12 06:51:11 2.0 37.91°N 21.27°E 5 AUTH C West Peloponnese - SW Greece P / A
11548840 2022-04-12 06:51:53 0.8 61.73°N 151.56°W 81 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224osp1ol 2022-04-12 06:51:53 0.8 61.73°N 151.56°W 81 USGS C 30 km SSW of Skwentna, Alaska P / A
20220412_0000050 2022-04-12 06:59:29 2.9 9.96°S 119.54°E 19 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
auth2022hdbr 2022-04-12 06:59:58 1.4 40.44°N 24.03°E 9 AUTH C Chalkidiki - N. Greece P / A
noa2022hdcvl 2022-04-12 07:03:52 2.6 38.97°N 24.15°E 15 NOA C 31 Km SE from Patitiri Alonnisos P / A
20220412_0000051 2022-04-12 07:03:53 2.6 38.95°N 24.11°E 3 EMSC C AEGEAN SEA P / A
auth2022hdbu 2022-04-12 07:03:53 2.6 38.95°N 24.11°E 3 AUTH C North Aegean Sea - N. Greece P / A
auth2022hdbw 2022-04-12 07:06:41 1.4 38.92°N 21.92°E 10 AUTH C Central Greece P / A
rs2022hdytkp 2022-04-12 07:14:37 3.7 34.15°S 72.42°W 11 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
20220412_0000057 2022-04-12 07:14:38 3.4 34.12°S 72.37°W 34 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
11548844 2022-04-12 07:15:49 1.1 60.60°N 151.15°W 61 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0224ot2r4u 2022-04-12 07:15:49 1.1 60.60°N 151.15°W 61 USGS C 8 km NE of Kenai, Alaska P / A
20220412_0000111 2022-04-12 07:22:00 3.5 17.14°N 100.75°W 16 EMSC C OFFSHORE GUERRERO, MEXICO P / A
20220412_0000062 2022-04-12 07:23:20 4.2 17.11°N 100.74°W 19 EMSC C OFFSHORE GUERRERO, MEXICO P / A
rs2022hdzbmo 2022-04-12 07:23:53 2.9 19.19°N 99.66°W 32 gempa C Central Mexico P / A
11548845 2022-04-12 07:24:42 2.1 19.20°N 155.44°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72981557 2022-04-12 07:24:42 2.1 19.20°N 155.44°W 33 USGS C 4 km E of P?hala, Hawaii P / A
20220412_0000053 2022-04-12 07:24:42 2.1 19.20°N 155.44°W 33 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
11549385 2022-04-12 07:28:21 1.9 31.62°N 104.26°W 9 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2022hdcp 2022-04-12 07:28:21 1.9 31.62°N 104.26°W 9 USGS C 55 km NW of Toyah, Texas P / A
texnet2022hdcp 2022-04-12 07:28:21 2.0 31.62°N 104.26°W 7 TXNet F Western Texas P / A
auth2022hdcr 2022-04-12 07:30:39 2.1 40.00°N 22.99°E 74 AUTH C Thermaikos Gulf - N. Greece P / A
11548846 2022-04-12 07:31:41 2.1 19.18°N 155.47°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72981562 2022-04-12 07:31:41 2.1 19.18°N 155.47°W 33 USGS C 2 km SSE of P?hala, Hawaii P / A
20220412_0000056 2022-04-12 07:31:41 2.1 19.18°N 155.47°W 33 EMSC C ISLAND OF HAWAII, HAWAII P / A
20220412_0000112 2022-04-12 07:31:44 3.6 15.38°N 93.31°W 85 EMSC C OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO P / A
11549724 2022-04-12 07:32:10 2.5 57.03°N 135.73°W 5 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
us7000h2ad 2022-04-12 07:32:10 2.5 57.03°N 135.73°W 5 USGS C 24 km W of Sitka, Alaska P / A
20220412_0000236 2022-04-12 07:32:10 2.5 57.03°N 135.73°W 5 EMSC C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
11549081 2022-04-12 07:32:45 -0.3 61.11°N 152.41°W 4 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91054563 2022-04-12 07:32:45 -0.3 61.11°N 152.41°W 4 USGS C 68 km W of Tyonek, Alaska P / A
rs2022hdzjvy 2022-04-12 07:33:40 2.7 38.22°N 123.29°W 32 gempa C Near Coast of N. California P / A
11548848 2022-04-12 07:35:48 1.6 63.27°N 150.44°W 123 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224ot71g1 2022-04-12 07:35:48 1.6 63.27°N 150.44°W 123 USGS C 71 km ESE of Denali National Park, Alaska P / A
11548849 2022-04-12 07:35:51 2.4 19.40°N 154.93°W 1 IRIS C HAWAII P / A
20220412_0000058 2022-04-12 07:35:51 2.4 19.40°N 154.94°W 0 EMSC C HAWAII REGION, HAWAII P / A
hv72981572 2022-04-12 07:35:51 2.4 19.40°N 154.93°W 1 USGS C 7 km S of Leilani Estates, Hawaii P / A
noa2022hddym 2022-04-12 07:37:42 2.3 37.83°N 21.29°E 13 NOA C 7 Km NW from Amalias P / A
11549058 2022-04-12 07:37:44 0.2 37.18°N 117.38°W 11 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837091 2022-04-12 07:37:44 0.2 37.18°N 117.38°W 11 USGS C 60 km SSW of Goldfield, Nevada P / A
20220412_0000063 2022-04-12 07:37:44 2.2 37.90°N 21.31°E 3 EMSC C SOUTHERN GREECE P / A
auth2022hdcx 2022-04-12 07:37:44 2.2 37.90°N 21.31°E 3 AUTH C West Peloponnese - SW Greece P / A
auth2022hdcy 2022-04-12 07:38:49 3.8 35.32°N 23.46°E 15 AUTH C West Crete Isl. - S. Greece P / A
noa2022hddzk 2022-04-12 07:38:50 3.6 35.30°N 23.54°E 11 NOA C 15 Km WNW from Palaiochora P / A
20220412_0000059 2022-04-12 07:38:50 3.7 35.30°N 23.50°E 5 EMSC C CRETE, GREECE P / A
2022p273838 2022-04-12 07:41:07 1.0 40.15°S 176.47°E 32 GNS C 15 km south of Waipukurau P / A
20220412_0000061 2022-04-12 07:41:30 2.6 26.96°N 91.73°E 10 EMSC C ASSAM, INDIA P / A
30546951 2022-04-12 07:41:36 1.3 43.19°N 13.32°E 26 INGV C 4 km SE Tolentino (MC) P / A
11548850 2022-04-12 07:43:42 0.4 38.76°N 122.74°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717361 2022-04-12 07:43:42 0.4 38.76°N 122.74°W 1 USGS C 3km SE of The Geysers, CA P / A
2022p273844 2022-04-12 07:44:28 1.9 39.26°S 173.92°E 16 GNS C 20 km north of Opunake P / A
20220412_0000109 2022-04-12 07:48:24 3.5 16.22°N 98.08°W 8 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
20220412_0000110 2022-04-12 07:50:35 3.6 16.27°N 98.10°W 11 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
20220412_0000060 2022-04-12 07:51:11 3.8 8.64°S 117.55°E 10 EMSC C SUMBAWA REGION, INDONESIA P / A
oca2022hddk 2022-04-12 07:52:18 1.5 44.21°N 7.09°E 4 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2022iwdumt 2022-04-12 07:52:18 1.3 44.21°N 7.09°E 11 EOST C Earthquake of magnitude 1.3, near of Nice (France métropolitaine) P / A
30547041 2022-04-12 07:52:19 1.1 44.25°N 7.17°E 11 INGV C 6 km S Vinadio (CN) P / A
11548930 2022-04-12 07:52:25 0.6 44.10°N 110.76°W 10 IRIS C YELLOWSTONE REGION, WYOMING P / A
uu60491132 2022-04-12 07:52:25 0.6 44.10°N 110.76°W 10 USGS C 44 km NNE of Alta, Wyoming P / A
11548854 2022-04-12 07:53:49 1.2 63.54°N 150.14°W 6 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224otawcd 2022-04-12 07:53:49 1.2 63.54°N 150.14°W 6 USGS C 61 km WNW of Cantwell, Alaska P / A
11549074 2022-04-12 07:54:02 2.5 52.01°N 178.29°E 3 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
av91536351 2022-04-12 07:54:02 2.5 52.01°N 178.29°E 3 USGS C Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska P / A
fr2022iwdury 2022-04-12 07:54:30 1.7 43.48°N 6.53°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.7, near of Fréjus (France métropolitaine) P / A
11549063 2022-04-12 07:56:46 0.3 46.32°N 122.23°W 6 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830911 2022-04-12 07:56:46 0.3 46.32°N 122.23°W 6 USGS C 26 km S of Morton, Washington P / A
11548851 2022-04-12 07:59:15 2.4 60.09°N 152.95°W 107 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224otc42p 2022-04-12 07:59:15 2.4 60.09°N 152.95°W 107 USGS C 69 km WNW of Happy Valley, Alaska P / A
20220412_0000108 2022-04-12 08:01:16 3.6 18.01°N 103.09°W 13 EMSC C OFFSHORE MICHOACAN, MEXICO P / A
rs2022heailk 2022-04-12 08:02:13 2.4 37.60°N 122.76°W 3 gempa C Central California P / A
noa2022hdets 2022-04-12 08:02:29 2.0 38.32°N 23.38°E 12 NOA C 6 Km E from Thebes P / A
20220412_0000064 2022-04-12 08:02:30 2.5 38.32°N 23.37°E 6 EMSC C GREECE P / A
auth2022hdds 2022-04-12 08:02:30 2.5 38.32°N 23.37°E 6 AUTH C Central Greece P / A
11548853 2022-04-12 08:04:02 0.5 38.84°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717366 2022-04-12 08:04:02 0.5 38.84°N 122.80°W 2 USGS C 7km WNW of Cobb, CA P / A
es2022hdevm 2022-04-12 08:04:33 2.1 35.48°N 3.66°W 16 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000066 2022-04-12 08:04:33 2.1 35.48°N 3.66°W 16 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
rs2022healeo 2022-04-12 08:05:24 3.9 34.00°S 72.43°W 6 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220412_0000065 2022-04-12 08:05:26 3.4 34.02°S 72.30°W 38 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
noa2022hdewh 2022-04-12 08:06:20 1.3 35.19°N 25.31°E 14 NOA C 6 Km NE from Arkalochori P / A
2022p273889 2022-04-12 08:08:10 2.4 40.63°S 176.38°E 20 GNS C 15 km south-east of Pongaroa P / A
30547181 2022-04-12 08:08:32 0.7 42.94°N 12.95°E 13 INGV C 5 km NE Sellano (PG) P / A
auth2022hddy 2022-04-12 08:08:42 1.9 37.31°N 23.02°E 10 AUTH C NE Peloponnese - S. Greece P / A
20220412_0000067 2022-04-12 08:09:14 2.8 40.44°N 34.72°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
koeri2022hddx 2022-04-12 08:09:15 2.9 40.44°N 34.76°E 2 KOERI C Merkez-Corum P / A
fr2022iwdwef 2022-04-12 08:11:09 0.3 14.80°N 61.17°W 0 EOST C Earthquake of magnitude 0.3, near of Fort-de-France (Les Antilles) P / A
30547311 2022-04-12 08:13:56 1.4 38.39°N 15.01°E 10 INGV C Isole Eolie (Messina) P / A
20220412_0000106 2022-04-12 08:16:55 3.5 15.56°N 98.45°W 12 EMSC C OFFSHORE OAXACA, MEXICO P / A
2022p273905 2022-04-12 08:16:56 1.7 40.66°S 176.40°E 20 GNS C 20 km south-east of Pongaroa P / A
11548856 2022-04-12 08:19:27 2.0 60.29°N 151.85°W 60 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0224otozwb 2022-04-12 08:19:27 2.0 60.29°N 151.85°W 60 USGS C 26 km WNW of Clam Gulch, Alaska P / A
2022p273911 2022-04-12 08:20:15 0.8 39.76°S 176.61°E 24 GNS C 20 km south-west of Hastings P / A
30547371 2022-04-12 08:26:06 1.1 43.96°N 10.54°E 7 INGV C 2 km S Borgo a Mozzano (LU) P / A
11548858 2022-04-12 08:29:09 2.8 57.54°N 155.51°W 88 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak0224otr3ql 2022-04-12 08:29:09 2.8 57.54°N 155.51°W 88 USGS C 63 km W of Karluk, Alaska P / A
auth2022hder 2022-04-12 08:30:45 1.8 37.98°N 20.89°E 13 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
11548859 2022-04-12 08:30:48 1.3 38.17°N 117.89°W 10 IRIS C NEVADA P / A
nn00837039 2022-04-12 08:30:48 1.3 38.17°N 117.89°W 10 USGS C 31 km SE of Mina, Nevada P / A
20220412_0000069 2022-04-12 08:32:02 3.9 11.85°S 75.12°W 15 EMSC C CENTRAL PERU P / A
2022p273937 2022-04-12 08:33:35 0.9 39.68°S 175.97°E 11 GNS C 10 km east of Taihape P / A
11548861 2022-04-12 08:33:54 4.8 17.12°S 174.98°W 265 IRIS C TONGA ISLANDS P / A
us7000h1fv 2022-04-12 08:33:54 4.8 17.12°S 174.98°W 265 USGS C 180 km SW of Hihifo, Tonga P / A
2022p273944 2022-04-12 08:33:55 4.9 16.81°S 174.79°W 308 GNS C 2315 km north-east of Cape Reinga P / A
gfz2022hdet 2022-04-12 08:33:55 4.7 17.22°S 175.07°W 278 GFZ C P / A
20220412_0000071 2022-04-12 08:33:55 4.8 17.08°S 175.11°W 278 EMSC C TONGA P / A
20220412_0000070 2022-04-12 08:40:33 3.7 33.99°S 72.23°W 6 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
11548860 2022-04-12 08:41:31 1.7 37.47°N 121.80°W 2 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717371 2022-04-12 08:41:31 1.7 37.47°N 121.80°W 2 USGS C 10km ENE of Milpitas, CA P / A
rs2022hebqig 2022-04-12 08:41:32 2.2 37.45°N 121.84°W 6 gempa C Central California P / A
noa2022hdgdt 2022-04-12 08:44:30 2.3 34.52°N 25.54°E 15 NOA C 42 Km SSW from Chrysi P / A
rs2022hebucq 2022-04-12 08:45:56 3.0 33.99°S 72.46°W 2 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
noa2022hdgez 2022-04-12 08:46:30 1.5 38.32°N 23.39°E 11 NOA C 6 Km E from Thebes P / A
auth2022hdfe 2022-04-12 08:46:31 1.7 38.35°N 23.37°E 8 AUTH C Central Greece P / A
11548862 2022-04-12 08:48:49 2.7 63.49°N 151.91°W 13 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224otv9b4 2022-04-12 08:48:49 2.7 63.49°N 151.91°W 13 USGS C 11 km WSW of Denali National Park, Alaska P / A
rs2022hebxfh 2022-04-12 08:49:32 4.4 34.00°S 72.43°W 6 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220412_0000072 2022-04-12 08:49:33 3.9 34.01°S 72.46°W 34 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
rs2022hebzjn 2022-04-12 08:52:02 2.2 20.19°S 68.85°W 88 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
20220412_0000107 2022-04-12 08:53:43 3.9 15.27°N 96.83°W 33 EMSC C OFFSHORE OAXACA, MEXICO P / A
11548863 2022-04-12 08:53:56 1.7 59.91°N 152.87°W 96 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224otwche 2022-04-12 08:53:56 1.7 59.91°N 152.87°W 96 USGS C 60 km WNW of Anchor Point, Alaska P / A
noa2022hdgqp 2022-04-12 08:59:26 2.0 37.97°N 20.86°E 18 NOA C 12 Km SSE from Skala Kefalinias P / A
auth2022hdfp 2022-04-12 08:59:27 2.1 37.97°N 20.88°E 16 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
11548866 2022-04-12 08:59:42 1.3 61.59°N 148.62°W 30 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224otxlpk 2022-04-12 08:59:42 1.3 61.59°N 148.62°W 30 USGS C 17 km ESE of Lazy Mountain, Alaska P / A
20220412_0000104 2022-04-12 09:01:52 3.6 16.51°N 95.13°W 16 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
fr2022iwearz 2022-04-12 09:02:22 1.4 45.03°N 4.19°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.4, near of Le Puy-en-Velay (France métropolitaine) P / A
11548867 2022-04-12 09:04:26 0.7 61.34°N 150.09°W 42 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224ou77qu 2022-04-12 09:04:26 0.7 61.34°N 150.09°W 42 USGS C 6 km WSW of Point MacKenzie, Alaska P / A
11548870 2022-04-12 09:07:46 2.1 17.99°N 66.94°W 8 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344338 2022-04-12 09:07:46 2.1 17.99°N 66.94°W 8 USGS C 2 km W of Fuig, Puerto Rico P / A
20220412_0000073 2022-04-12 09:07:46 2.1 17.99°N 66.94°W 8 EMSC C PUERTO RICO P / A
20220412_0000077 2022-04-12 09:08:55 3.1 1.48°N 127.84°E 10 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
auth2022hdfy 2022-04-12 09:09:15 1.9 38.33°N 23.32°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548981 2022-04-12 09:09:25 1.1 37.83°N 122.02°W 9 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717376 2022-04-12 09:09:25 1.1 37.83°N 122.02°W 9 USGS C 2km WNW of Danville, CA P / A
auth2022hdfz 2022-04-12 09:10:28 1.4 38.33°N 23.47°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000105 2022-04-12 09:11:59 3.1 17.35°N 95.36°W 107 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
fr2022iwebqy 2022-04-12 09:12:59 1.8 44.56°N 4.65°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.8, near of Montélimar (France métropolitaine) P / A
fr2022iwebus 2022-04-12 09:14:37 1.6 46.45°N 4.38°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.6, near of Mâcon (France métropolitaine) P / A
20220412_0000103 2022-04-12 09:14:55 3.0 16.32°N 98.00°W 3 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
gfz2022hdgd 2022-04-12 09:15:09 4.9 50.02°N 179.99°W 10 GFZ C P / A
11548872 2022-04-12 09:15:09 4.9 50.16°N 179.93°W 10 IRIS C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
20220412_0000074 2022-04-12 09:15:09 4.9 50.15°N 179.94°W 10 EMSC C ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. P / A
us7000h1g1 2022-04-12 09:15:09 4.9 50.16°N 179.93°W 10 USGS C 299 km SW of Adak, Alaska P / A
rs2022hectil 2022-04-12 09:15:12 4.8 50.01°N 179.47°W 10 gempa C Andreanof Islands, Aleutian Islands P / A
30547811 2022-04-12 09:16:04 0.8 43.14°N 13.17°E 5 INGV C 4 km SW Serrapetrona (MC) P / A
auth2022hdge 2022-04-12 09:17:14 1.6 38.51°N 21.61°E 0 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000078 2022-04-12 09:17:18 2.7 1.27°N 127.81°E 68 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
rs2022hecxxr 2022-04-12 09:20:31 3.3 31.68°S 71.69°W 3 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
2022p274026 2022-04-12 09:21:44 0.7 38.89°S 175.38°E 5 GNS C 5 km east of Taumarunui P / A
2022p274028 2022-04-12 09:22:07 1.8 39.09°S 177.49°E 21 GNS C 5 km south-east of Wairoa P / A
11548914 2022-04-12 09:22:46 0.2 38.36°N 112.83°W 4 IRIS C UTAH P / A
uu60491157 2022-04-12 09:22:46 0.2 38.36°N 112.83°W 4 USGS C 16 km ESE of Milford, Utah P / A
30547931 2022-04-12 09:24:22 0.9 45.67°N 7.64°E 10 INGV C 3 km SW Champdepraz (AO) P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2022hedbfw 2022-04-12 09:24:22 0.9 45.68°N 7.64°E 1 ETHZ C Aosta I P / A
20220412_0000180 2022-04-12 09:24:22 0.9 45.68°N 7.64°E 2 EMSC C NORTHERN ITALY P / A
11548871 2022-04-12 09:26:39 1.2 61.26°N 150.29°W 41 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oubyhh 2022-04-12 09:26:39 1.2 61.26°N 150.29°W 41 USGS C 20 km WSW of Point MacKenzie, Alaska P / A
2022p274037 2022-04-12 09:27:01 1.6 38.48°S 175.82°E 160 GNS C 25 km south of Tokoroa P / A
2022p274038 2022-04-12 09:27:48 2.3 40.00°S 176.23°E 14 GNS C 20 km north-east of Dannevirke P / A
auth2022hdgo 2022-04-12 09:28:49 2.1 38.26°N 23.49°E 21 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hdhpi 2022-04-12 09:28:52 1.5 38.30°N 23.34°E 9 NOA C 3 Km SE from Thebes P / A
30548011 2022-04-12 09:30:01 1.9 41.94°N 12.94°E 9 INGV C 2 km S Ciciliano (RM) P / A
usp2022hdgu 2022-04-12 09:35:44 4.4 17.62°S 70.51°W 10 IAG C Near Coast of Peru P / A
rs2022hedljh 2022-04-12 09:36:07 4.2 17.72°S 69.54°W 172 gempa C Peru-Bolivia Border Region P / A
11548884 2022-04-12 09:36:08 4.5 17.76°S 69.23°W 148 IRIS C PERU-BOLIVIA BORDER REGION P / A
20220412_0000076 2022-04-12 09:36:08 4.5 17.76°S 69.13°W 145 EMSC C LA PAZ, BOLIVIA P / A
us7000h1g4 2022-04-12 09:36:08 4.5 17.76°S 69.23°W 148 USGS C 77 km E of Palca, Peru P / A
11548873 2022-04-12 09:37:13 1.7 61.19°N 151.18°W 55 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oue9av 2022-04-12 09:37:13 1.7 61.19°N 151.18°W 55 USGS C 7 km NW of Beluga, Alaska P / A
20220412_0000075 2022-04-12 09:37:53 4.4 37.16°S 179.64°E 10 EMSC C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
11548879 2022-04-12 09:37:54 4.4 37.30°S 179.61°E 10 IRIS C OFF E. COAST OF N. ISLAND, N.Z. P / A
us7000h1g6 2022-04-12 09:37:54 4.4 37.30°S 179.61°E 10 USGS C 205 km NE of Gisborne, New Zealand P / A
2022p274057 2022-04-12 09:38:01 4.3 37.15°S 179.16°E 29 GNS C 85 km north-east of Te Araroa P / A
noa2022hdiag 2022-04-12 09:41:08 1.6 38.30°N 23.36°E 10 NOA C 4 Km ESE from Thebes P / A
auth2022hdgz 2022-04-12 09:41:09 1.8 38.32°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hdibt 2022-04-12 09:42:45 1.6 38.31°N 23.36°E 9 NOA C 4 Km E from Thebes P / A
auth2022hdha 2022-04-12 09:42:46 1.6 38.36°N 23.30°E 5 AUTH C Central Greece P / A
oca2022hdhc 2022-04-12 09:44:08 1.7 44.33°N 7.47°E 0 SISMOAZUR C NULL P / A
auth2022hdhc 2022-04-12 09:44:36 1.5 38.76°N 20.59°E 2 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
noa2022hdidk 2022-04-12 09:44:39 2.1 38.05°N 22.90°E 19 NOA C 5 Km WNW from Perachora P / A
auth2022hdhd 2022-04-12 09:44:41 1.9 38.10°N 22.84°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
noa2022hdiif 2022-04-12 09:50:17 1.9 38.09°N 22.90°E 17 NOA C 8 Km NW from Perachora P / A
20220412_0000080 2022-04-12 09:50:18 2.0 38.09°N 22.87°E 9 EMSC C GREECE P / A
auth2022hdhg 2022-04-12 09:50:18 2.0 38.09°N 22.87°E 9 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
auth2022hdhh 2022-04-12 09:50:18 1.9 38.10°N 22.88°E 5 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
auth2022hdhi 2022-04-12 09:50:53 1.9 35.10°N 25.20°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
noa2022hdiit 2022-04-12 09:50:54 1.9 35.16°N 25.25°E 11 NOA C 2 Km NW from Arkalochori P / A
noa2022hdijv 2022-04-12 09:52:09 2.5 38.09°N 22.85°E 18 NOA C 11 Km NW from Perachora P / A
20220412_0000082 2022-04-12 09:52:09 2.8 38.08°N 22.87°E 10 EMSC C GREECE P / A
auth2022hdhj 2022-04-12 09:52:09 2.8 38.08°N 22.87°E 10 AUTH C Gulf of Corinth - C. Greece P / A
11548881 2022-04-12 09:57:03 4.3 16.66°S 40.79°E 10 IRIS C MOZAMBIQUE P / A
20220412_0000083 2022-04-12 09:57:03 4.3 16.66°S 40.79°E 10 EMSC C MOZAMBIQUE P / A
us7000h1ga 2022-04-12 09:57:03 4.3 16.66°S 40.79°E 10 USGS C 105 km ESE of António Enes, Mozambique P / A
11548933 2022-04-12 09:57:34 2.2 44.32°N 115.19°W 7 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
mb80542884 2022-04-12 09:57:34 2.2 44.32°N 115.19°W 7 USGS C P / A
20220412_0000126 2022-04-12 09:57:34 2.2 44.32°N 115.19°W 7 EMSC C SOUTHERN IDAHO P / A
fr2022iwefpu 2022-04-12 09:57:36 1.5 44.59°N 2.08°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.5, near of Aurillac (France métropolitaine) P / A
20220412_0000102 2022-04-12 09:58:11 3.7 15.58°N 97.51°W 16 EMSC C OFFSHORE OAXACA, MEXICO P / A
fr2022iwefug 2022-04-12 09:59:30 2.0 44.20°N 2.64°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 2.0, near of Albi (France métropolitaine) P / A
30548371 2022-04-12 09:59:49 1.1 45.64°N 10.45°E 9 INGV C 3 km SE Sabbio Chiese (BS) P / A
fr2022iwefvc 2022-04-12 09:59:50 1.6 48.40°N 6.88°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.6, near of Épinal (France métropolitaine) P / A
rs2022heeggl 2022-04-12 10:00:21 3.7 33.99°S 72.45°W 5 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220412_0000081 2022-04-12 10:00:23 3.2 34.03°S 72.37°W 33 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
11548877 2022-04-12 10:00:49 1.6 61.12°N 151.03°W 47 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224ouru8x 2022-04-12 10:00:49 1.6 61.12°N 151.03°W 47 USGS C 3 km SE of Beluga, Alaska P / A
es2022hdiri 2022-04-12 10:00:55 2.2 35.48°N 3.70°W 6 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000085 2022-04-12 10:00:55 2.2 35.48°N 3.70°W 6 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
fr2022iwefyc 2022-04-12 10:01:19 1.9 45.93°N 1.45°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.9, near of Limoges (France métropolitaine) P / A
auth2022hdhr 2022-04-12 10:02:08 1.8 38.33°N 23.35°E 7 AUTH C Central Greece P / A
fr2022iwegcj 2022-04-12 10:03:01 1.7 47.12°N 1.34°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.7, near of Rezé (France métropolitaine) P / A
11548878 2022-04-12 10:03:18 0.9 35.89°N 117.71°W 8 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39990647 2022-04-12 10:03:18 0.9 35.89°N 117.71°W 8 USGS C 18km ESE of Little Lake, CA P / A
fr2022iwegeg 2022-04-12 10:03:56 2.1 47.59°N 2.10°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 2.1, near of Pontchâteau (France métropolitaine) P / A
fr2022iwegeu 2022-04-12 10:04:03 1.4 48.34°N 1.15°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.4, near of Fougères (France métropolitaine) P / A
fr2022iwegkk 2022-04-12 10:06:30 1.6 47.91°N 1.51°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.6, near of Chantepie (France métropolitaine) P / A
2022p274112 2022-04-12 10:06:55 1.7 39.46°S 177.62°E 37 GNS C 45 km south of Wairoa P / A
fr2022iwegpa 2022-04-12 10:08:28 0.3 43.00°N 0.23°W 7 EOST C Earthquake of magnitude 0.3, near of Pau (France métropolitaine) P / A
11548880 2022-04-12 10:09:06 1.4 62.79°N 149.67°W 68 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224outoc2 2022-04-12 10:09:06 1.4 62.79°N 149.67°W 68 USGS C 43 km NNE of Chase, Alaska P / A
fr2022iwegts 2022-04-12 10:10:32 1.8 47.75°N 2.53°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.8, near of Vannes (France métropolitaine) P / A
30548501 2022-04-12 10:10:46 1.2 43.60°N 12.16°E 10 INGV C 3 km NE Sansepolcro (AR) P / A
30548521 2022-04-12 10:11:04 0.8 46.13°N 11.18°E 9 INGV C 2 km SW Albiano (TN) P / A
fr2022iwehdt 2022-04-12 10:14:53 2.0 44.97°N 3.96°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 2.0, near of Le Puy-en-Velay (France métropolitaine) P / A
20220412_0000086 2022-04-12 10:14:53 2.0 44.97°N 3.96°E 2 EMSC C FRANCE P / A
auth2022hdid 2022-04-12 10:15:48 2.1 39.05°N 23.31°E 10 AUTH C Northern Evia - C. Greece P / A
2022p274136 2022-04-12 10:20:07 2.9 40.44°S 176.02°E 16 GNS C 15 km north-west of Pongaroa P / A
nc73717381 2022-04-12 10:20:39 1.1 37.42°N 118.53°W 6 USGS C 6km E of Round Valley, CA P / A
11548929 2022-04-12 10:20:39 1.1 37.42°N 118.53°W 6 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
11549087 2022-04-12 10:21:11 -0.3 58.38°N 154.87°W 3 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
av91536436 2022-04-12 10:21:11 -0.3 58.38°N 154.87°W 3 USGS C 93 km NNW of Karluk, Alaska P / A
fr2022iwehug 2022-04-12 10:22:02 1.7 44.89°N 4.05°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.7, near of Le Puy-en-Velay (France métropolitaine) P / A
auth2022hdij 2022-04-12 10:23:13 1.4 38.34°N 23.24°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548882 2022-04-12 10:23:48 1.5 64.52°N 147.01°W 0 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224ouwrlw 2022-04-12 10:23:48 1.5 64.52°N 147.01°W 0 USGS C 5 km W of Salcha, Alaska P / A
noa2022hdjqg 2022-04-12 10:30:38 1.5 38.33°N 23.40°E 12 NOA C 7 Km S from Ypato Voiotia P / A
auth2022hdip 2022-04-12 10:30:39 1.6 38.34°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000084 2022-04-12 10:31:10 4.0 9.04°S 119.47°E 96 EMSC C SUMBA REGION, INDONESIA P / A
11548883 2022-04-12 10:35:36 1.4 60.36°N 152.22°W 80 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224ouzba9 2022-04-12 10:35:36 1.4 60.36°N 152.22°W 80 USGS C 46 km NW of Ninilchik, Alaska P / A
2022p274167 2022-04-12 10:36:26 1.3 41.23°S 174.67°E 16 GNS C 10 km north-west of Wellington P / A
rs2022hefnxp 2022-04-12 10:39:26 2.9 31.52°S 69.21°W 137 gempa C San Juan Province, Argentina P / A
20220412_0000089 2022-04-12 10:45:01 2.9 8.65°S 117.52°E 10 EMSC C SUMBAWA REGION, INDONESIA P / A
fr2022iwejwx 2022-04-12 10:45:42 1.6 48.18°N 0.25°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.6, near of Le Mans (France métropolitaine) P / A
fr2022iwejye 2022-04-12 10:46:15 1.6 48.10°N 1.05°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.6, near of Laval (France métropolitaine) P / A
20220412_0000088 2022-04-12 10:46:43 4.9 26.81°N 126.40°E 10 EMSC C RYUKYU ISLANDS, JAPAN P / A
11548890 2022-04-12 10:46:44 4.9 26.78°N 126.40°E 10 IRIS C RYUKYU ISLANDS, JAPAN P / A
us7000h1ge 2022-04-12 10:46:44 4.9 26.78°N 126.40°E 10 USGS C 142 km WNW of Naha, Japan P / A
gfz2022hdjd 2022-04-12 10:46:46 4.9 26.77°N 126.47°E 10 GFZ C P / A
noa2022hdkcr 2022-04-12 10:47:59 1.7 38.32°N 23.36°E 9 NOA C 4 Km E from Thebes P / A
auth2022hdje 2022-04-12 10:48:00 1.8 38.33°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000091 2022-04-12 10:53:21 2.4 37.43°N 42.64°E 10 EMSC C TURKEY-SYRIA-IRAQ BORDER REGION P / A
11548886 2022-04-12 10:53:58 1.9 35.25°N 118.07°W 2 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39990655 2022-04-12 10:53:58 1.9 35.25°N 118.07°W 2 USGS C 16km NNW of California City, CA P / A
rs2022hegavg 2022-04-12 10:54:24 2.7 36.44°N 97.78°W 21 gempa C Oklahoma P / A
11548885 2022-04-12 10:54:25 1.7 36.37°N 97.71°W 9 IRIS C OKLAHOMA P / A
ok2022hdjk 2022-04-12 10:54:25 1.7 36.37°N 97.71°W 9 USGS C 1 km NNW of Fairmont, Oklahoma P / A
20220412_0000090 2022-04-12 10:57:04 2.5 32.26°N 115.37°W 8 EMSC C BAJA CALIFORNIA, MEXICO P / A
11548887 2022-04-12 10:57:05 2.5 32.28°N 115.34°W 11 IRIS C CALIF.-BAJA CALIF. BORDER REGION P / A
ci39990663 2022-04-12 10:57:05 2.7 32.28°N 115.34°W 11 USGS C 16km WSW of Delta, B.C., MX P / A
11548888 2022-04-12 10:57:51 2.0 62.79°N 151.80°W 0 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224ov427c 2022-04-12 10:57:51 2.0 62.79°N 151.80°W 0 USGS C 62 km WNW of Petersville, Alaska P / A
2022p274207 2022-04-12 10:57:52 2.2 44.43°S 167.72°E 5 GNS C 30 km north-west of Milford Sound P / A
11548889 2022-04-12 11:02:06 1.0 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717391 2022-04-12 11:02:06 1.0 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 7km W of Cobb, CA P / A
11548891 2022-04-12 11:10:33 1.2 63.37°N 149.77°W 0 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224ovfds4 2022-04-12 11:10:33 1.2 63.37°N 149.77°W 0 USGS C 41 km W of Cantwell, Alaska P / A
noa2022hdlaa 2022-04-12 11:11:41 1.9 38.31°N 23.38°E 12 NOA C 5 Km E from Thebes P / A
auth2022hdjz 2022-04-12 11:11:42 2.0 38.31°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
30549281 2022-04-12 11:13:06 1.0 42.75°N 13.36°E 15 INGV C 5 km SW Acquasanta Terme (AP) P / A
rs2022hegrch 2022-04-12 11:13:17 2.9 30.03°S 71.63°W 11 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2022heguvo 2022-04-12 11:17:48 0.3 46.33°N 7.43°E 4 ETHZ C Sierre VS P / A
fr2022iwemwf 2022-04-12 11:19:13 1.0 42.93°N 0.27°E 10 EOST C Earthquake of magnitude 1.0, near of Pau (France métropolitaine) P / A
11548907 2022-04-12 11:20:15 4.2 36.53°N 70.07°E 169 IRIS C HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN P / A
20220412_0000099 2022-04-12 11:20:15 4.2 36.56°N 70.07°E 164 EMSC C HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN P / A
us7000h1gk 2022-04-12 11:20:15 4.2 36.53°N 70.07°E 169 USGS C 19 km ESE of Farkh?r, Afghanistan P / A
gfz2022hdkg 2022-04-12 11:20:16 4.3 36.56°N 70.14°E 171 GFZ C P / A
auth2022hdkh 2022-04-12 11:21:30 1.5 38.31°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
30549461 2022-04-12 11:26:35 0.8 41.87°N 15.80°E 23 INGV C 5 km NE Cagnano Varano (FG) P / A
auth2022hdkp 2022-04-12 11:30:16 1.8 42.75°N 23.99°E 10 AUTH C Bulgaria P / A
11548900 2022-04-12 11:33:31 2.0 36.49°N 89.54°W 8 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60148843 2022-04-12 11:33:31 2.0 36.49°N 89.54°W 8 USGS C 7 km ESE of Marston, Missouri P / A
20220412_0000096 2022-04-12 11:33:31 2.0 36.49°N 89.54°W 8 EMSC C SOUTHEASTERN MISSOURI P / A
11548892 2022-04-12 11:34:03 1.5 38.53°N 119.52°W 7 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837040 2022-04-12 11:34:03 1.5 38.53°N 119.52°W 7 USGS C 4 km WNW of Walker, California P / A
11549091 2022-04-12 11:34:41 -0.8 60.04°N 153.08°W -2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91536471 2022-04-12 11:34:41 -0.8 60.04°N 153.08°W -2 USGS C 64 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
2022p274283 2022-04-12 11:38:18 1.5 42.24°S 173.73°E 5 GNS C 15 km north of Kaikoura P / A
20220412_0000157 2022-04-12 11:40:16 2.5 57.05°N 135.73°W 5 EMSC C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
11549757 2022-04-12 11:40:16 2.5 57.05°N 135.73°W 5 IRIS C SOUTHEASTERN ALASKA P / A
us7000h2bt 2022-04-12 11:40:16 2.5 57.05°N 135.73°W 5 USGS C 24 km W of Sitka, Alaska P / A
fr2022iwepdc 2022-04-12 11:44:44 5.1 56.18°S 27.46°W 10 EOST C Event of magnitude 5.1, near of Mar del Plata (Monde) P / A
ga2022hehshg 2022-04-12 11:44:51 5.0 55.86°S 28.23°W 103 GA C South Sandwich Islands Region P / A
11548896 2022-04-12 11:44:52 5.0 55.87°S 28.15°W 112 IRIS C SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION P / A
us7000h1gn 2022-04-12 11:44:52 5.0 55.87°S 28.15°W 112 USGS C South Sandwich Islands region P / A
gfz2022hdlb 2022-04-12 11:44:53 4.7 55.99°S 28.36°W 119 GFZ C P / A
20220412_0000093 2022-04-12 11:44:53 5.0 55.96°S 28.28°W 119 EMSC C SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION P / A
11548893 2022-04-12 11:46:18 1.7 19.18°N 155.50°W 35 IRIS C HAWAII P / A
hv72981672 2022-04-12 11:46:18 1.7 19.18°N 155.50°W 35 USGS C 2 km SW of P?hala, Hawaii P / A
30549641 2022-04-12 11:47:10 1.2 41.53°N 13.80°E 10 INGV C 3 km NE Villa Santa Lucia (FR) P / A
11548932 2022-04-12 11:49:24 1.1 37.46°N 118.65°W 7 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73717396 2022-04-12 11:49:24 1.1 37.46°N 118.65°W 7 USGS C 7km NW of Round Valley, CA P / A
auth2022hdlf 2022-04-12 11:49:32 1.5 38.35°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hdlg 2022-04-12 11:50:35 1.5 35.16°N 25.28°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
auth2022hdlh 2022-04-12 11:51:19 1.5 38.37°N 23.36°E 6 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hdli 2022-04-12 11:52:50 1.6 38.32°N 23.42°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548894 2022-04-12 11:53:16 0.8 38.82°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717401 2022-04-12 11:53:16 0.8 38.82°N 122.80°W 2 USGS C 6km NW of The Geysers, CA P / A
11548895 2022-04-12 11:54:39 0.4 38.79°N 122.73°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717406 2022-04-12 11:54:39 0.4 38.79°N 122.73°W 2 USGS C 2km NE of The Geysers, CA P / A
2022p274314 2022-04-12 11:55:01 1.5 38.95°S 177.73°E 20 GNS C 25 km east of Wairoa P / A
noa2022hdmll 2022-04-12 11:56:15 2.7 35.16°N 25.31°E 9 NOA C 5 Km ENE from Arkalochori P / A
20220412_0000092 2022-04-12 11:56:15 2.6 35.17°N 25.29°E 7 EMSC C CRETE, GREECE P / A
auth2022hdll 2022-04-12 11:56:15 2.6 35.17°N 25.29°E 7 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
auth2022hdlm 2022-04-12 11:57:49 1.3 40.85°N 23.93°E 10 AUTH C Eastern Macedonia - N. Greece P / A
auth2022hdlp 2022-04-12 12:00:41 1.3 35.08°N 25.24°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
auth2022hdlr 2022-04-12 12:03:30 1.6 38.18°N 22.09°E 49 AUTH C North Peloponnese - S. Greece P / A
11549064 2022-04-12 12:03:45 0.0 36.70°N 116.21°W 3 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837093 2022-04-12 12:03:45 0.0 36.70°N 116.21°W 3 USGS C 50 km WNW of Indian Springs, Nevada P / A
auth2022hdls 2022-04-12 12:04:37 2.1 35.21°N 25.35°E 22 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
noa2022hdmtm 2022-04-12 12:04:40 1.9 35.15°N 25.30°E 7 NOA C 3 Km E from Arkalochori P / A
20220412_0000094 2022-04-12 12:06:00 2.0 36.54°N 38.51°E 7 EMSC C TURKEY-SYRIA BORDER REGION P / A
fr2022iwerbe 2022-04-12 12:06:25 1.8 45.69°N 5.27°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.8, near of Bourgoin-Jallieu (France métropolitaine) P / A
11549096 2022-04-12 12:09:35 -1.5 60.00°N 153.11°W -1 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91536486 2022-04-12 12:09:35 -1.5 60.00°N 153.11°W -1 USGS C 60 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
noa2022hdmym 2022-04-12 12:10:59 1.9 35.17°N 25.31°E 8 NOA C 5 Km ENE from Arkalochori P / A
11549050 2022-04-12 12:11:18 2.1 31.65°N 104.47°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2022hdly 2022-04-12 12:11:18 2.1 31.65°N 104.47°W 7 USGS C 59 km S of Whites City, New Mexico P / A
20220412_0000199 2022-04-12 12:11:18 2.1 31.65°N 104.47°W 7 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
texnet2022hdly 2022-04-12 12:11:18 1.9 31.67°N 104.45°W 7 TXNet F Western Texas P / A
auth2022hdlz 2022-04-12 12:12:57 1.5 38.32°N 23.38°E 5 AUTH C Central Greece P / A
oca2022hdma 2022-04-12 12:14:27 1.0 44.21°N 7.09°E 3 SISMOAZUR C NULL P / A
fr2022iwertr 2022-04-12 12:14:27 0.7 44.20°N 7.08°E 6 EOST C Earthquake of magnitude 0.7, near of Nice (France métropolitaine) P / A
11549095 2022-04-12 12:14:29 -0.6 60.05°N 153.15°W 2 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
av91536491 2022-04-12 12:14:29 -0.6 60.05°N 153.15°W 2 USGS C 61 km ENE of Pedro Bay, Alaska P / A
11548899 2022-04-12 12:15:00 1.9 18.07°N 66.85°W 9 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
pr71344348 2022-04-12 12:15:00 1.9 18.07°N 66.85°W 9 USGS C 3 km N of Yauco, Puerto Rico P / A
2022p274355 2022-04-12 12:16:58 0.8 39.52°S 175.71°E 11 GNS C 15 km north-west of Taihape P / A
11548897 2022-04-12 12:18:10 1.2 62.21°N 152.34°W 0 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224ow2hl3 2022-04-12 12:18:10 1.2 62.21°N 152.34°W 0 USGS C 54 km WNW of Skwentna, Alaska P / A
11548988 2022-04-12 12:20:49 2.4 31.66°N 104.46°W 8 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2022hdmh 2022-04-12 12:20:49 2.4 31.66°N 104.46°W 8 USGS C 57 km S of Whites City, New Mexico P / A
20220412_0000158 2022-04-12 12:20:49 2.4 31.66°N 104.46°W 8 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
texnet2022hdmh 2022-04-12 12:20:49 2.3 31.68°N 104.45°W 6 TXNet F Western Texas P / A
es2022hdnjz 2022-04-12 12:23:53 1.7 42.34°N 1.40°E 10 IGN C W MONTFERRER I CASTELLBÒ.L P / A
20220412_0000101 2022-04-12 12:23:53 1.7 42.34°N 1.40°E 10 EMSC C PYRENEES P / A
auth2022hdmk 2022-04-12 12:24:59 1.6 38.96°N 23.30°E 10 AUTH C Northern Evia - C. Greece P / A
es2022hdnlp 2022-04-12 12:25:47 1.7 37.03°N 2.24°W 17 IGN C E TURRILLAS.AL P / A
20220412_0000115 2022-04-12 12:25:47 1.7 37.03°N 2.24°W 17 EMSC C SPAIN P / A
20220412_0000095 2022-04-12 12:26:19 3.7 8.56°S 112.18°E 100 EMSC C JAVA, INDONESIA P / A
20220412_0000098 2022-04-12 12:26:51 4.3 51.62°N 177.04°E 40 EMSC C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
11548902 2022-04-12 12:26:52 3.9 51.63°N 177.06°E 49 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
us7000h1gt 2022-04-12 12:26:52 4.3 51.63°N 177.06°E 49 USGS C 297 km ESE of Attu Station, Alaska P / A
20220412_0000097 2022-04-12 12:29:44 3.3 10.45°N 126.01°E 16 EMSC C PHILIPPINE ISLANDS REGION P / A
11548898 2022-04-12 12:29:46 1.4 38.04°N 118.61°W 9 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837043 2022-04-12 12:29:46 1.4 38.04°N 118.61°W 9 USGS C 27 km NNW of Benton, California P / A
rs2022hejfbc 2022-04-12 12:29:47 2.4 21.21°S 68.59°W 135 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
noa2022hdnrh 2022-04-12 12:32:24 2.4 35.17°N 25.31°E 9 NOA C 5 Km ENE from Arkalochori P / A
auth2022hdmq 2022-04-12 12:32:24 2.4 35.14°N 25.28°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
rs2022hejkzv 2022-04-12 12:36:44 2.4 21.40°S 68.50°W 105 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
11548901 2022-04-12 12:37:49 0.9 61.56°N 149.86°W 42 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224ow6mx5 2022-04-12 12:37:49 0.9 61.56°N 149.86°W 42 USGS C 6 km NE of Big Lake, Alaska P / A
noa2022hdnyg 2022-04-12 12:40:26 2.1 37.21°N 20.93°E 14 NOA C 8 Km N from Strofades P / A
auth2022hdmx 2022-04-12 12:40:27 1.9 37.25°N 20.87°E 10 AUTH C W of Peloponnese - SW Greece P / A
noa2022hdocc 2022-04-12 12:45:37 1.4 38.41°N 23.30°E 14 NOA C 8 Km WNW from Ypato Voiotia P / A
auth2022hdnb 2022-04-12 12:45:39 1.5 38.33°N 23.38°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11549067 2022-04-12 12:48:57 1.2 38.69°N 118.90°W 9 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837094 2022-04-12 12:48:57 1.2 38.69°N 118.90°W 9 USGS C 13 km WNW of Walker Lake, Nevada P / A
noa2022hdogm 2022-04-12 12:50:07 1.4 38.34°N 23.40°E 16 NOA C 5 Km S from Ypato Voiotia P / A
auth2022hdnf 2022-04-12 12:50:08 1.5 38.32°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hdohg 2022-04-12 12:50:53 1.6 38.35°N 23.39°E 18 NOA C 5 Km S from Ypato Voiotia P / A
auth2022hdng 2022-04-12 12:50:54 1.8 38.35°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
2022p274421 2022-04-12 12:51:36 2.1 42.99°S 171.34°E 5 GNS C 15 km west of Arthur's Pass P / A
fr2022iwevgd 2022-04-12 12:53:37 1.7 44.94°N 5.17°E 0 EOST C Quarry blast of magnitude 1.7, near of Valence (France métropolitaine) P / A
11548903 2022-04-12 12:57:16 2.5 18.88°N 155.51°W 36 IRIS C HAWAII P / A
hv72981712 2022-04-12 12:57:16 2.5 18.88°N 155.51°W 36 USGS C 21 km SSE of Naalehu, Hawaii P / A
20220412_0000100 2022-04-12 12:57:16 2.5 18.88°N 155.51°W 36 EMSC C HAWAII REGION, HAWAII P / A
auth2022hdnl 2022-04-12 12:57:26 1.5 35.16°N 25.29°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
2022p274439 2022-04-12 13:01:19 2.2 37.92°S 176.49°E 124 GNS C 30 km north-east of Rotorua P / A
11548904 2022-04-12 13:01:34 1.2 38.81°N 122.80°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717411 2022-04-12 13:01:34 1.2 38.81°N 122.80°W 3 USGS C 5km NW of The Geysers, CA P / A
2022p274443 2022-04-12 13:03:20 2.8 43.10°S 170.95°E 5 GNS C 40 km south of Hokitika P / A
11548905 2022-04-12 13:07:28 1.9 57.64°N 154.69°W 32 IRIS C KODIAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
ak0224owlle5 2022-04-12 13:07:28 1.9 57.64°N 154.69°W 32 USGS C 15 km WNW of Karluk, Alaska P / A
11548928 2022-04-12 13:12:13 1.9 36.49°N 89.54°W 9 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60382572 2022-04-12 13:12:13 1.9 36.49°N 89.54°W 9 USGS C 7 km ESE of Marston, Missouri P / A
11548931 2022-04-12 13:12:19 1.8 36.49°N 89.54°W 9 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60148943 2022-04-12 13:12:19 1.8 36.49°N 89.54°W 9 USGS C 7 km ESE of Marston, Missouri P / A
11548909 2022-04-12 13:13:30 0.8 38.70°N 119.56°W 12 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nn00837044 2022-04-12 13:13:30 0.8 38.70°N 119.56°W 12 USGS C 1 km W of Topaz Lake, Nevada P / A
11548908 2022-04-12 13:14:51 1.6 62.72°N 151.83°W 2 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224own594 2022-04-12 13:14:51 1.6 62.72°N 151.83°W 2 USGS C 60 km WNW of Petersville, Alaska P / A
30550661 2022-04-12 13:16:41 0.8 42.66°N 13.24°E 13 INGV C 5 km S Accumoli (RI) P / A
noa2022hdphv 2022-04-12 13:22:27 1.3 35.17°N 25.31°E 9 NOA C 5 Km NE from Arkalochori P / A
11548943 2022-04-12 13:22:27 1.3 36.48°N 89.54°W 8 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60149043 2022-04-12 13:22:27 1.3 36.48°N 89.54°W 8 USGS C 7 km ESE of Marston, Missouri P / A
noa2022hdpjp 2022-04-12 13:24:07 2.1 35.17°N 25.30°E 8 NOA C 4 Km NE from Arkalochori P / A
auth2022hdoi 2022-04-12 13:24:07 2.2 35.14°N 25.29°E 5 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
rs2022helboq 2022-04-12 13:26:08 3.0 34.01°S 72.36°W 10 gempa C Near Coast of Central Chile P / A
11548911 2022-04-12 13:27:21 1.3 60.58°N 150.85°W 35 IRIS C KENAI PENINSULA, ALASKA P / A
ak0224owpv7r 2022-04-12 13:27:21 1.3 60.58°N 150.85°W 35 USGS C 6 km NW of Sterling, Alaska P / A
11548912 2022-04-12 13:28:58 1.4 60.09°N 152.87°W 102 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224owq44p 2022-04-12 13:28:58 1.4 60.09°N 152.87°W 102 USGS C 65 km WNW of Happy Valley, Alaska P / A
11548913 2022-04-12 13:30:23 0.7 61.81°N 148.45°W 12 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224owqik0 2022-04-12 13:30:23 0.7 61.81°N 148.45°W 12 USGS C 2 km NNE of Chickaloon, Alaska P / A
2022p274500 2022-04-12 13:33:37 1.9 38.03°S 176.16°E 101 GNS C 10 km north-west of Rotorua P / A
2022p274501 2022-04-12 13:34:12 2.9 43.44°S 172.80°E 5 GNS C 15 km north-east of Christchurch P / A
auth2022hdot 2022-04-12 13:36:25 1.4 38.26°N 23.40°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11549068 2022-04-12 13:44:59 0.3 39.39°N 120.15°W 8 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nn00837095 2022-04-12 13:44:59 0.3 39.39°N 120.15°W 8 USGS C 7 km NNE of Truckee, California P / A
11548916 2022-04-12 13:48:03 1.9 38.83°N 122.45°W 9 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717426 2022-04-12 13:48:03 1.9 38.83°N 122.45°W 9 USGS C 10km ENE of Hidden Valley Lake, CA P / A
11549308 2022-04-12 13:53:32 0.5 39.14°N 120.03°W 6 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nn00837116 2022-04-12 13:53:32 0.5 39.14°N 120.03°W 6 USGS C 8 km SE of Dollar Point, California P / A
noa2022hdqlp 2022-04-12 13:56:55 1.4 38.26°N 23.38°E 6 NOA C 8 Km SE from Thebes P / A
auth2022hdpk 2022-04-12 13:56:58 1.5 38.36°N 23.35°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hdqmm 2022-04-12 13:57:36 1.7 39.69°N 22.09°E 32 NOA C 11 Km N from Farkadona P / A
auth2022hdpl 2022-04-12 13:57:38 1.7 39.62°N 21.74°E 17 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
auth2022hdpo 2022-04-12 14:01:10 39.54°N 22.20°E 227 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
11548924 2022-04-12 14:02:16 4.6 21.57°N 121.04°E 10 IRIS C TAIWAN REGION P / A
20220412_0000117 2022-04-12 14:02:16 4.6 21.53°N 121.06°E 10 EMSC C TAIWAN REGION P / A
us7000h1h5 2022-04-12 14:02:16 4.6 21.57°N 121.04°E 10 USGS C 57 km SSE of Hengchun, Taiwan P / A
20220412_0000116 2022-04-12 14:04:17 3.8 39.06°N 35.46°E 3 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
koeri2022hdpr 2022-04-12 14:04:18 3.7 39.06°N 35.48°E 5 KOERI C Felahiye-Kayseri P / A
11548921 2022-04-12 14:05:06 4.0 9.98°N 83.37°W 11 IRIS C COSTA RICA P / A
20220412_0000118 2022-04-12 14:05:06 4.0 9.98°N 83.37°W 11 EMSC C COSTA RICA P / A
us7000h1h4 2022-04-12 14:05:06 4.0 9.98°N 83.37°W 11 USGS C 11 km SSW of Batán, Costa Rica P / A
auth2022hdpw 2022-04-12 14:10:04 1.5 38.32°N 23.52°E 10 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hdpy 2022-04-12 14:12:17 1.8 38.55°N 21.25°E 21 AUTH C Western Greece P / A
11548920 2022-04-12 14:14:41 1.7 19.19°N 155.43°W 33 IRIS C HAWAII P / A
hv72981752 2022-04-12 14:14:41 1.7 19.19°N 155.43°W 33 USGS C 5 km E of P?hala, Hawaii P / A
auth2022hdqc 2022-04-12 14:17:28 1.6 38.56°N 23.42°E 33 AUTH C Central Greece P / A
auth2022hdqg 2022-04-12 14:21:57 1.9 38.73°N 22.08°E 10 AUTH C Central Greece P / A
2022p274598 2022-04-12 14:25:55 1.3 40.53°S 175.79°E 25 GNS C 15 km north-east of Eketahuna P / A
11548923 2022-04-12 14:27:45 0.4 38.83°N 122.86°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717436 2022-04-12 14:27:45 0.4 38.83°N 122.86°W 3 USGS C 10km WNW of The Geysers, CA P / A
11548944 2022-04-12 14:27:57 1.8 35.64°N 84.28°W 10 IRIS C TENNESSEE P / A
se60382597 2022-04-12 14:27:57 1.8 35.64°N 84.28°W 10 USGS C 5 km SSW of Tellico Village, Tennessee P / A
20220412_0000119 2022-04-12 14:28:05 2.2 36.40°N 28.78°E 6 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
20220412_0000120 2022-04-12 14:30:02 1.0 46.24°N 6.98°E -1 EMSC C SWITZERLAND P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2022henemw 2022-04-12 14:30:02 1.0 46.24°N 6.98°E -1 ETHZ C Monthey VS P / A
smi_ch_ethz_sed_sc20a_Event_2022henexi 2022-04-12 14:30:21 0.5 46.24°N 6.98°E -1 ETHZ C Monthey VS P / A
11549046 2022-04-12 14:32:16 2.1 44.30°N 115.15°W 9 IRIS C WESTERN IDAHO P / A
mb80542889 2022-04-12 14:32:16 2.1 44.30°N 115.15°W 9 USGS C 19 km WNW of Stanley, Idaho P / A
20220412_0000196 2022-04-12 14:32:16 2.1 44.30°N 115.15°W 9 EMSC C SOUTHERN IDAHO P / A
11548954 2022-04-12 14:34:07 3.1 54.24°N 160.81°W 10 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
us7000h1hm 2022-04-12 14:34:07 3.1 54.24°N 160.81°W 10 USGS C 123 km S of Sand Point, Alaska P / A
20220412_0000142 2022-04-12 14:34:07 3.1 54.24°N 160.81°W 10 EMSC C ALASKA PENINSULA P / A
ak0224oxcsqq 2022-04-12 14:34:09 2.8 54.24°N 160.78°W 22 USGS C 122 km S of Sand Point, Alaska P / A
11548926 2022-04-12 14:35:19 3.6 54.32°N 160.82°W 30 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
20220412_0000122 2022-04-12 14:35:19 3.6 54.32°N 160.82°W 30 EMSC C ALASKA PENINSULA P / A
us7000h1h8 2022-04-12 14:35:19 3.6 54.32°N 160.82°W 30 USGS C 114 km S of Sand Point, Alaska P / A
20220412_0000121 2022-04-12 14:35:56 4.2 7.42°N 94.84°E 129 EMSC C NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION P / A
20220412_0000125 2022-04-12 14:37:36 2.5 8.56°S 117.54°E 10 EMSC C SUMBAWA REGION, INDONESIA P / A
auth2022hdqv 2022-04-12 14:39:27 2.7 39.39°N 22.54°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
es2022hdrws 2022-04-12 14:39:56 2.6 35.50°N 3.72°W 4 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000123 2022-04-12 14:39:57 2.4 35.60°N 3.67°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
auth2022hdqz 2022-04-12 14:43:55 1.0 38.61°N 20.54°E 10 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
11548960 2022-04-12 14:44:32 1.8 35.63°N 84.29°W 9 IRIS C TENNESSEE P / A
se60382607 2022-04-12 14:44:32 1.8 35.63°N 84.29°W 9 USGS C 6 km NW of Vonore, Tennessee P / A
11549060 2022-04-12 14:45:42 0.2 46.93°N 121.97°W 9 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830941 2022-04-12 14:45:42 0.2 46.93°N 121.97°W 9 USGS C 17 km SSE of Carbonado, Washington P / A
30551551 2022-04-12 14:45:49 1.8 44.70°N 9.37°E 9 INGV C 2 km SW Corte Brugnatella (PC) P / A
noa2022hdsch 2022-04-12 14:46:27 1.5 38.32°N 23.40°E 11 NOA C 7 Km E from Thebes P / A
auth2022hdrb 2022-04-12 14:46:27 1.6 38.33°N 23.37°E 5 AUTH C Central Greece P / A
2022p274637 2022-04-12 14:46:50 2.3 40.08°S 173.93°E 112 GNS C 60 km south-west of Hawera P / A
rs2022hentvq 2022-04-12 14:48:22 3.7 22.11°S 68.51°W 110 gempa C Northern Chile P / A
20220412_0000124 2022-04-12 14:48:23 3.3 22.11°S 68.58°W 111 EMSC C ANTOFAGASTA, CHILE P / A
auth2022hdrd 2022-04-12 14:48:40 1.7 36.17°N 25.31°E 10 AUTH C Santorini Isl. - S. Greece P / A
auth2022hdre 2022-04-12 14:49:36 2.2 39.66°N 23.18°E 10 AUTH C North Aegean Sea - N. Greece P / A
fr2022iwffsh 2022-04-12 14:51:35 0.7 43.12°N 0.58°W 0 EOST C Quarry blast of magnitude 0.7, near of Pau (France métropolitaine) P / A
us7000h1hb 2022-04-12 14:58:31 2.5 31.65°N 104.44°W 5 USGS C 58 km S of Whites City, New Mexico P / A
11548935 2022-04-12 14:58:32 2.6 31.68°N 104.41°W 5 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
20220412_0000127 2022-04-12 14:58:32 2.6 31.68°N 104.41°W 5 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
tx2022hdrl 2022-04-12 14:58:32 2.6 31.68°N 104.41°W 5 USGS C 54 km S of Whites City, New Mexico P / A
texnet2022hdrl 2022-04-12 14:58:32 2.6 31.68°N 104.41°W 5 TXNet F Western Texas P / A
30551711 2022-04-12 14:59:38 1.2 42.69°N 13.29°E 13 INGV C 4 km E Accumoli (RI) P / A
11548937 2022-04-12 15:01:27 1.6 35.35°N 117.55°W 3 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
ci39990735 2022-04-12 15:01:27 1.6 35.35°N 117.55°W 3 USGS C 8km ESE of Johannesburg, CA P / A
es2022hdstl 2022-04-12 15:06:29 2.3 35.44°N 3.73°W 15 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000129 2022-04-12 15:06:29 2.3 35.44°N 3.73°W 15 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
noa2022hdstj 2022-04-12 15:06:45 1.6 35.16°N 25.31°E 9 NOA C 4 Km ENE from Arkalochori P / A
koeri2022hdrs 2022-04-12 15:07:56 1.3 40.60°N 29.05°E 3 KOERI C Cinarcik-Yalova P / A
noa2022hdsuw 2022-04-12 15:08:09 1.9 38.29°N 24.09°E 12 NOA C 9 Km W from Zarakes P / A
auth2022hdrt 2022-04-12 15:08:10 2.4 38.25°N 24.09°E 5 AUTH C Southern Evia - C. Greece P / A
auth2022hdru 2022-04-12 15:08:37 3.4 37.23°N 20.78°E 5 AUTH C South Ionian Sea - W. Greece P / A
20220412_0000131 2022-04-12 15:08:37 3.4 37.25°N 20.90°E 15 EMSC C IONIAN SEA P / A
koeri2022hdru 2022-04-12 15:08:38 3.5 37.42°N 20.94°E 8 KOERI C Ionian Sea P / A
noa2022hdsvj 2022-04-12 15:08:39 3.5 37.26°N 20.93°E 29 NOA C 7 Km WNW from Strofades P / A
noa2022hdsxs 2022-04-12 15:11:28 1.3 35.12°N 25.22°E 9 NOA C 5 Km SW from Arkalochori P / A
20220412_0000128 2022-04-12 15:11:56 3.5 8.36°N 82.91°W 23 EMSC C PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION P / A
11549253 2022-04-12 15:13:48 2.4 31.68°N 104.41°W 5 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
tx2022hdrz 2022-04-12 15:13:48 2.4 31.68°N 104.41°W 5 USGS C 54 km S of Whites City, New Mexico P / A
texnet2022hdrz 2022-04-12 15:13:48 2.4 31.68°N 104.41°W 5 TXNet F Western Texas P / A
20220412_0000234 2022-04-12 15:13:48 2.4 31.68°N 104.41°W 5 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
20220412_0000130 2022-04-12 15:16:12 3.3 14.06°N 119.22°E 33 EMSC C LUZON, PHILIPPINES P / A
20220412_0000132 2022-04-12 15:23:36 3.4 14.23°N 119.22°E 15 EMSC C LUZON, PHILIPPINES P / A
auth2022hdsj 2022-04-12 15:26:04 1.6 36.50°N 22.25°E 10 AUTH C S of Peloponnese - S. Greece P / A
11548941 2022-04-12 15:28:54 2.2 36.96°N 120.27°W 19 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
20220412_0000152 2022-04-12 15:28:54 2.2 36.96°N 120.27°W 19 EMSC C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717441 2022-04-12 15:28:54 2.2 36.96°N 120.27°W 19 USGS C 14km SSW of Fairmead, CA P / A
auth2022hdso 2022-04-12 15:31:31 1.1 37.34°N 22.07°E 5 AUTH C Central Peloponnese- S. Greece P / A
11548939 2022-04-12 15:34:09 2.6 60.08°N 152.55°W 88 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
20220412_0000135 2022-04-12 15:34:09 2.6 60.10°N 152.59°W 98 EMSC C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oxy7jr 2022-04-12 15:34:09 2.4 60.08°N 152.55°W 88 USGS C 47 km WNW of Happy Valley, Alaska P / A
es2022hdttt 2022-04-12 15:37:07 1.6 28.61°N 17.87°W 3 IGN C S EL PASO.ILP P / A
20220412_0000133 2022-04-12 15:37:07 1.6 28.61°N 17.87°W 3 EMSC C CANARY ISLANDS, SPAIN REGION P / A
20220412_0000136 2022-04-12 15:40:36 2.0 39.09°N 35.48°E 7 EMSC C CENTRAL TURKEY P / A
11548962 2022-04-12 15:46:34 3.3 52.50°N 169.26°W 10 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
20220412_0000146 2022-04-12 15:46:34 3.6 52.50°N 169.26°W 10 EMSC C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
us7000h1hs 2022-04-12 15:46:34 3.6 52.50°N 169.26°W 10 USGS C 55 km SSW of Nikolski, Alaska P / A
ak0224oy0viv 2022-04-12 15:46:34 3.3 52.42°N 169.05°W 8 USGS C 58 km SSW of Nikolski, Alaska P / A
gfz2022hdtb 2022-04-12 15:46:48 4.8 2.71°N 128.31°E 97 GFZ C P / A
11548947 2022-04-12 15:46:48 4.5 2.66°N 128.32°E 92 IRIS C HALMAHERA, INDONESIA P / A
20220412_0000137 2022-04-12 15:46:48 4.5 2.70°N 128.31°E 91 EMSC C HALMAHERA, INDONESIA P / A
us7000h1hj 2022-04-12 15:46:48 4.5 2.66°N 128.32°E 92 USGS C 109 km NNE of Tobelo, Indonesia P / A
11548959 2022-04-12 15:46:55 2.4 53.45°N 165.98°W 42 IRIS C FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
ak0224oy0vo7 2022-04-12 15:46:55 2.4 53.45°N 165.98°W 42 USGS C 59 km SE of Unalaska, Alaska P / A
rs2022hepzbr 2022-04-12 15:54:19 2.7 19.93°S 69.22°W 89 gempa C Northern Chile P / A
noa2022hduim 2022-04-12 15:54:35 1.2 35.19°N 25.38°E 15 NOA C 10 Km W from Tzermiado P / A
noa2022hduiw 2022-04-12 15:54:50 1.4 38.33°N 23.38°E 11 NOA C 6 Km S from Ypato Voiotia P / A
auth2022hdth 2022-04-12 15:54:50 1.4 38.29°N 23.41°E 5 AUTH C Central Greece P / A
fr2022iwflks 2022-04-12 15:55:53 0.7 20.95°S 55.45°E 11 EOST C Earthquake of magnitude 0.7, near of Saint-Denis (La Réunion) P / A
auth2022hdtk 2022-04-12 15:57:42 1.3 38.34°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
oca2022hdtl 2022-04-12 15:58:29 1.0 44.15°N 7.55°E 5 SISMOAZUR C NULL P / A
auth2022hdtl 2022-04-12 15:59:01 1.3 38.33°N 23.28°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548966 2022-04-12 15:59:41 1.3 37.53°N 118.87°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
nc73717446 2022-04-12 15:59:41 1.3 37.53°N 118.87°W 4 USGS C 15km SE of Mammoth Lakes, CA P / A
auth2022hdtn 2022-04-12 16:01:11 1.1 38.75°N 20.61°E 8 AUTH C Lefkada Isl. - W. Greece P / A
11548945 2022-04-12 16:02:06 0.8 38.82°N 122.80°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717451 2022-04-12 16:02:06 0.8 38.82°N 122.80°W 3 USGS C 7km NW of The Geysers, CA P / A
11548946 2022-04-12 16:02:09 0.9 63.25°N 151.09°W 17 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224oycs8v 2022-04-12 16:02:09 0.9 63.25°N 151.09°W 17 USGS C 45 km SE of Denali National Park, Alaska P / A
gfz2022hdtt 2022-04-12 16:07:46 4.9 34.00°S 72.32°W 10 GFZ C P / A
20220412_0000138 2022-04-12 16:07:46 4.9 33.97°S 72.35°W 10 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
usp2022hdtt 2022-04-12 16:07:46 4.8 33.99°S 72.40°W 18 IAG C Off Coast of Central Chile P / A
11548953 2022-04-12 16:07:47 4.9 33.97°S 72.37°W 18 IRIS C OFF COAST OF CENTRAL CHILE P / A
EMSC20220412160747 2022-04-12 16:07:47 4.5 34.02°S 72.42°W 19 SISMOAZUR C NULL P / A
us7000h1hk 2022-04-12 16:07:47 4.9 33.97°S 72.37°W 18 USGS C 81 km WSW of San Antonio, Chile P / A
11548948 2022-04-12 16:07:51 1.8 38.83°N 122.85°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717456 2022-04-12 16:07:51 1.8 38.83°N 122.85°W 2 USGS C 10km NW of The Geysers, CA P / A
11548961 2022-04-12 16:07:53 4.5 34.53°N 140.51°E 49 IRIS C NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN P / A
us7000h1hl 2022-04-12 16:07:53 4.5 34.53°N 140.51°E 49 USGS C 70 km SSE of Katsuura, Japan P / A
20220412_0000139 2022-04-12 16:07:54 4.5 34.57°N 140.41°E 55 EMSC C NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN P / A
gfz2022hdtu 2022-04-12 16:07:55 4.7 34.53°N 140.25°E 59 GFZ C P / A
11548949 2022-04-12 16:08:04 1.0 38.83°N 122.76°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717461 2022-04-12 16:08:04 1.0 38.83°N 122.76°W 1 USGS C 3km WNW of Cobb, CA P / A
11548950 2022-04-12 16:08:23 0.9 38.83°N 122.76°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717466 2022-04-12 16:08:23 0.9 38.83°N 122.76°W 1 USGS C 3km WNW of Cobb, CA P / A
11548956 2022-04-12 16:10:23 2.5 18.03°N 66.84°W 21 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20220412_0000141 2022-04-12 16:10:23 2.5 18.03°N 66.84°W 21 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71344353 2022-04-12 16:10:23 2.5 18.03°N 66.84°W 21 USGS C 1 km ESE of Yauco, Puerto Rico P / A
fr2022iwfmwo 2022-04-12 16:12:17 1.1 12.80°S 45.32°E 28 EOST C Event of magnitude 1.1, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
11548964 2022-04-12 16:15:27 0.9 34.48°N 117.96°W 10 IRIS C SOUTHERN CALIFORNIA P / A
ci39990759 2022-04-12 16:15:27 0.9 34.48°N 117.96°W 10 USGS C 6km SSE of Littlerock, CA P / A
auth2022hduc 2022-04-12 16:18:19 1.8 39.28°N 21.24°E 10 AUTH C Western Greece P / A
auth2022hdud 2022-04-12 16:19:36 2.0 37.23°N 21.24°E 18 AUTH C W of Peloponnese - SW Greece P / A
rs2022heqwer 2022-04-12 16:20:53 2.4 22.10°S 68.56°W 108 gempa C Northern Chile P / A
20220412_0000140 2022-04-12 16:21:25 4.0 15.60°N 92.45°W 233 EMSC C CHIAPAS, MEXICO P / A
11549026 2022-04-12 16:22:19 1.5 45.83°N 111.73°W 7 IRIS C MONTANA P / A
mb80542894 2022-04-12 16:22:19 1.5 45.83°N 111.73°W 7 USGS C 6 km W of Willow Creek, Montana P / A
auth2022hdug 2022-04-12 16:23:02 1.4 38.36°N 23.39°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11549010 2022-04-12 16:23:30 2.0 43.44°N 110.29°W 4 IRIS C WYOMING P / A
mb80542899 2022-04-12 16:23:30 2.0 43.44°N 110.29°W 4 USGS C 28 km NNE of Bondurant, Wyoming P / A
20220412_0000179 2022-04-12 16:23:30 2.0 43.44°N 110.29°W 4 EMSC C WYOMING P / A
rs2022heqyxm 2022-04-12 16:24:09 3.0 21.00°S 71.15°W 131 gempa C Off Coast of Northern Chile P / A
11548952 2022-04-12 16:29:21 1.7 57.80°N 155.60°W 84 IRIS C ALASKA PENINSULA P / A
ak0224oyilgy 2022-04-12 16:29:21 1.7 57.80°N 155.60°W 84 USGS C 72 km WNW of Karluk, Alaska P / A
rs2022hereji 2022-04-12 16:30:24 2.4 18.68°S 69.52°W 99 gempa C Northern Chile P / A
auth2022hdun 2022-04-12 16:31:52 2.4 39.38°N 22.62°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
noa2022hdvwg 2022-04-12 16:40:39 1.3 35.14°N 25.21°E 11 NOA C 5 Km W from Arkalochori P / A
auth2022hdux 2022-04-12 16:42:59 2.5 39.65°N 22.45°E 10 AUTH C Thessaly - C. Greece P / A
noa2022hdvzo 2022-04-12 16:44:29 1.8 38.17°N 20.65°E 22 NOA C 6 Km E from Valsamata P / A
auth2022hduy 2022-04-12 16:44:30 1.7 38.21°N 20.68°E 5 AUTH C Cephalonia Isl. - W. Greece P / A
20220412_0000143 2022-04-12 16:46:57 2.3 49.60°N 8.30°E 10 EMSC C GERMANY P / A
fr2022iwfpyh 2022-04-12 16:47:06 2.0 48.86°N 7.69°E 5 EOST C Event of magnitude 2.0, near of Haguenau (France métropolitaine) P / A
20220412_0000148 2022-04-12 16:47:32 2.0 40.51°N 26.49°E 7 EMSC C WESTERN TURKEY P / A
koeri2022hdvb 2022-04-12 16:47:33 1.9 40.53°N 26.50°E 3 KOERI C Saros Bay-Aegean Sea P / A
noa2022hdwce 2022-04-12 16:47:33 1.6 40.53°N 26.54°E 10 NOA C 51 Km SE from Feres P / A
auth2022hdvb 2022-04-12 16:47:33 1.7 40.54°N 26.52°E 10 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
rs2022herwtc 2022-04-12 16:51:47 3.3 33.99°S 72.37°W 13 gempa C Off Coast of Central Chile P / A
20220412_0000147 2022-04-12 16:51:48 2.7 34.02°S 72.35°W 33 EMSC C OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE P / A
20220412_0000145 2022-04-12 16:53:11 3.4 0.81°N 125.97°E 15 EMSC C MOLUCCA SEA P / A
20220412_0000144 2022-04-12 16:57:05 2.6 0.93°N 121.82°E 10 EMSC C MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA P / A
11548977 2022-04-12 17:01:59 -0.1 38.79°N 122.76°W 1 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717481 2022-04-12 17:01:59 -0.1 38.79°N 122.76°W 1 USGS C 1km NNW of The Geysers, CA P / A
20220412_0000149 2022-04-12 17:06:39 4.7 6.74°S 131.17°E 119 EMSC C KEP. TANIMBAR REGION, INDONESIA P / A
auth2022hdvv 2022-04-12 17:10:54 1.6 35.38°N 25.83°E 10 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
auth2022hdvw 2022-04-12 17:12:29 1.9 38.31°N 22.92°E 10 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000150 2022-04-12 17:12:37 3.2 0.24°S 100.32°E 10 EMSC C SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA P / A
11548965 2022-04-12 17:14:41 1.4 61.37°N 148.82°W 3 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224oz0uu1 2022-04-12 17:14:41 1.4 61.37°N 148.82°W 3 USGS C 11 km SSE of Knik River, Alaska P / A
11548968 2022-04-12 17:17:29 2.1 17.98°N 66.84°W 15 IRIS C PUERTO RICO REGION P / A
20220412_0000151 2022-04-12 17:17:29 2.1 17.98°N 66.84°W 15 EMSC C PUERTO RICO P / A
pr71344358 2022-04-12 17:17:29 2.1 17.98°N 66.84°W 15 USGS C 2 km WSW of Indios, Puerto Rico P / A
fr2022iwfsyh 2022-04-12 17:20:39 1.3 12.79°S 45.32°E 33 EOST C Event of magnitude 1.3, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
2022p274926 2022-04-12 17:20:54 1.9 39.32°S 174.85°E 25 GNS C 45 km east of Stratford P / A
auth2022hdwe 2022-04-12 17:21:57 2.0 35.72°N 25.57°E 21 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
auth2022hdwh 2022-04-12 17:25:08 1.9 38.40°N 22.69°E 49 AUTH C Central Greece P / A
fr2022iwfuaa 2022-04-12 17:32:40 2.9 13.02°S 45.76°E 13 EOST C Event of magnitude 2.9, near of Mamoudzou (Mayotte) P / A
11548969 2022-04-12 17:34:31 1.6 19.41°N 155.28°W 1 IRIS C HAWAII P / A
hv72981867 2022-04-12 17:34:31 1.6 19.41°N 155.28°W 1 USGS C 6 km SW of Volcano, Hawaii P / A
11548973 2022-04-12 17:41:26 0.4 38.84°N 122.84°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717496 2022-04-12 17:41:26 0.4 38.84°N 122.84°W 2 USGS C 10km NW of The Geysers, CA P / A
rs2022hetnqv 2022-04-12 17:41:32 2.2 21.00°S 69.22°W 102 gempa C Northern Chile P / A
11548974 2022-04-12 17:45:54 0.6 38.84°N 122.84°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717501 2022-04-12 17:45:54 0.6 38.84°N 122.84°W 2 USGS C 10km NW of The Geysers, CA P / A
20220412_0000156 2022-04-12 17:50:30 2.6 58.06°N 153.65°W 65 EMSC C KODIAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
11548975 2022-04-12 17:50:31 2.1 58.04°N 153.69°W 58 IRIS C KODIAK ISLAND REGION, ALASKA P / A
ak0224oz8jwm 2022-04-12 17:50:31 2.1 58.04°N 153.69°W 58 USGS C 46 km W of Aleneva, Alaska P / A
auth2022hdxd 2022-04-12 17:50:33 1.7 40.62°N 23.51°E 10 AUTH C Chalkidiki - N. Greece P / A
11548976 2022-04-12 17:51:00 0.8 38.83°N 122.80°W 2 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717506 2022-04-12 17:51:00 0.8 38.83°N 122.80°W 2 USGS C 6km W of Cobb, CA P / A
koeri2022hdxf 2022-04-12 17:53:10 2.5 36.99°N 28.41°E 5 KOERI C Ula-Mugla P / A
20220412_0000153 2022-04-12 17:53:10 2.4 36.96°N 28.43°E 6 EMSC C DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG P / A
gfz2022hdxg 2022-04-12 17:54:54 4.7 51.11°N 178.98°E 44 GFZ C P / A
20220412_0000155 2022-04-12 17:54:54 4.6 51.24°N 178.85°E 44 EMSC C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
11548987 2022-04-12 17:54:56 4.4 51.35°N 178.85°E 55 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
us7000h1ia 2022-04-12 17:54:56 4.6 51.35°N 178.85°E 55 USGS C Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska P / A
noa2022hdyij 2022-04-12 17:55:33 0.8 35.18°N 25.26°E 16 NOA C 4 Km N from Arkalochori P / A
noa2022hdyid 2022-04-12 17:55:45 1.7 38.32°N 23.37°E 9 NOA C 5 Km E from Thebes P / A
auth2022hdxh 2022-04-12 17:55:45 1.8 38.32°N 23.36°E 5 AUTH C Central Greece P / A
rs2022heubud 2022-04-12 17:57:56 2.7 19.76°S 69.84°W 2 gempa C Northern Chile P / A
11549395 2022-04-12 17:59:25 3.9 51.06°N 178.76°E 12 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
ak0224ozah2t 2022-04-12 17:59:25 3.9 51.06°N 178.76°E 12 USGS C Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska P / A
20220412_0000163 2022-04-12 17:59:41 4.2 51.23°N 178.88°E 60 EMSC C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
11548994 2022-04-12 17:59:43 3.9 51.29°N 178.88°E 64 IRIS C RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS P / A
us7000h1ic 2022-04-12 17:59:43 4.2 51.29°N 178.88°E 64 USGS C Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska P / A
11549057 2022-04-12 18:00:08 1.1 47.56°N 120.29°W -1 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830981 2022-04-12 18:00:08 1.1 47.56°N 120.29°W -1 USGS C 10 km NNE of Sunnyslope, Washington P / A
rs2022heufdf 2022-04-12 18:01:50 2.9 27.95°S 70.87°W 2 gempa C Near Coast of Northern Chile P / A
auth2022hdxo 2022-04-12 18:03:06 36.56°N 22.18°E 145 AUTH C S of Peloponnese - S. Greece P / A
es2022hdypb 2022-04-12 18:03:13 3.5 35.50°N 3.66°W 8 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000154 2022-04-12 18:03:13 3.4 35.61°N 3.62°W 10 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
20220412_0000232 2022-04-12 18:05:27 3.3 18.00°N 99.59°W 8 EMSC C GUERRERO, MEXICO P / A
noa2022hdyrd 2022-04-12 18:05:34 1.4 38.76°N 21.30°E 23 NOA C 5 Km WNW from Kastraki Aitoloakarnania P / A
auth2022hdxp 2022-04-12 18:05:34 1.5 38.76°N 21.32°E 13 AUTH C Western Greece P / A
auth2022hdxr 2022-04-12 18:07:19 1.4 37.93°N 20.86°E 13 AUTH C Zakynthos Isl. - W. Greece P / A
20220412_0000230 2022-04-12 18:07:23 3.1 16.25°N 98.03°W 4 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
11549053 2022-04-12 18:07:28 1.1 46.24°N 119.54°W 7 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61830986 2022-04-12 18:07:28 1.1 46.24°N 119.54°W 7 USGS C 4 km WSW of Benton City, Washington P / A
auth2022hdxt 2022-04-12 18:09:16 1.7 38.29°N 23.41°E 6 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000231 2022-04-12 18:09:32 3.6 15.74°N 94.83°W 19 EMSC C OFFSHORE OAXACA, MEXICO P / A
30553291 2022-04-12 18:11:35 0.8 42.70°N 13.27°E 13 INGV C 2 km E Accumoli (RI) P / A
auth2022hdxx 2022-04-12 18:14:38 1.5 38.33°N 23.32°E 5 AUTH C Central Greece P / A
noa2022hdzap 2022-04-12 18:16:42 2.0 37.25°N 20.62°E 6 NOA C 35 Km W from Strofades P / A
auth2022hdxz 2022-04-12 18:16:42 2.1 37.22°N 20.57°E 10 AUTH C South Ionian Sea - W. Greece P / A
auth2022hdya 2022-04-12 18:17:58 40.04°N 22.54°E 105 AUTH C Central Macedonia - N. Greece P / A
20220412_0000229 2022-04-12 18:18:24 3.5 16.68°N 94.96°W 10 EMSC C OAXACA, MEXICO P / A
auth2022hdyb 2022-04-12 18:19:20 1.6 39.73°N 23.84°E 24 AUTH C North Aegean Trough - N. Greece P / A
20220412_0000160 2022-04-12 18:20:33 2.7 0.67°N 98.74°E 10 EMSC C NIAS REGION, INDONESIA P / A
2022p275053 2022-04-12 18:28:16 2.3 37.91°S 178.33°E 6 GNS C Within 5 km of Ruatoria P / A
2022p275054 2022-04-12 18:28:52 2.2 39.02°S 175.23°E 82 GNS C 15 km south of Taumarunui P / A
noa2022hdzok 2022-04-12 18:32:45 1.0 35.17°N 25.32°E 8 NOA C 5 Km ENE from Arkalochori P / A
noa2022hdzpn 2022-04-12 18:34:01 1.2 35.17°N 25.30°E 9 NOA C 4 Km NE from Arkalochori P / A
es2022hdzpx 2022-04-12 18:34:29 2.1 35.48°N 3.58°W 24 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000161 2022-04-12 18:34:29 2.1 35.48°N 3.58°W 24 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
auth2022hdyq 2022-04-12 18:36:10 1.5 38.32°N 23.33°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000159 2022-04-12 18:36:38 3.6 0.33°N 96.67°E 11 EMSC C NIAS REGION, INDONESIA P / A
noa2022hdzta 2022-04-12 18:38:05 1.9 38.79°N 20.22°E 12 NOA C 35 Km W from Agios Nikitas P / A
auth2022hdys 2022-04-12 18:38:07 1.8 38.75°N 20.27°E 5 AUTH C Central Ionian Sea - W. Greece P / A
11548991 2022-04-12 18:42:55 1.4 59.60°N 152.94°W 91 IRIS C SOUTHERN ALASKA P / A
ak0224ozsbmb 2022-04-12 18:42:55 1.4 59.60°N 152.94°W 91 USGS C 63 km WNW of Nanwalek, Alaska P / A
20220412_0000162 2022-04-12 18:43:56 4.0 11.82°S 75.14°W 18 EMSC C CENTRAL PERU P / A
11549080 2022-04-12 18:45:44 0.5 38.82°N 122.80°W 3 IRIS C NORTHERN CALIFORNIA P / A
nc73717516 2022-04-12 18:45:44 0.5 38.82°N 122.80°W 3 USGS C 6km NW of The Geysers, CA P / A
auth2022hdzb 2022-04-12 18:49:41 1.3 38.33°N 23.36°E 5 AUTH C Central Greece P / A
20220412_0000227 2022-04-12 18:54:39 3.8 27.55°N 111.56°W 20 EMSC C GULF OF CALIFORNIA P / A
11549055 2022-04-12 18:55:00 0.1 46.20°N 122.18°W 2 IRIS C WASHINGTON P / A
uw61831006 2022-04-12 18:55:00 0.1 46.20°N 122.18°W 2 USGS C 37 km NNE of Amboy, Washington P / A
11549687 2022-04-12 18:57:54 1.5 36.48°N 89.54°W 9 IRIS C NEW MADRID, MISSOURI REGION P / A
nm60382637 2022-04-12 18:57:54 1.5 36.48°N 89.54°W 9 USGS C 7 km ESE of Marston, Missouri P / A
20220412_0000228 2022-04-12 19:08:25 3.3 15.97°N 98.30°W 4 EMSC C OFFSHORE OAXACA, MEXICO P / A
fr2022iwgcpd 2022-04-12 19:09:20 0.9 45.14°N 6.67°E 4 EOST C Earthquake of magnitude 0.9, near of Albertville (France métropolitaine) P / A
auth2022hdzv 2022-04-12 19:12:13 1.9 38.68°N 23.40°E 10 AUTH C Northern Evia - C. Greece P / A
noa2022heawg 2022-04-12 19:12:17 1.0 38.31°N 23.35°E 7 NOA C 3 Km E from Thebes P / A
auth2022hdzw 2022-04-12 19:12:56 1.8 35.22°N 25.37°E 12 AUTH C East Crete Isl. - S. Greece P / A
11549037 2022-04-12 19:13:15 0.8 36.09°N 117.88°W 4 IRIS C CALIFORNIA-NEVADA BORDER REGION P / A
ci39990823 2022-04-12 19:13:15 0.8 36.09°N 117.88°W 4 USGS C 8km NE of Coso Junction, CA P / A
auth2022hdzx 2022-04-12 19:13:37 35.89°N 23.95°E 285 AUTH C South Aegean Sea - S. Greece P / A
11548996 2022-04-12 19:14:36 2.1 36.96°N 119.86°W 10 IRIS C CENTRAL CALIFORNIA P / A
nc73717521 2022-04-12 19:14:36 2.1 36.96°N 119.86°W 10 USGS C 4km SSE of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA P / A
20220412_0000164 2022-04-12 19:14:36 2.1 36.96°N 119.86°W 10 EMSC C CENTRAL CALIFORNIA P / A
noa2022heazz 2022-04-12 19:16:25 1.7 39.56°N 20.90°E 56 NOA C 13 Km SSE from Ioannina P / A
auth2022hdzy 2022-04-12 19:16:26 1.5 39.41°N 20.68°E 5 AUTH C Epirus - NW Greece P / A
20220412_0000209 2022-04-12 19:16:28 2.5 20.90°N 155.70°W 24 EMSC C HAWAII REGION, HAWAII P / A
11549070 2022-04-12 19:16:31 2.3 20.93°N 155.70°W 13 IRIS C HAWAII P / A
hv72981912 2022-04-12 19:16:31 2.3 20.93°N 155.70°W 13 USGS C 35 km ENE of Hana, Hawaii P / A
20220412_0000225 2022-04-12 19:17:39 3.6 16.51°N 93.79°W 131 EMSC C CHIAPAS, MEXICO P / A
noa2022hebcd 2022-04-12 19:19:01 1.3 38.31°N 23.36°E 11 NOA C 4 Km E from Thebes P / A
auth2022heab 2022-04-12 19:19:01 1.4 38.32°N 23.34°E 5 AUTH C Central Greece P / A
es2022hebcl 2022-04-12 19:19:24 2.4 35.48°N 3.63°W 19 IGN C ALBORÁN SUR P / A
20220412_0000166 2022-04-12 19:19:24 2.4 35.48°N 3.63°W 19 EMSC C STRAIT OF GIBRALTAR P / A
11549007 2022-04-12 19:19:35 2.4 37.85°N 77.57°W 9 IRIS C VIRGINIA P / A
us7000h1iu 2022-04-12 19:19:35 2.3 37.84°N 77.55°W 9 USGS C 10 km NW of Ashland, Virginia P / A
se60149143 2022-04-12 19:19:35 2.4 37.85°N 77.57°W 9 USGS C 13 km NW of Ashland, Virginia P / A
20220412_0000176 2022-04-12 19:19:35 2.4 37.85°N 77.57°W 9 EMSC C VIRGINIA P / A
rs2022hewuxi 2022-04-12 19:20:29 2.9 21.95°S 68.60°W 115 gempa C Chile-Bolivia Border Region P / A
auth2022heae 2022-04-12 19:23:24 1.4 38.29°N 23.38°E 5 AUTH C Central Greece P / A
11548997 2022-04-12 19:24:23 1.6 63.01°N 149.90°W 77 IRIS C CENTRAL ALASKA P / A
ak0224p09tu5 2022-04-12 19:24:23 1.6 63.01°N 149.90°W 77 USGS C 63 km N of Chase, Alaska P / A
11549371 2022-04-12 19:25:01 2.2 31.61°N 104.19°W 7 IRIS C WESTERN TEXAS P / A
20220412_0000235 2022-04-12 19:25:01 2.2 31.61°N 104.19°W 7 EMSC C WESTERN TEXAS P / A
tx2022heag 2022-04-12 19:25:01 2.2 31.61°N 104.19°W 7 USGS C 50 km NW of Toyah, Texas P / A
texnet2022heag 2022-04-12 19:25:02 2.1 31.64°N 104.21°W 8 TXNet F Western Texas P / A
es2022hebis 2022-04-12 19:26:46 2.8 35.48°N 3.61°W